Bekaert: Aanpassing van de rechten van de houders van de converteerbare obligaties 2016-2021

Op 19 mei 2016 heeft NV Bekaert SA niet-achtergestelde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties met looptijd tot 9 juni 2021 uitgegeven, voor een bedrag in hoofdsom van € 380 miljoen (ISIN: BE6286986284). Bekaert kondigt vandaag aan dat, ten gevolge van de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders om een brutodividend van € 1,10 per aandeel uit te keren, betaalbaar op 15 mei 2018, en in overeenstemming met artikel 5(b)(iii) van de toepasselijke voorwaarden van de converteerbare obligaties:

  • de conversieprijs werd aangepast van € 51,25 naar € 50,71, en
  • het drempelbedrag werd aangepast van € 0,90 tot € 0,8906,

en dit vanaf 11 mei 2018.

  
BELANGRIJKE INFORMATIE

DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DERGELIJKE VERSPREIDING ONWETTIG IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

DEZE AANKONDIGING DIENT ENKEL ALS ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF AANKOOP, OF EEN UITNODIGING TOT VERKOOP OF AANKOOP VAN AANDELEN, OBLIGATIES OF ANDERE EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING KAN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN ONDERWORPEN ZIJN AAN WETTELIJKE BEPERKINGEN. PERSONEN DIE DEZE AANKONDIGING LEZEN, MOETEN ZICH INFORMEREN OMTRENT DEZE BEPERKINGEN EN DEZE NALEVEN.

Bijlage