MDxHealth (R): SelectMDx-test van MDxHealth kostenefficiënt in vier Europese landen

Persbericht GEREGULEERDE INFORMATIE

Potentiële besparingen op de kosten van gezondheidszorg in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje van meer dan € 300 miljoen

HERSTAL, BELGIË en NIJMEGEN, NEDERLAND - 28 augustus 2018 - MDxHealth SA ( Euronext : MDXH.BR) wereldwijd toonaangevend in moleculaire diagnostiek voor urologische kankers, maakt bekend dat een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van 'SelectMDx® for Prostate Cancer', een niet-invasieve 'vloeibare biopsie'-test voor het identificeren van patiënten met een verhoogd risico op agressieve prostaatkanker, online is gepubliceerd door het tijdschrift Prostate Cancer and Prostatic Diseases.

De studie evalueert de potentiële kosteneffectiviteit van SelectMDx in een populatie van mannen met verhoogd prostaatspecifiek antigeen (PSA) uit Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Het model dat in het onderzoek werd gebruikt vergeleek de huidige zorgstandaard waaronder mannen een initiële prostaatbiopsie ondergaan in het geval van een verhoogd PSA, met een strategie waarbij SelectMDx wordt gebruikt om mannen voor biopsie te selecteren op basis van de waarschijnlijkheid dat ze een agressieve vorm van prostaatkanker hebben.

In alle vier de landen die opgenomen waren in de studie, resulteerde het gebruik van SelectMDx in aanzienlijke voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY) en kostenbesparingen. In Frankrijk resulteerde SelectMDx in 0,022 gewonnen QALY's met een kostenbesparing van € 1.217 per patiënt. Voor Duitsland toonde het model een QALY-winst van 0,016 en een kostenbesparing van € 442. In Italië was de QALY-winst en kostenbesparing respectievelijk 0,031 en € 762. In Spanje werden 0.020 QALY's behaald en € 250 kosten bespaard. De implementatie van SelectMDx in de vier landen bleek het aantal biopsieën voor de initiële diagnose te verminderen en onnodige overbehandeling te voorkomen.

De potentiële totale kostenbesparing voor de zorgverleners in de vier EU-landen bedraagt meer dan € 300 miljoen voor elk jaarcohort onder deze nieuwe zorgstandaard. Deze resultaten versterken de kosteneffectiviteit van SelectMDx die al werd waargenomen in soortgelijke onderzoeken in Nederland en de Verenigde Staten.

Dr. Jan Groen, Chief Executive Officer van MDxHealth , zei: "Deze studies in vier van de EU-lidstaten zijn belangrijk omdat ze aan zorgverleners en vergoedingsinstanties in de vier EU-lidstaten het potentieel van SelectMDx aantonen om de kosten van het gezondheidszorgsysteem aanzienlijk te verminderen vergeleken met de huidige zorgstandaard, waarbij ook nog eens overbehandeling en overdiagnose worden vermeden. Naast de kostenbesparingen laten de studiegegevens SelectMDx zien als een betere bescherming van het welzijn van de patiënt en de kwaliteit van leven, aangezien het invasieve procedures en de bijbehorende bijwerkingen vermijdt."

Dr. Groen vervolgde: "Deze onderzoeken zijn cruciaal voor het stimuleren van vergoeding in de respectieve EU-lidstaten. Samen met eerdere studies uitgevoerd in Nederland en de Verenigde Staten tonen deze onderzoeken aan dat het gebruik van SelectMDx consistent waarde toevoegt in meerdere populaties. Toepassing van SelectMDx in de klinische route voor diagnose van prostaatkanker in alle EU-landen kan resulteren in een mogelijke totale kostenbesparing voor de gezondheidszorg van meer dan € 1 miljard."

Het artikel is toegankelijk via de online-editie van het tijdschrift Prostate Cancer and Prostatic Diseases

Over SelectMDx® for Prostate Cancer

SelectMDx® for Protate Cancer is een gepatenteerde, moleculair diagnostische urinetest die een niet-invasieve "liquid biopsy"-methode biedt voor de beoordeling van het risico van een man op prostaatkanker. SelectMDx helpt bij het identificeren van mannen met een verhoogd risico op agressieve prostaatkanker die het meest baat kan hebben bij een prostaatbiopsie en vroege detectie. De test helpt de noodzaak voor MRI-procedures en invasieve prostaatbiopten tot 50% te beperken, waardoor de kosten voor de gezondheidszorg worden verlaagd, het aantal complicaties vermindert, en de kwaliteit van leven stijgt.

SelectMDx is beschikbaar in de VS en alle EU-lidstaten. Sinds de introductie van de SelectMDx-test medio 2016 zijn meer dan 23.000 patiënten getest en zijn 15 commerciële contracten afgesloten met Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen. De test is opgenomen in de klinische richtlijnen van de Europese Associatie van Urologie (EAU) 2018.

Over MDxHealth

MDxHealth is een internationaal opererende healthcare onderneming die gerichte moleculair diagnostische informatie levert voor het personaliseren van de diagnose en behandeling van kanker. De tests van de onderneming zijn gebaseerd op gepatenteerde genetische, epigenetische (methylatie) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische kankers, de prognose van het risico op terugkeer en de voorspelling van de respons op een specifieke therapie. Het Europese hoofdkantoor van MDxHealth is gevestigd in Herstal, België, met laboratoriumoperaties in Nijmegen, Nederland en Amerikaanse hoofdkantoren en laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië.

Bezoek voor meer informatie bezoek de website mdxhealth.com en volg ons op social media: twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth.

Voor nadere informatie:

 

MDxHealth

Dr. Jan Groen, CEO

US: +1 949 812 6979

BE: +32 4 257 70 21

info@mdxhealth.com
LifeSpring LifeSciences Communication, Amsterdam

Leon Melens

NL: +31 6 538 16 427

lmelens@lifespring.nl

 

 
Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys

UK: +44 20 3709 5701

mdxhealth@consilium-comms.com

 
 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en schattingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van MDxHealth en de markt waarin het opereert. Dergelijke verklaringen en schattingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die redelijk werden geacht maar mogelijk niet correct blijken te zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen en kunnen wezenlijk verschillen. MDxHealth wijst nadrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om enige verandering in haar verwachtingen met betrekking tot die verwachtingen weer te geven, of enige verandering in gebeurtenissen, omstandigheden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij vereist door wet- of regelgeving. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten of activa van MDxHealth in enig rechtsgebied. Binnen de Verenigde Staten mogen geen effecten van MDxHealth worden aangeboden of verkocht zonder registratie volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en in overeenstemming met toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving.

OPMERKING: Het MDxHealth -logo, MDxHealth , ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx en UrNCollect zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.