‘Green Metals’ Metalen noodzakelijk voor omschakeling naar duurzame energie

Candriam publiceert vandaag een beleggingsstudie over het belang van grondstoffen voor de energietransitie, en een verantwoorde aanpak daarvan. Wat zijn de belangrijkste elementen van nieuwe technologieën? Hoe kunnen metalen oplossingen bieden in de strijd tegen de klimaatverandering?

De energiesector staat centraal in het debat rond het prangende klimaatprobleem, met belangrijke gevolgen voor de transportsector die, tijdens de fase van elektrificatie, een essentiële rol moet spelen in schonere mobiliteit. Tegenwoordig zijn er 200 miljoen voertuigen in gebruik in Europa; de transportsector is wereldwijd goed voor 14% van de CO2-uitstoot.

Ook al is de automobielsector sterk gereglementeerd, toch draagt de eindconsument in deze sector het meest direct bij aan de strijd tegen de opwarming van de aarde door zijn keuze van brandstof (elektrisch, hybride, diesel, enz.) – en met aanzienlijk effect. De meeste toegepaste ‘groene’ technologieën hebben hun doeltreffendheid reeds aangetoond, vooral qua vermindering van het brandstofverbruik en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot.

“De markt van de elektrische voertuigen kende een groei met 27% in 2017, vergeleken met een groei van 4,5% voor de automobielsector in Europa. Een stijging die verklaard wordt door de steeds strengere milieuvoorschriften en een vraag die gedragen wordt door de volledige maatschappij”, aldus Wim Van Hyfte, Global Head of Responsible Investment and Research van Candriam. “Mijnbouwondernemingen en metaalverwerkende bedrijven worden door heel wat beleggers als problematisch beschouwd, maar ze zijn van essentieel belang om transportbedrijven de mogelijkheid te bieden om hun doelstellingen te realiseren op het vlak van uitstoot. “

In de studie belichten de SRI-onderzoekers van Candriam de verschillende opties om de negatieve impact van voertuigen verder te beperken: lichter maken, minder uitstoot en elektrificatie van voertuigen. Op deze manier analyseert en illustreert deze studie de uitdagingen gekoppeld aan de metalen waaruit voertuigen zijn samengesteld: staal, aluminium, platinoïden, lithium, nikkel, kobalt of koper vormen de sleutel voor de oplossingen om de transportsector duurzamer te maken.

“Elke grondstof vormt een risico maar biedt ook mogelijkheden”, aldus Vincent Hamelink, Chief Investment Officer – Investment Management. “Een volledige uitsluiting van bijvoorbeeld de mijnbouwsector beperkt de mogelijkheden voor de energietransitie. Hiervoor is het winnen van de nodige grondstoffen noodzakelijk, waarbij de gevolgen voor mens en milieu uiteraard geminimaliseerd dienen te worden. De mijnbouwsector moet zijn bijdrage leveren aan de oplossingen voor een meer groene en duurzame economie. “