Fagron realiseert organische omzetgroei van 8,5%

Gereglementeerde informatie | Geconsolideerde resultaten over het eerste semester van 2018
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 3 augustus 2018
Fagron realiseert organische omzetgroei van 8,5%

Organische omzetgroei in alle regio's

Groeiversnelling in Noord- en Zuid-Amerika in Q2

Hoofdpunten - Financieel

  • REBITDA[1] steeg met 1,1% (+6,9% tegen constante wisselkoersen) naar € 48,7 miljoen
  • Recurrente nettowinst steeg met 6,6% naar € 22,3 miljoen
  • Operationele kasstroom van € 34,4 miljoen
  • Netto financiële schuld/REBITDA-ratio van 2,72

Strategisch - operationeel

  • Uitbouw organisatie om groei verder te versnellen
  • Opstart greenfield activiteiten in Canada in Q2
  • 25 innovaties geïntroduceerd tijdens Consulfarma in Brazilië
  • Steriele bereidingsfaciliteit in Wichita (VS) heeft licenties in 49 staten
  • Coöptatie Judy Martins als niet-uitvoerende bestuurder van Fagron

Rafael Padilla, CEO van Fagron: "Fagron heeft sterk gepresteerd in het eerste semester van 2018. De organische omzetgroei tegen constante wisselkoersen steeg met 8,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2018 zien we een duidelijke groeiversnelling. De omzet tegen constante wisselkoersen in het tweede kwartaal steeg organisch met 10,0%, vooral gedreven door onze activiteiten in Noord-Amerika en Zuid-Amerika. De winstgevendheid van onze activiteiten in Europa en Zuid-Amerika was onverminderd sterk. In Noord-Amerika hebben we in het eerste semester fors geïnvesteerd en 43 nieuwe medewerkers aangenomen om het productaanbod in de 503B-faciliteit in Wichita versneld uit te bouwen om maximaal te profiteren van de groeimogelijkheden in de markt voor steriele bereidingen in de Verenigde Staten.

De steriele activiteiten in de Verenigde Staten hebben in het eerste semester van 2018 een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt. De omzet tegen constante wisselkoersen steeg met 27,5%. De sterke groei van de 503B-faciliteiten in Wichita wordt gedreven door een toename van het aantal klanten, de versnelde groei van het productaanbod alsook de toenemende controle van autoriteiten op het naleven van wet- en regelgeving voor 503B-faciliteiten. We zijn verheugd dat de nieuwe 503B-faciliteit in Wichita in 2018 licenties heeft ontvangen van de staten Californië en Indiana, waardoor het aantal nu op 49 staat.

De verkoop van Essentials en Brands voor bereidingen in de Verenigde Staten is in het eerste semester van 2018 met 7,6% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alle activiteiten hebben een bijdrage geleverd aan de omzetgroei. In het tweede kwartaal van 2018 zijn goede vorderingen gemaakt met de integratie van het Amerikaanse Humco, dat begin april 2018 door Fagron werd overgenomen. Met de integratie van Humco hebben we een sterke basis gecreëerd om onze marktpositie in de Verenigde Staten verder te versterken. In het derde kwartaal zullen de eerste innovatieve farmaceutische merkproducten en vehikels van Humco in Europa en Zuid-Amerika worden geïntroduceerd.

De organische omzetgroei tegen constante wisselkoersen in Zuid-Amerika bedroeg 13,3% en werd vooral gedreven door de sterke groei van de onderliggende markten en de focus op de ontwikkeling en introductie van innovatieve producten en gepatenteerde concepten. Deze focus heeft geresulteerd in een sterke groei van Brands in het eerste semester van 2018.

De eind 2017 ingezette strategische focus op de ontwikkeling en introductie van onderscheidende innovatieve producten is duidelijk succesvol in Europa. Het percentage Brands is gestegen van 8,2% naar 10,6%. In Europa hebben we in de afgelopen periode geïnvesteerd in het verder verhogen van de kwaliteit van onze faciliteiten en processen, een kernwaarde waarop Fagron zich onderscheidt van haar concurrenten.

We kijken met vertrouwen vooruit naar de rest van het jaar en verwachten dat we de positieve trend van het eerste semester in het tweede semester van 2018 kunnen voortzetten.
[1] EBITDA voor niet-recurrent resultaat.


Open onderstaande link voor het persbericht:

Fagron realiseert organische omzetgroei van 8,5%

Open onderstaande link voor de tussentijdse financiële informatie:

Bijlage