Bekaert herschikt en herfinanciert schuld Bridon-Bekaert Ropes Group

Bekaert heeft de herfinanciering van de uitstaande schuld van Bridon- Bekaert Ropes Group (BBRG) afgerond. Deze behelst:
(1) De tijdelijke herfinanciering via een brugfinanciering - vrij van financiële convenanten - met een groep van banken voor een maximale looptijd van twee jaar, voorafgaand aan een definitieve beslissing over de lange-termijn financiering; 
(2) De terugbetaling van € 294 miljoen aan het BBRG bankensyndicaat;
(3) De opheffing van alle daarbij horende garanties;
(4) De opheffing van de afgeschermde (ring-fenced) schuldstructuur; en
(5) Aanzienlijk lagere intrestlasten op de geherfinancierde BBRG schuld.

Bekaert kondigde op 26 april 2018 aan dat het een princiepsakkkoord had bereikt met Ontario Teachers' Pension Plan over de overname van Ontario Teachers' 33% participatie in BBRG. De transactie, die aan de gebruikelijke voorwaarden waaronder gereglementeerde goedkeuringen onderhevig was, werd in alle landen waar goedkeuring vereist was, bekrachtigd. De transactie zal afgerond worden voor het einde van oktober 2018 en omvat de betaling door Bekaert van het equivalent van USD 8 miljoen als vergoeding voor (a) de BBRG rechten die het nog niet in bezit heeft en (b) de kwijting van eender welke andere verplichting ten aanzien van Ontario Teachers'. 

De schuld van BBRG is opgenomen in Bekaert 's geconsolideerde cijfers sedert de oprichting van Bridon- Bekaert Ropes Group. De huidige herschikking en herfinanciering zal Bekaerts geconsolideerde nettoschuld met € -33 miljoen verlagen. 

De herfinanciering past binnen de strategie die Bekaert implementeert om een versnelde ommekeer bij BBRG tot stand te brengen en zo het echte potentieel van de business te helpen realiseren. 

Aanverwant persbericht: 26 april 2018: Bekaert wordt volledig eigenaar van BBRG

Bijlage