Aedifica NV: Oproeping tot de gewone algemene vergadering van 23 oktober 2018

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen. Die zal plaatsvinden op dinsdag 23 oktober 2018 om 15u in hotel The Dominican (Leopoldstraat 9 te 1000 Brussel).

Alle documenten betreffende de gewone algemene vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van Aedifica . De praktische formaliteiten voor deelname aan de vergadering worden beschreven in de oproeping.