UBS AM: Passief en duurzaam beleggen hangen nauw samen

De opkomst van passief beleggen en van duurzaam beleggen zijn nauw met elkaar verbonden. In een nieuw rapport duidt vermogensbeheerder UBS AM daarvoor drie redenen aan.

“De verschuiving van actief naar passief beleggen heeft het vermogensbeheer het afgelopen decennium getransformeerd. Tot 2008 waren passieve beleggingen nog een nicheaanbod; tegenwoordig is passief goed voor meer dan 50% en 35% van de allocaties in respectievelijk de VS en Europa”, schrijft Christopher Greenwald, Head of Sustainable Investment Research and Stewardship bij UBS AM.

“Tegelijk is ook duurzaam beleggen opgeschoven van niche naar mainstream. Volgens Eurosif was in 2015 in Europa voor 736 miljard euro aan activa belegd in best-in-class, thematische en impactbeleggingsstrategieën en meer dan 10 biljoen euro in brede uitsluitingsstrategieën; dat laatste is goed voor een vertienvoudiging op tien jaar tijd. Deze transformatie weerspiegelt de fundamentele discussie over het langetermijndoel van activa en de sociale functie van vermogensbeheer.”

Tussen beide transformaties naar meer passief en duurzaam beleggen ziet UBS AM een verband, en wel om de volgende drie redenen:

“Ten eerste zijn passieve strategieën minder blootgesteld aan risico’s die samenhangen met individuele aandelen of portefeuillebeheerders. Aan de andere kant worden ze meer blootgesteld aan langer lopende systemische en socio-economische risico's, die het langetermijnrendement van de markten als geheel beïnvloeden.

Daarom kijken passieve strategieën steeds meer naar trends op de langere termijn, zoals klimaatverandering en vergrijzing, en groeiende sociaaleconomische ongelijkheden. Vermogensbeheerders houden alsmaar meer rekening met deze langetermijnkwesties bij hun beleggingsbeslissingen.

Daardoor, en dat is meteen ook de tweede reden voor het verband tussen passief en duurzaam beleggen, biedt de opkomst van passief beleggen aan passieve managers een kans om een ​​proactievere rol te spelen bij grote, systemische duurzaamheidskwesties. De invloed van passieve managers neemt toe doordat hun belang in markten vergroot. Veel grote passieve managers zijn steeds mondiger in het steunen van aandeelhoudersresoluties richting meer duurzaamheid en waardecreatie op de lange termijn. Ten slotte is er de opkomst van smartbeta-strategieën. Verfijnde kwantitatieve benaderingen vervangen steeds meer traditionele fundamentele strategieën. Dit heeft op zijn beurt een vraag gecreëerd naar nieuwe methodologieën binnen actief activabeheer die materiële duurzaamheidssignalen integreren, om zo te beleggen in overeenstemming met de langetermijnwaarde van bedrijven.

Naarmate actieve managers hun portefeuilles concentreren, engageren ze meer met de bedrijven waarin ze beleggen. Hun investering hangt niet alleen meer af van een analyse van de gerapporteerde resultaten van een bedrijf. Actieve managers onderhouden steeds vaker een langetermijnrelatie en dialoog met de bedrijven, waarmee ze zich differentiëren van passief beleggen. Dat kan ook een aantal positieve resultaten opleveren: beter geïnformeerde investeringsbeslissingen, positieve gevolgen voor de prestaties van een bedrijf, en voordelen voor het milieu en de samenleving als geheel.”

Europees ETF -pionier UBS AM biedt 13 verschillende duurzame ETF ’s aan in de Benelux, goed voor ongeveer USD 4 mrd aan beheerd vermogen. Met een marktaandeel van bijna 37% is UBS AM marktleider in Europa op vlak van duurzame ETF ’s.