Schroders: Alle seinen wijzen op opwarming van de aarde met 4°C ondanks stijgende CO2-prijzen

Ondanks een stijging van de CO2-prijzen, wijzen alle indicatoren van het Climate Progress Dashboard van Schroders op een opwarming van de aarde met 4°C, in plaats van de gewenste 2°C. Er is dus meer nodig om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Het Climate Progress Dashboard is door Schroders ontwikkeld om beleggers inzicht te geven in de vooruitgang die wordt geboekt om aan de klimaatdoelstelling van Parijs te voldoen. Schroders neemt hierin 12 indicatoren mee om een inschatting te maken van de opwarming van de aarde op de lange termijn. Die indicatoren wijzen allemaal op een sterkere stijging van de temperatuur dan de gewenste 2°C.

Andrew Howard, Head of Sustainable Research bij Schroders , ziet in de opwarming van de aarde een thema waar beleggers niet omheen kunnen. Klimaatverandering is onvermijdelijk - de temperatuur zal stijgen en de economie en industrie zullen moeten worden hervormd. Het volgen van de omvang en het tempo van de veranderingen is daarom van vitaal belang voor het beheersen van de investeringsrisico's die deze veranderingen met zich meebrengen.

Twee graden verschil maakt echt verschil!

Het lijkt een beperkt verschil tussen 2°C en 4°C, maar de impact van een temperatuurstijging van 4°C is dramatisch:

 • De wereldwijde oogsten zullen 30-40% onder het huidige gemiddelde uitvallen.
 • Tot 300 miljoen mensen worden getroffen door kustoverstromingen.
 • Eenderde van de wereldbevolking kampt met watertekorten.

  Wereldwijd kan het economisch verlies oplopen tot 23 biljoen dollar in de komende 80 jaar. Dat staat gelijk aan drie of vier keer de schade als gevolg van de wereldwijde financiële crisis van 2008. Deze schadepost blijft stijgen.

  De uitdagingen zijn ongekend, maar Howard gelooft dat beleidsmakers die dreiging onderkennen en sterker zullen reageren dan tot nu toe het geval is geweest. Hij verwacht (en hoopt) dat de komende jaren hardere maatregelen zullen worden genomen, waardoor de marktverwachtingen worden bijgesteld en de toekomstige winnaars en verliezers van klimaatverandering worden geherwaardeerd.

  CO2-prijs stijgt

  Er staat in december een klimaattop in Polen gepland, maar de kans op ingrijpende besluiten wordt laag ingeschat. De markten geven echter duidelijker signalen af met een stijging van de CO2-prijzen in Europa en in de VS. Die zijn in Europa gestegen van 15 euro per ton naar 25 euro in september, een prijsniveau dat in 2009 voor het laatste werd bereikt. De stijging is veroorzaakt door aanpassing van het Emissions Trading Scheme.

  Volgens Howard zit er veel meer opwaarts potentieel in de CO2-prijs. Op de lange termijn zijn prijzen van 100 euro per ton waarschijnlijk. De CO2-prijzen zijn slechts één stap richting veranderingen op klimaatgebied.

  Kapitaalinvesteringen in de olie- en gasindustrie zijn ook nodig. Maar de kapitaalinvesteringen voor langetermijnproductie liggen momenteel licht hoger dan een jaar geleden. Discipline op dat gebied is noodzakelijk om de omslag te maken in fossiele brandstoffen. Volgens Howard beweegt de wereld wel in de goede richting, maar ligt het tempo nog te laag.