Solvay S.A. : Solvay belicht haar sterk en duurzaam groeipotentieel tijdens haar ontmoeting met investeerders

  • Jaarlijks groeipotentieel op middellange termijn voor onderliggende EBITDA van 6 tot 9% op organische basis, en van 10 tot 15% voor de vrije kasstroom aan aandeelhouders;
  • De broeikasgasemissieverbintenis, uitgedrukt in absolute termen, overtreft de verwachte bedrijfsgroei

Brussel, September 24, 2018 ---  Solvay zal vandaag in Londen beleggers informeren over haar bedrijfsportefuille, en uitwijden over haar belangrijkste markten en hefbomen waarmee de Groep superieure en duurzame waardegroei kan leveren.

"Onder het leiderschap van Jean-Pierre, is Solvay nu een toonaangevend bedrijf in geavanceerde materialen en speciaal chemicaliën," zei Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay . "Na een grondige zoektocht, verwachten we over enkele weken de aanstelling van een nieuwe CEO aan te kunnen kondigen. De nieuwe CEO zal als voornaamste missie hebben het potentieel van deze sterke activiteiten te ontplooien en verdere duurzame waarde te creëren voor alle belanghebbenden."

"Solvays ingrijpende transformatie heeft de afgelopen jaren sterke winst, kasstroom en rendementen opgeleverd. In de toekomst zal Solvay haar verscheidenheid aan technologiën en haar vereenvoudigde klantgerichte organisatie, blijven inzetten om te vernieuwen en een superieure groei te verwezenlijken," zei Jean-Pierre Clamadieu, Chief Executive Officer van Solvay . "We hebben bovendien onze doelstellingen om de CO2 terug te dringen, vastgelegd in absolute termen, waardoor onze groei niet ten koste gaat van de planeet en we een voortrekkersrol spelen in de chemiesector."

Tussen 2019 en 2021 ziet Solvay een jaarlijks organisch groeipotentieel van gemiddeld 6 tot 9% voor de onderliggende EBITDA . De basis hiervoor is als volgt per segment:

  • Advanced Materials heeft een groeipotentieel van 6 tot 10%, aangestuurd door vooraanstaande marktposities en een ongeëvenaarde combinatie van hoogwaardige polymeer- en composiettechnologieën. Deze materialen bieden oplossingen voor duurzame mobiliteit, voornamelijk ter verbetering van de energie-efficiëntie van vliegtuigen en auto's;
  • Advanced Formulations heeft een groeipotentieel 6 tot 10%, dankzij leidende marktposities en op maat gemaakte oplossingen voor oppervlaktechemie, vooral om de efficiëntie van grondstoffen in de sectoren van de mijnbouw, olie & gas en landbouw te verbeteren, waarbij de impact op het leefmilieu wordt beperkt;
  • Performance Chemicals heeft een groeipotentieel 2 tot 6%, gebaseerd op het herstel van de natriumcarbonaatactiviteit. Dit geeft Solvays leidende positie weer met productiesites van wereldklasse. 

De vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders heeft het potentieel om gemiddeld met 10 tot 15% per jaar te groeien. De aangehouden discipline in kapitaaluitgaven en lagere financiële lasten als gevolg van de verwachte schuldafbouw, zouden ook moeten bijdragen aan de sterke groei.

Cash Flow Return On Investment (CFROI) heeft het potentieel om over drie jaar te stijgen met 50 tot 100 basispunten. Hierdoor wordt het rendement stevig verankerd in de waardecreatiezone, een niveau dat in 2018 voor het eerst in meer dan 10 jaar werd bereikt.

Solvay heeft bovendien haar aanpak van de broeikasgasemissies herzien. Solvay verbindt zich ertoe om tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen met 1 miljoen ton te verminderen, door verbeteringen van de energie-efficiëntie en -mix en door investeringen in schone technologieën. Met het vastleggen van de doelstelling in absolute termen, is Solvay één van de eerste chemiegroepen die haar emissies loskoppelt van haar groei.

VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

Solvay is een bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto's, batterijen, smart devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mbiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 26,800 werknemers verspreid over 61 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,1 miljard en de marge 22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs ( Bloomberg : SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma. Financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides.


Media Relations
  Caroline Jacobs Amandine Grison  
  +32 2 264 1530 +33 1 40 75 81 49

 
 
Investor Relations
Geoffroy Raskin Jodi Allen Bisser Alexandrov
+32 2 264 1540 +1 6098604608 +32 2 264 3687

Bijlage