Campine: Campine breidt recyclageactiviteiten uit

16-05-2018Campine , de grootste batterijenrecycler in de Benelux zal zijn materiaal recyclingactiviteiten doorheen alle Business Units opvoeren.

  

"We rollen momenteel een nieuw plan uit waarin we significant gaan investeren in additionele technologie en capaciteit om meer materialen te herwinnen uit afval" zegt CEO De Vos. " Campine anticipeert hiermee op de algemene maatschappelijke en politieke trend in het streven naar een circulaire economie. "Onze visie is een veilige en zero-waste maatschappij te bouwen, waarin Campine bijdraagt door het creëren van nieuwe materiaal-oplossingen uit post-consumer en industrieel afval".

  

Vandaag recycleert Campine Lood uit klassieke autobatterijen en ander loodafval en produceert het Antimoontrioxide, een vlamvertrager voor kunststoffen. In de toekomst wil het bedrijf zijn activiteiten uitbouwen in 2 gebieden: in Metals Recycling zal Campine naast Lood ook meer metalen zoals Tin, Antimoon en andere up-cyclen en in Speciality Chemicals waarin we hoofdzakelijk focussen op een brede waaier van brandvertragingsoplossingen voor kunststoffen. Beide afdelingen krijgen de opdracht om zoveel mogelijk 'afval' als inkomende grondstof te gebruiken.

Campine wil - afhankelijk van marktevoluties - in de volgende 4 jaar tussen de 20 à 25 miljoen Euro investeren. Hierbij is het grootste individuele project de herwinning van de plastic uit de batterijbehuizingen. "Door het up-cyclen van de Polypropyleen plastic uit batterijen, zullen we onze materiaal recyclagefactor op dit complexe product optrekken tot boven de 95%. Daarbij zullen we ook actief worden op de markt van gerecycleerde plastic. Er zullen in de nabije toekomst trouwens meer opportuniteiten ontstaan voor plasticrecyclage, nu China zijn grenzen voor alle (plastic) afval gesloten heeft. Hierdoor wordt de afdeling die vlamvertragende masterbatches produceert een beetje verticaal geïntegreerd, gezien deze afdeling verschillende types polymeren aankoopt." aldus De Vos.

  

Alle investeringen en expansies worden doorgevoerd op de site van Campine in Beerse, nabij Turnhout, waar vandaag 180 mensen tewerkgesteld worden.


Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Karin Leysen
(tel. no +32 14 60 15 49)

(email: Karin.Leysen@campine.be)


Bijlage