ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 595 miljoen over Q1 2018

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 595 miljoen over Q1 2018 

  • Nettowinst van EUR 595 miljoen en rendement op eigen vermogen van 11,5% in Q1 2018 weerspiegelen een sterk operationeel resultaat en hoge kredietvoorzieningen in een aantal specifieke sectoren
  • De netto rentebaten bleven sterk en profiteerden van de toenemende kredietverlening, vooral in de Nederlands mkb en zakelijke leningen portefeuilles
  • Voordelen van kostenbesparingen worden gerealiseerd; met de IT-transformatie en simplificatie van de bedrijfsprocessen wordt goede vooruitgang geboekt
  • De cost/income ratio verbeterde naar 57,9%; op koers om de financiële doelen voor 2020 te halen
  • Sterke kapitaalpositie met een CET1 ratio van 17,5%

Kees van Dijkhuizen, CEO:

"We hadden een solide start van het jaar, met een nettowinst van EUR 595 miljoen. Dit weerspiegelt een sterke stijging van het operationeel resultaat en hoge kredietvoorzieningen. De netto rentebaten bleven sterk en profiteerden van de toenemende kredietverlening, vooral in de Nederlands mkb en zakelijke leningen portefeuilles. De onderliggende kostenontwikkeling profiteerde in Q1 van de gerealiseerde kostenbesparingen. De kredietvoorzieningen waren dit kwartaal hoog vanwege voorzieningen voor gespecialiseerde kredietverlening in een aantal specifieke sectoren. Dit betreft klanten in de sectoren offshore services en -scheepvaart, waar het herstel nog steeds kwetsbaar is. De cost/income ratio verbeterde van 60,2% naar 57,9%. Het rendement op eigen vermogen daalde van 13,2% naar 11,5% en onze kapitaalpositie bleef sterk, met een fully loaded CET1 ratio van 17,5%, inclusief de First Time Adoption Impact van IFRS9.

We boeken goede vooruitgang met onze strategische en financiële doelstellingen voor 2020. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we ruim de helft van de beoogde EUR 0,9 miljard aan kostenbesparingen gerealiseerd en we zijn goed op weg om het resterende deel in 2020 te bereiken. We gaan door met het uitvoeren van de transformatieplannen voor de belangrijkste IT systemen van de bank. We hebben vertrouwen in onze huidige aanpak, die gericht is op het doorlopend invoeren van moderniseringen, en zijn niet van plan om onze IT systemen te vervangen. Door onze diensten te combineren met die van partners kunnen we klanten een bredere waardepropositie bieden, in de vorm van ecosystemen. Zo heeft een grote Nederlandse luchtvaartmaatschappij de API van Tikkie gebruikt om een functionaliteit te bouwen waarmee klanten die voor hun vrienden tickets kopen, de kosten kunnen delen. Deelname aan ecosystemen zal voor de financiële sector na de invoering van PSD2 steeds belangrijker worden. Met ons grote aantal gebruikers en onze digitale diensten, zoals Tikkie, Grip en onze mobiel bankieren app, zijn we hier goed voor gepositioneerd.

We blijven onze strategische duurzaamheidsambitie verbreden, ook voor onze zakelijke klanten. In maart financierden we de herontwikkeling van de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam tot een duurzame stadswijk met een CO2-neutraal en circulair karakter. Voor klanten die de stap naar een circulair bedrijfsmodel maken, willen we de voorkeurspartner voor financieringen worden. ABN AMRO adviseert zowel bedrijven als banken bij het structureren van groene obligaties en verzorgt voor beleggers de uitgifte van deze obligaties. Ik ben er heel trots op dat het online nieuwsplatform Environmental Finance de bank heeft uitgeroepen tot Green Bond Awards 2018 Lead Manager of the Year in de categorie banken voor onze niet aflatende inzet op de markt voor groene obligaties."

Kerncijfers en indicatoren

 

 (in EUR miljoen)
Q1 2018 Q1 2017 Mutatie Q4 2017 Mutatie
Operationele baten 2.329 2.246 4% 2.429 -4%
Operationele lasten 1.348 1.353 0% 1.653 -18%
Operationeel resultaat 981 893 10% 776 26%
Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen 208 63   -34  
Belastingen 178 215 -17% 268 -34%
Nettowinst/(verlies) over de periode 595 615 -3% 542 10%
           
Cost/income ratio 57,9% 60,2%   68,0%  
Rendement op eigen vermogen* 11,5% 13,2%   10,9%  
Fully-loaded CET1 ratio 17,5% 16,9%   17,7%  
 

* Nettowinst voor de periode die toekomt aan de moedermaatschappij  


ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior press officer, Mediarelations & PR
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Dies Donker
Head of Investor Relations
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

 

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Group N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij verschillen in vertaling is het Engelse persbericht leidend.

Bijlage