Nyrstar: Tweede tussentijdse managementverklaring van 2018

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

30 oktober 2018 om 07u00 CET

HOOFDPUNTEN:

 • De onderliggende EBITDA [1] van EUR 134 miljoen voor de eerste negen maanden van 2018 is met 17% gedaald ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017, hoofdzakelijk als gevolg van een daling met 15% van de benchmarkzinkverwerkingslonen, een zwakkere USD tegenover de EUR (1,11 naar 1,19), hogere energieprijzen in Europa en hogere operationele kosten in de mijnbouwactiviteiten, deels gecompenseerd door een hogere gemiddelde zinkprijs (USD 2.783/t naar USD 3.020/t) en een grotere productie van zinkmetaal en zinkconcentraat (respectievelijk gestegen met 4% en 22%)
  • De onderliggende EBITDA van Metaalverwerking van EUR 145 miljoen is periode op periode gedaald met EUR 17 miljoen, hoofdzakelijk door lagere verwerkingslonen en hogere energieprijzen in Europa [en Australië] in het derde kwartaal 2018, deels gecompenseerd door hogere grondstoffenprijzen, en een grotere productie van zink, lood en bijproducten; en
  • De onderliggende EBITDA van Mijnbouw van EUR 27 miljoen is periode op periode gedaald met EUR 6 miljoen, als gevolg van de negatieve EBITDA -bijdrage van de heropstart van de mijn van Myra Falls en de omvang van de operationele kosten in de mijnen van Langlois en Middle Tennessee, deels gecompenseerd door hogere grondstoffenprijzen, lagere verwerkingslonen en aanhoudende operationele verbeteringen in de mijnen van East Tennessee
 • Balans en liquiditeit
  • Nettoschuld, zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten, van EUR 1.137 miljoen eind september 2018, een daling met EUR 61 miljoen ten opzichte van 30 juni 2018, hoofdzakelijk als gevolg van de instroom van werkkapitaal door lagere grondstoffenprijzen. Nettoschuld, met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende obligaties, van EUR 1.449 miljoen eind september 2018, een daling met EUR 39 miljoen ten opzichte van 30 juni 2018
  • "Pool" van toegewezen liquiditeiten van EUR 631 miljoen eind september 2018 
 • Positieve vrije kasstroom van EUR 24 miljoen voor de eerste negen maanden van 2018 versus een negatieve vrije kasstroom van EUR 472 miljoen voor het volledige jaar 2017
 • Port Pirie Herontwikkeling blijft op schema
  • Aanhoudende operationele kwartaalverbeteringen in 2018, met een recordprestatie in het derde kwartaal 2018 wat betreft volume verwerkt metaal en de verhouding residuen met hoge marges in de feed (residu in feed en TSL-verwerkingscapaciteit van respectievelijk 62% en 75kt in vergelijking met 54% en 48kt in het tweede kwartaal 2018)
  • EBITDA voor 2018, 2019 en 2020 tegen de huidige macro's wordt opnieuw bevestigd in lijn te zijn met de vorige guidance, verwachte EBITDA van respectievelijk minstens EUR 40 miljoen, EUR 100 miljoen en EUR 130 miljoen
 • Heropstart van Myra Falls vordert goed. De zinkproductie startte in september 2018 en de eerste leveringen van zinkconcentraat zullen naar verwachting plaatsvinden in het vierde kwartaal 2018
 • Nyrstar heeft opportunistisch EUR 10 miljoen van de September 2019 Senior Notes ingekocht en geannuleerd met een korting op pariwaarde en blijft de verschillende beschikbare kapitaalstructuuropties bekijken om de nakende financiële verplichtingen die vervallen in 2019 te herfinancieren
 • Trafigura blijft een ondersteunende aandeelhouder

In zijn commentaar op de tussentijdse managementverklaring voor het derde kwartaal 2018 stelde Hilmar Rode, Chief Executive Officer:
"In de loop van het derde kwartaal kreeg Nyrstar af te rekenen met ongunstige marktomstandigheden die jammer genoeg leidden tot een winstwaarschuwing op 20 september 2018 en slechte financiële resultaten voor de groep met een Onderliggende EBITDA van slechts EUR 13 miljoen voor het derde kwartaal 2018. De sterke daling van de zinkprijs in de loop van het derde kwartaal 2018 (daling met 22% vergeleken met de gemiddelde prijs in het eerste halfjaar van 2018), samen met historisch lage zinkverwerkingslonen, hogere energieprijzen in Europa en Australië, de kosten voor de heropstart van de mijn van Myra Falls en de hoge operationele kosten in onze mijnen van Middle Tennessee en Langlois, zorgden voor een teleurstellend winstresultaat voor de groep. Positief is wel dat de activiteiten van Nyrstar een grotere productie van alle belangrijke grondstoffen voortbrachten.  

