Heijmans krijgt opdracht herinrichting Laan op Zuid

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gaat Heijmans het huidige belastingkantoor aan Laan op Zuid 45 in Rotterdam herinrichten tot Rijkskantoor. Het wordt het eerste Rijkskantoor in Nederland waar naast een kantoor- en algemeen gebied, een ontvangstgebied met een Rijksbalie gerealiseerd wordt. De opdracht voor Heijmans bestaat zowel uit het ontwerp, realisatie als het onderhoud van het nieuwe kantoor. Het project heeft een contractwaarde van circa € 40 miljoen.

Laan op Zuid 45 voldoet na de herinrichting aan de nieuwe richtlijnen voor kantoorhuisvesting van de Rijksoverheid. Dit betekent onder andere dat het gebouw geschikt moet zijn om meerdere organisaties te huisvesten en er flexibel gewerkt kan worden. De Belastingdienst, Douane, Rijkswaterstaat, Dienst Uitvoering Onderwijs, Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Raad voor de Kinderbescherming worden in het kantoor gehuisvest. Het bruto vloeroppervlak van het gebouw inclusief parkeerkelder bedraagt circa 54.000 m2. 

De werkzaamheden starten in juni 2018 en worden in vier fases uitgevoerd zodat het overgrote deel van het pand in gebruik blijft. Vanaf de start van de herinrichting tot aan de oplevering medio 2020 is Heijmans ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. Na de oplevering start het onderhoudscontract van anderhalf jaar. Het contract kan drie keer met een jaar verlengd worden.

Voor het project werkt Heijmans samen met OTH architecten.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.  

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Mandy Snijders
Communicatie
+31 73 543 52 17
msnijders@heijmans.nl

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

Bijlage