Intervest Offices & Warehouses NV: Openbaarmaking over transparantiekennisgeving

Op 10 september 2018 heeft Intervest Offices & Warehouses een op 6 september 2018 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen van Patronale Group NV en Patronale Life NV waaruit blijkt dat deze 4,38% van de aandelen Intervest aanhoudt ingevolge de fusie tussen Fork Capital NV, Belliardstraat 3, 1040 Brussel, en Patronale Group NV op 29 juni 2018.

Volledig persbericht:

Bijlage