Er werd aanzienlijke vooruitgang geboekt in de eerste negen maanden van 2018 om de activiteiten in een positieve vrije kasstroompositie van EUR 24 miljoen te brengen. Dit is een significante prestatie rekening houdend met het feit dat de activiteiten in 2016 en 2017 een negatieve vrije kasstroom kenden van respectievelijk EUR 514 miljoen en EUR 472 miljoen. Op grond van het huidige operationele klimaat en de prestatie van onze activiteiten, verwachten we dat de Vennootschap 2018 zal eindigen met een positieve vrije kasstroompositie.

Ondanks onze geringe EBITDA in het derde kwartaal 2018 blijven we op schema om onze operationele strategie te realiseren. De doorstart van de Port Pirie Herontwikkeling blijft op schema. In het licht van de huidige macro's, zal ze naar verwachting een materiële EBITDA neerzetten van minstens EUR 40 miljoen, EUR 100 miljoen en EUR 130 miljoen in respectievelijk 2018, 2019 en 2020. Onze vijf zinksmelterijen blijven consistent presteren en kenden geen enkele niet-geplande onderbrekingen in 2018. Onze vier mijnen zijn nu operationeel en zullen profiteren van een vaste forward hedge van ongeveer USD 3.000/t in 2019. De macrovooruitzichten voor 2019 zijn ook veelbelovender met het beschikbare zinkconcentraat dat aan het stijgen is en verwachtingen van materieel hogere benchmarkverwerkingslonen voor zinkconcentraat.

Aan het einde van het kwartaal bedroeg de gecommitteerde liquiditeitspositie EUR 631 miljoen. Wij zullen de markt verder op de hoogte houden van de vooruitgang van onze plannen om de nakende te vervallen financiële verplichtingen in 2019 aan te pakken."

CONFERENCE CALL
Het Management zal deze verklaring toelichten in een conference call met de beleggersgemeenschap op 30 oktober 2018 om 09:00 uur Central European Time. De presentatie kan worden gevolgd via een live webcast en zal tevens in het archief beschikbaar zijn. De webcast is toegankelijk via: https://edge.media-server.com/m6/p/3i393v6o

BELANGRIJKSTE CIJFERS[2]

EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)
9m
2017
9m
2018
%
Verandering
  Q3
2017
Q3
2018
%
Verandering
Opbrengsten              
Metaalverwerking 2.628 2.930 11%   824 1.002 22%
Onderliggende EBITDA 178 218 23%   70 62 (12%)
Overige en Eliminaties (176) (216) 23%   (70) (61) (12%)
Groepsinkomsten 2.630 2.932 11%   824 1.003 22%
               
Onderliggende EBITDA              
Metaalverwerking 162 145 (11%)   45 27 (40%)
Mijnbouw 33 27 (20%)   18 (2) (111%)
Overige en Eliminaties (34) (38) 12%   (12) (11) (6%)
Onderliggende EBITDA van de Groep 162 134 (17%)   51 13 (74%)
Onderliggende EBITDA -marge (%) 6% 5% -   6% 1% -
               
Investeringen              
Metaalverwerking 231   98 (58%)   90 28 (69%)
Mijnbouw 35 85 143%   16 22 38%
Andere 2 1 (50%)   - - -
Investeringen Groep 267 184 (31%)   106 50 (53%)
               
Kasstroom              
Funds From Operations (FFO)[3] (240) 150 -   (122) 150 -
Free Cash Flow (FCF)[4] (336) 24 -   (174) 78 -
               
EUR miljoen 
(tenzij anders aangegeven)
30 sep 2017 30 sep 2018 % Verandering   30 jun 2018 30 sep 2018 % Verandering
Schulden en liquide middelen              
Leningen en opgenomen gelden, einde periode 1.203 1.199 (6%)   1.276 1.199 (6%)
Geldmiddelen en kasequivalenten, einde periode (65) (63) (3%)   (78) (63) (3%)
Nettoschuld exclusief vooruitbetaling voor zink
 en Eeuwigdurende effecten
1.138 1.137 -   1.198 1.137 (5%)
               
Zinkvooruitbetaling 95 125 32%   104 125 21%
Eeuwigdurende effecten 154 186 21%   186 186 -
Nettoschuld inclusief vooruitbetaling voor zink
en Eeuwigdurende effecten
1.387 1.449 4%   1.487 1.449 (3%)
  9m
2017
9m
2018
%
Verandering
  Q3
2017
Q3
2018
%
Verandering
Productie Metaalverwerking                 
Zinkmetaal ('000 ton) 766 797 4%   247 270 9%
Loodmetaal ('000 ton) 123 124 1%   39 55 41%
             
