EVS Broadcast Equipment publiceert resultaten tweede kwartaal 2018

Publicatie op 30 augustus 2018, vóór marktopening
Gereglementeerde informatie - Persbericht met kwartaalresultaten
EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

Financiële prestaties

 • Lage omzet de eerste helft van het jaar (EUR 44,1 miljoen in 1H18, -16,5% in vergelijking met 1H17)
 • Bedrijfskosten onder controle (+2,5% in 1S18 in vergelijking mat 1S17), dankzij een steeds strikte kostenbeheer
 • EBIT-marge van 5,3% in de eerste helft van 2018 na verwachte lage omzet
 • Buitengewone belastingaftrek van EUR 6,6 miljoen als gevolg van de invoering van het systeem van aftrek innovatie-inkomsten in België
 • Nettowinststijging van 16,4% in 1H18 tot EUR 10,6 miljoen

 Vooruitzichten

 • Orderboek van EUR 44,3 miljoen op 25 augustus 2018 (te boeken als opbrengsten in 2018)
  • +18,4% in vergelijking met 2017 (+7,9%, excl. verhuurcontracten voor de grote sportevenementen)
 • Daarnaast zijn er voor EUR 8,3 miljoen bestellingen voor 2019 en volgende jaren
 • Verwachte omzet tussen EUR 115 miljoen en EUR 130 miljoen in 2018
 • Verwachte matige toename van de bedrijfskosten in 2018 vanwege investeringen in R&D voor de ontwikkeling van nieuwe producten, bovenop de structurele loonindexeringen in België

KERNCIJFERS

Niet-geauditeerd EUR miljoen, met uitzondering van winst per aandeel (EUR) Herzien
2Kw18 2Kw17 2Kw18/2Kw17 1H18 1H17 1H18/1H17
21,2 28,3 -24,8% Omzet 44,1 52,8 -16,5%
13,8 21,1 -34,7% Brutomarge 29,5 38,3 -23,0%
64,8% 74,5% - Brutomarge % 66,9% 72,5% -
0,5 7,9 -93,8% Bedrijfswinst - EBIT 2,3 12,8 -81,8%
2,3% 28,0% - Bedrijfsmarge - EBIT % 5,3% 24,3% -
8,4 5,5 +52,4% Nettowinst - deel van de Groep 10,6 9,1 +16,4%
0,62 0,41 +52,4% Nettowinst per aandeel - deel van de groep 0,78 0,67 +16,2%

CommentaAR

"De televisie-industrie blijft uitdagend met een langere investeringscyclus en onze prestaties in de eerste helft van 2018 weerspiegelen deze omstandigheden. We behouden onze positie als marktleider en zien een voortdurend momentum op de nieuwe producten (inclusief Dyvi en Xeebra) en rond de recente lanceringen van de XT-VIA en X-One. We verwachten een versnelling van de activiteiten in de tweede helft en blijven dus vertrouwen in het behalen van onze eerder aangekondigde opbrengstvooruitzichten," aldus Pierre De Muelenaere, Voorzitter van de Raad van Bestuur en interim-CEO van EVS.

In een commentaar op de resultaten en vooruitzichten zei Yvan Absil, Chief Financial Officer: "De lage operationele winstgevendheid van de eerste zes maanden is voornamelijk te wijten aan de lage omzet tijdens de periode, gecombineerd met een minder gunstige productmix. De implementatie van het systeem van aftrek innovatie-inkomsten in België resulteerde in een eenmalige belastingaftrek in dit tweede kwartaal. EVS investeert jaarlijks meer dan EUR 25 miljoen in R&D, en dit soort initiatieven versterkt ons in onze bereidheid om sterke R&D-capaciteiten op te bouwen in België, naast onze andere ontwikkeling-centra in het buitenland. Voor 2018 bevestigen we onze vooruitzichten voor opbrengsten en bedrijfskosten-evolutie."

Conference call
EVS zal om 15u00 CET een teleconferentie in het Engels houden voor financiële analisten en institutionele beleggers. Andere geïnteresseerden kunnen passief deelnemen aan de conferentie in "listen-only mode". De presentatie die gebruikt wordt tijdens de teleconferentie, is kort voordien beschikbaar op de website van EVS.

Telefoonnummers: +44 (0)2071 928 000 (Verenigd Koninkrijk), +32 (0)2 400 98 74 (België), +1 631 510 7495 (Verenigde Staten)
Conference-callnummer: 5769302.
  

Dit is de samenvatting van de volledige persmededelingen die beschikbaar zijn in het Frans en het Engels op www.evs.com.
  

Voor meer informatie:

 

Yvan ABSIL, Senior Vice President, CFO
Geoffroy d'OULTREMONT, Vice President Investor Relations & Corporate Communication
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, België
Tel: +32 4 361 70 14.  E-mail: corpcom@evs.com; www.evs.com
Verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen

 

Dit persbericht bevat verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen (vooruitziende verklaringen) inzake het bedrijf, de financiële situatie en bedrijfsresultaten van bedrijfsactiviteiten van EVS en haar gelieerde ondernemingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de actuele verwachtingen of overtuigingen van het management van EVS en zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of prestaties van de Onderneming wezenlijk verschillen van diegene die in dergelijke vooruitziende verklaringen naar voor werden gebracht. Deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op veranderingen in technologie en marktvereisten, het feit dat de Onderneming zich op één sector concentreert, een dalende vraag naar de producten van de Onderneming of haar gelieerde ondernemingen, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en toepassingen te ontwikkelen en op de markt te brengen, verlies van marktaandeel en prijsdruk door toenemende concurrentie, wat ertoe kan leiden dat de effectieve resultaten of prestaties van de Onderneming wezenlijk verschillen van diegene die in dergelijke vooruitziende verklaringen naar voor werden gebracht. EVS neemt geen enkele verplichting op zich om wijzigingen aan deze vooruitziende verklaringen te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de publicatiedatum van deze tekst of naar aanleiding van onverwachte gebeurtenissen.
Over EVS

 

EVS levert betrouwbare en innovatieve technologie voor de productie van live, verrijkte tv-programma's, waardoor klanten efficiënter kunnen werken en hun inkomsten kunnen verhogen. De toonaangevende broadcast- en mediaproductiesystemen van EVS worden gebruikt door omroeporganisaties, productiebedrijven, post-productiebedrijven, filmstudio's, contenteigenaars en archiefbibliotheken over de hele wereld. EVS bedient vier kernmarkten - Sports, Entertainment, News en Media.
EVS is opgericht in 1994. Het innovatieve Live Slow Motion-systeem was een revolutie voor live uitzendingen. De betrouwbare en geïntegreerde bandloze oplossingen van EVS, gebaseerd op de toonaangevende XT-server, worden nu overal gebruikt om wereldwijd live producties te leveren. Tegenwoordig blijft EVS praktische innovaties ontwikkelen, zoals het C-Cast second-screen delivery platform, om klanten te helpen om de waarde van hun mediacontent te maximaliseren.
Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in België. EVS heeft kantoren in Europa, het Midden-Oosten, Azië en Noord-Amerika. Ongeveer 500 EVS-professionals vanuit 20 kantoren verkopen de producten in meer dan 100 landen en zorgen wereldwijd voor customersupport. EVS is een naamloze vennootschap met een notering aan Euronext Brussel: EVS, ISIN: BE0003820371. Kijk voor meer informatie op www.evs.com.

Bijlage