Nyrstar kondigt financiering aan van vooruitbetaling voor zinkmetaal

Gereglementeerde informatie

30 mei 2018 om 20u00 CET

Nyrstar NV (" Nyrstar " of de "Vennootschap") kondigt aan dat zij het openstaande saldo van de 3-jarige zinkmetaal vooruitbetalingsfinanciering, die oorspronkelijk werd aangegaan in december 2015, volledig heeft terugbetaald en dat zij een nieuwe zinkmetaal vooruitbetalingsfinanciering is aangegaan voor een bedrag van 125 miljoen dollar. Het netto cashvoordeel voor Nyrstar van de nieuwe zinkmetaal voorafbetalingsfinanciering bedraagt ongeveer 63 miljoen USD.

Net zoals de vorige overeenkomst, werd ook deze vooruitbetalingsovereenkomst geregeld door Deutsche Bank en is deze gekoppeld aan de materiële levering van geraffineerd zinkmetaal aan Trafigura onder de voorwaarden van een afnameovereenkomst van drie jaar. De vooruitbetaling van zinkmetaal heeft een afschrijvingsstructuur met een looptijd van 3 jaar en een aflossingsvrije periode van 12 maanden waarna de faciliteit zal worden terugbetaald in gelijke maandelijkse termijnen gedurende een periode van twee jaar eindigend in mei 2021. De interestkost voor de vooruitbetalingsfinanciering bedraagt LIBOR plus 425 basispunten en dit ten opzichte van de vorige overeenkomst die LIBOR plus 450 basispunten bedroeg.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms -      Head of Investor Relations  T: +41 44 745 8157   M: +41 79 722 2152   anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni   Head of Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Bijlage