FMO leidt volgende generatie impactbeleggers op met oprichting Stichting L-EARN For Impact

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft studenten laten spitten naar beëindigde investeringsprojecten in de portfolio, om te zien of daar nog waarde in zit - ondanks dat deze bezittingen soms al decennia geleden werden afgeschreven. De opbrengst hiervan steekt FMO in de oprichting van de stichting L-EARN For Impact, die de volgende generatie impactbeleggers opleidt. De nieuwe CEO van FMO, Peter van Mierlo, heeft dit aangekondigd tijdens de lancering van de stichting, vandaag in Den Haag.

FMO heeft bijna 50 jaar ervaring met investeren in economische groei, het creëren van banen en klimaatactie in opkomende markten. Ondanks een sterk track record verlopen sommige investeringen niet als gepland; op die manier ontstaan bijvoorbeeld oninbare leningen (non-performing loans). Deze leningen worden overgedragen aan de afdeling Special Operations van FMO, waar de meeste met speciale ondersteuning na een bepaalde tijd weer de status 'performing’ krijgen. Slechts een zeer klein percentage van de non-performing loans van FMO wordt afgeschreven. Soms doet zich een ongewone en onverwachte situatie voor waarin een afgeschreven investering alsnog waarde kan opleveren, ondanks zware verliezen in het verleden nadat de kredietnemer niet in staat bleek om de financiële verplichtingen na te komen. Deze 'verborgen waarde', gevonden na herbeoordeling van de portefeuille, wordt nu gebruikt om de oprichting van de FMO L-EARN For Impact Foundation te financieren.

Peter van Mierlo, CEO van FMO: "Impactbeleggen kan worden ingezet om oplossingen aan te dragen voor de grootste uitdagingen van onze tijd, zoals klimaatverandering en het verkleinen van ongelijkheden. Dit vormt de kern van FMO's leningen- en investeringsactiviteiten in ontwikkelingslanden. Door de portfolio van afgeschreven financiële activa van FMO te ontginnen en studenten ook werkervaring te geven bij dit proces, kunnen we eerder verborgen waarde identificeren en direct investeren in talent via de L-EARN For Impact Foundation."

Beleggen om naast financieel rendement ook positieve ecologische en sociale resultaten te behalen is relatief nieuw. De wereldwijde financiële industrie moet het opleiden van de volgende generatie bankiers en beleggingsmanagers bij impactbeleggen ondersteunen om deze aanpak te verankeren in het hart van de instellingen. Zo wordt impactbeleggen een vanzelfsprekend onderdeel van het werk van de financiële leiders van de toekomst.

Het is de bedoeling van FMO dat de L-EARN for Impact Stichting voldoende schaal krijgt om beurzen te financieren op het gebied van impact, en deze aan te bieden aan talentvolle jongeren met een laag inkomen uit bijvoorbeeld conflictgebieden en ontwikkelingslanden, alsmede jongeren met een sociale achterstand in Nederland. Uiteindelijk is het doel dat dit initiatief van de stichting wordt opgenomen in het onderwijsprogramma van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die de L-EARN Stichting eerder al van de eerste studenten voorzag.

FMO’s Huub Cornelissen, directeur Credit, Legal en Special Operations, de afdeling die verantwoordelijk is voor het beoordelen van niet-renderende bezittingen bij de bank, zit in de raad van bestuur van L-EARN, samen met Gerard Meijer, een partner die de arbitragepraktijk leidt bij het Nederlandse advocatenkantoor NautaDutilh, dat het initiatief steunt. Gerard Meijer is tevens hoogleraar Arbitration & Dispute Resolution aan de Erasmus Universiteit.

Professor Gerard Meijer van de Erasmus Universiteit en NautaDutilh: "Voor mijn studenten en die van de Erasmus School of Law is dit een geweldige kans om hands-on ervaring op te doen en te duiken in de financiële en juridische details van internationale projecten waarbij FMO in de loop der jaren betrokken is geweest. Het doel is om gelden te terug te winnen waarmee nog veel meer studenten van over de hele wereld worden opgeleid.”

Gedurende de afgelopen maanden hebben enkele studenten al delen van de portfolio van afgeschreven leningen, bestemd voor de L-EARN For Impact Foundation, in kaart gebracht. De verwachte opbrengsten hiervan worden gebruikt om L-EARN studiebeurzen te financieren.

Adam Paschalidis, student aan de Erasmus Universiteit en een van de eerste portfolio-onderzoekers: "Mijn tijd bij FMO was een levensechte ervaring in financieel forensisch onderzoek en het begrijpen van de wettelijke en zakelijke beperkingen waarbinnen de bank moet werken wanneer zij probeert geld te terug te winnen in soms zeer gedateerde zaken. Het was veel interessanter dan de standaard werkervaring, omdat ik het gevoel heb dat ik echt een verschil maak op terreinen als duurzaamheid en ontwikkelingsfinanciering die cruciaal zijn voor de wereld waar de studenten van vandaag in de toekomst zullen leven."