AllianzGI: De ECB moet balanceren tussen transparantie en flexibiliteit

Commentaar van Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bij Allianz Global Investors (AllianzGI)

“De Europese Centrale Bank zal donderdag geen beslissingen nemen of verdere aanwijzingen geven wat betreft de toekomst. Uit de notulen van haar laatste vergadering, die op 11 oktober werden vrijgegeven, blijkt dat de ECB-leden toen voor het eerst spraken over de druk op bedrijfskosten als gevolg van de hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit van de eurozone, en de tendens naar hogere lonen.

Maar de onderliggende inflatie die stabiel en zwak is en in september 0,9% (jaar op jaar) bedroeg, is reden genoeg voor de ECB om haar prognoses voor haar monetaire beleid onveranderd te laten. Wat we wel verwachten, is dat de centrale bank bevestigt dat ze het tegen het einde van het jaar haar aankoopprogramma zal afronden. De ECB blijft waarschijnlijk ook vaag over het moment wanneer ze voor het eerst sinds 2011 de rente gaat verhogen.

De centrale bank moet vanwege de hoge verwachtingen die leven op de financiële markten, schipperen tussen transparantie en flexibiliteit. In het huidige klimaat is het van essentieel belang dat de ECB voldoende speelruimte behoudt. Dit wordt bemoeilijkt door zowel de verschillende economische cycli als door de aanwezige risico’s die de wereldwijde groei en de financiële stabiliteit bedreigen.

Tot nu bestempelde de ECB dat het risico-evenwicht in de eurozone als neutraal omdat de economische groei zijn potentieel overstijgt en robuust genoeg is om de negatieve aspecten in de regio te compenseren.

Het zal interessant zijn om te kijken hoe de ECB hiermee omgaat, vooral gezien de risico's die onder andere voortvloeien uit de oplaaiende crisis in Italië. Het land vormt echt een probleem omdat het met zijn acties de geloofwaardigheid van de euro ter discussie stelt.

In dit klimaat denken we dat de prognoses van de ECB zich de komende maanden over renteverhogingen pragmatisch ontwikkelen en pas duidelijker worden tegen de zomer van 2019.”