Aandeelhoudersvergadering EASE2PAY N.V. keurt besluit overname MyOrder activiteiten goed

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EASE2PAY N.V., welke hedenmiddag 30 mei 2018 is gehouden, is overeenkomstig het voorstel daartoe door Directie en Raad van Commissarissen, het besluit genomen tot goedkeuring van de overname van MyOrder activiteiten. Voor waren 4.755.667 stemmen en tegen waren 286 stemmen. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 4.755.953 van de 7.699.999 stemgerechtigde aandelen EASEPAY N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 61,77% bedroeg.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is een transactieplatform voor betalen en loyaliteit waarmee je van iedere smartphone een pinterminal maakt. De app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa's of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 30 mei 2018

Verdere informatie:        EASE2PAY N.V., G.J. van Lookeren Campagne, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

Klik op onderstaande link vor het volledige persbericht 

Bijlage