Ageas stelt strategie voor de komende 3 jaar voor

Op de jaarlijkse Investor Day die vandaag georganiseerd werd, stelde Ageas zijn volgende 3-jarig strategisch plan voor 2019-2021 voor, genaamd Connect21. Connect21 is een natuurlijke evolutie van de vorige strategische plannen, Vision 2015 en Ambition 2018, ondersteund door nieuwe keuzes en doelstellingen. Het plan focust op de consument, technologie en een aanbod dat verder reikt dan verzekeringen.

Hoewel Connect21 verder bouwt op de realisaties van Ageas tot dusver, houdt het ook rekening met de visie van de Groep over de toekomst van verzekeringen op langere termijn. Aangezien technologie en de behoeften van consumenten snel evolueren, heeft dit ook een impact op de wereld van de verzekeringen. Met Connect21 wil Ageas een antwoord bieden op al deze nieuwe trends en behoeften, om zo zijn beloftes aan alle stakeholders te blijven waarmaken.

Samengevat omvat Connect21 7 strategische keuzes:

 • Een uitmuntende klantenervaring: De ambitie van Ageas is vooreerst gericht op een sterk engagement naar zijn klanten toe. Het wil immers een uitmuntende klantenervaring doorheen de volledige 'customer journey' aanbieden. Ageas is ervan overtuigd dat alle stakeholders baat zullen hebben bij deze keuze.
 • Voorkomen, helpen, beschermen en bijstaan: Door ook verder te gaan dan de traditionele verzekeringsactiviteiten (helpen en beschermen) wil Ageas ook uitgroeien tot een relevante speler op het vlak van diensten die gericht zijn op het welzijn van de klant (voorkomen en bijstaan).
 • Door technologie optimaal in te zetten: Technologie zal een integraal deel uitmaken van de manier waarop Ageas omgaat met nieuwe trends en behoeften van klanten. 
 • Met partners en via allianties: Ageas zal verder gaan met zijn bestaande partners en met nieuwe minder traditionele partners, om in te spelen om de nieuwe behoeften en prioriteiten.
 • Het creëren van slimme synergieën: Ageas zal zijn bewezen rol als synergiebeheerder versterken om innovatie mogelijk te maken en om kennis en vaardigheden te delen binnen de Groep, met een focus op technologische ontwikkelingen.
 • De lokale autonomie versterken: Door lokaal actief te zijn, kan Ageas dichter bij de klant en maatschappij staan. De Groep gelooft nog steeds in een sterk gedecentraliseerd businessmodel dat in de toekomst zelfs nog relevanter zal worden, en een competitief voordeel biedt.  
 • Gericht op Europa en Azië: Aegas zal een goede diversificatie behouden tussen zijn activiteiten in Europa en Azië, waardoor het aanwezig kan zijn waar de groei is (Azië) door gebruik te maken van verworven competenties en stabiele thuismarkten (Europa).

De strategische keuzes zullen de toekomstige realisaties van Ageas ondersteunen die worden gemeten aan de hand van de volgende 6 financiële doelen:

 • Niet-Leven combined ratio van 96%
 • Solvency II ratio van de Groep van 175 %
 • Operationele marges Leven van 85-95 basispunten voor producten met gegarandeerde rente en 30-40 basispunten voor Unit-Linked-producten
 • Winst per aandeel van de Groep CAGR van 5-7% tijdens de 3 jaar van het plan
 • Dividend pay-out ratio van ten minste 50% van het nettoresultaat van de Groep
 • Inkoopprogramma eigen aandelen van minimaal EUR 150 miljoen per jaar, behalve ingeval van een omvangrijke M&A transactie

Naast het 3-jarige strategische plan omschrijft Connect21 ook waar Ageas op lange termijn wil staan, voor wie het bestaat en hoe het zijn beloften zal nakomen, vertaald in een nieuw motto, 5 belangrijke stakeholders en 4 waarden:

 • Motto voor de hele Groep: Supporter of your life
 • 5 belangrijke stakeholders: Klanten, Werknemers, Partners, Investeerders en Maatschappij
 • 4 waarden voor de hele Groep: Care, Dare, Deliver en Share

CEO Bart De Smet: "De afgelopen 10 jaar is Ageas geëvolueerd van een bedrijf in crisis tot een duurzaam, winstgevend groeibedrijf vandaag. Connect21 zal ervoor zorgen dat we op dit groeipad verder gaan en dat we al onze beloften naar onze stakeholders toe nakomen. De verwachtingen van onze klanten veranderen, en de volgende 3 jaar zullen we ervoor zorgen dat we hierop het juiste antwoord bieden. Dat betekent dat we ons meer zullen moeten richten op nieuwe domeinen buiten de traditionele wereld van de verzekeringen, gebruik moeten maken van nieuwe technologieën en meer zullen opschuiven richting ecosystemen. Ik ben ervan overtuigd dat we de ingesteldheid, het talent en het engagement in huis hebben om hierin te slagen. Er komen interessante tijden aan, en ik kijk ernaar uit om onze nieuwe strategie te realiseren, samen met al onze stakeholders."

Voor bijkomende informatie over het nieuwe strategische plan kunt u de speciale website bezoeken Connect21.ageas.com.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als zakelijke klanten Levens- en Niet-levensverzekeringen die zijn ontworpen om aan hun specifieke behoeftes te voldoen. Vandaag én in de toekomst. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas is succesvol actief in verzekeringsactiviteiten in België, het VK, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen via een combinatie van 100% dochterondernemingen en langetermijnpartnerschappen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar Ageas actief is, behoort deze tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 50.000 mensen en rapporteerde in 2017 een jaarlijks premie-inkomen van bijna EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage