Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (4 juni 2018)

Gereglementeerd bericht

4 juni 2018, 18u00

Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 28 mei 2018 tot en met 1 juni 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :

Datum Aant. adln Gem.
prijs
Laagste prijs Hoogste prijs Totaal
maandag 28/05/2018 1 296 € 56,10 € 56,10 € 56,10 € 72 705,60
dinsdag 29/05/2018 2 721 € 55,28 € 54,90 € 55,90 € 150 421,51
woensdag 30/05/2018 1 900 € 55,26 € 54,90 € 55,70 € 104 987,16
donderdag 31/05/2018 3 000 € 56,08 € 56,00 € 56,30 € 168 249,90
vrijdag 1/06/2018 1 229 € 55,90 € 55,80 € 56,00 € 68 703,80
Totaal week  10 146       € 565 067,97

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 476 871 op 1 juni 2018.
In het kader van dit programma, kunnen er nog 15 475 aandelen ingekocht worden.

Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel