Wintrack II contract tussen Heijmans-Europoles en TenneT beëindigd, werkzaamheden stopgezet

Als gevolg van verschil van inzicht op het project is het Wintrack II contract door TenneT beëindigd en is de realisatie van dit project stopgezet. Het contract betreft de aanleg van nieuwe hoogspanningsmasten voor twee tracés: Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. De combinatie Heijmans -Europoles voert momenteel gesprekken met opdrachtgever TenneT over de afwikkeling. Onder de naam ‘Realisatie Wintrack II, Noordwest 380kV en Zuidwest 380kV’ werd deze opdracht door TenneT in januari 2017 aan de combinatie gegund. Heijmans was daarbij verantwoordelijk voor de fundaties voor de hoogspanningsmasten, Europoles voor de masten zelf.

Er is verschil van inzicht ontstaan tussen de combinatie en de opdrachtgever. Naar aanleiding hiervan heeft TenneT besloten de overeenkomst te beëindigen. Momenteel worden gesprekken gevoerd met TenneT over de financiële afwikkeling.

Daarnaast heeft de Duitse partner Europoles als gevolg van financiële problemen een insolventieprocedure aangevraagd in Duitsland met het oogmerk een duurzame herstructurering te realiseren.

 

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.


Voor meer informatie / niet voor publicatie: 

 

Pers
Marieke Swinkels-Verstappen
Communicatie
+31 73 543 52 17
mswinkels-verstappen@heijmans.nl

 

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

 

Bijlage