Mijnbouwproductie              
Zink in concentraat ('000 ton) 88 107 22%   34 37 8% 


  9m
2017
9m
2018
%
Verandering
  Q3
2017
Q3
2018
%
Verandering
Markt[5]              
Zinkprijs (USD/t)   2.783 3.020 9%   2.962 2.537  (14%)
Loodprijs (USD/t) 2.259 2.337 3%   2.334 2.104  (10%)
Zilverprijs (USD/t.oz) 17,16 16,10  (6%)   16,83 15,02  (11%)
Goudprijs (USD/t.oz) 1.251 1.283 2%   1.278 1.213  (5%)
Gemiddelde wisselkoers EUR/USD 1,11 1,19 7%   1,17 1,16  (1%)
Gemiddelde wisselkoers EUR/AUD 1,45 1,58 9%   1,49 1,59 7%

FINANCIEEL OVERZICHT GROEP

De inkomsten voor de eerste negen maanden van 2018 stegen met 11% tegenover de eerste negen maanden van 2017, als gevolg van hogere zink- en loodprijzen die gestegen zijn met respectievelijk 9% en 3%, hogere productievolumes in metaalverwerking en mijnbouw, deels gecounterd door een zwakkere US dollar tegenover de euro.

De onderliggende EBITDA van EUR 134 miljoen voor de eerste negen maanden van 2018 is met 17% gedaald tegenover de eerste negen maanden van 2017, als gevolg van een daling met 15% van de benchmarkzinkverwerkingslonen, een zwakkere US dollar tegenover de euro, een negatieve EBITDA van de heropstart van de mijn van Myra Falls, hogere energieprijzen in Europa en Australië en hogere operationele kosten in de mijnbouwactiviteiten van Middle Tennessee en Langlois, deels gecompenseerd door gestegen grondstoffenprijzen en een grotere productie bij metaalverwerking en mijnbouw.

De investeringen van EUR 184 miljoen in de eerste negen maanden van 2018 waren met 31% gedaald tegenover de eerste negen maanden van 2017, als gevolg van een daling met EUR 32 miljoen van de onderhoudsinvesteringen bij Metaalverwerking door de meer kleinschalige geplande onderbrekingen voor onderhoud in de eerste negen maanden van 2018, de voltooiing van de investeringen in de Port Pirie Herontwikkeling eind 2017 en de stijging met EUR 50 miljoen van de investeringen bij Mijnbouw met de heropstart van de mijn van Myra Falls. De totale investeringen werden ingeperkt tot EUR 220 - EUR 240 miljoen in vergelijking met de oorspronkelijke guidance voor 2018 van EUR 200 - EUR 240 miljoen.

Nettoschuld, zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten, lag EUR 61 miljoen lager ten opzichte van het einde van het eerste halfjaar 2018 op EUR 1.137 miljoen (EUR 1.198 miljoen aan het eind van het eerste halfjaar 2018), hoofdzakelijk als gevolg van de instroom van werkkapitaal door lagere grondstoffenprijzen. De nettoschuld met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten bedroeg eind september 2018 EUR 1.449 miljoen, een daling met 3% ten opzichte van het einde van het eerste halfjaar 2018. Het kassaldo eind september 2018 bedroeg EUR 63 miljoen tegenover EUR 78 miljoen aan het einde van het eerste halfjaar 2018 met een gecommitteerde liquiditeit eind september 2018 van EUR 631 miljoen.

De Vennootschap blijft de verschillende beschikbare kapitaalstructuuropties bekijken om haar te vervallen financiële verplichtingen in 2019 aan te pakken, waaronder inkoop, herfinanciering, wijziging en/of andere herstructurering van een gedeelte of heel onze schuldenlast en door middel van private of openmarkttransacties en/of op andere wijze.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

"Schade voorkomen" is een absolute prioriteit bij Nyrstar . De Vennootschap engageert zich om haar activiteiten veilig te houden en om risico's voor onder meer mens en milieu proactief te beheren. Bij Nyrstar werken we samen om een werkomgeving te creëren waar alle risico's daadwerkelijk worden opgespoord en beheerst en iedereen aan het eind van elke werkdag veilig en gezond naar huis gaat.

Het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) lag in de eerste negen maanden 2018 op 4,0, hoger dan het cijfer van 3,6 in de eerste negen maanden van 2017. Het aantal gevallen dat minstens een medische behandeling vergt (RIR) steeg met 10% aan het eind van het derde kwartaal 2018 in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Ondanks deze stijgingen, was de ernst van de verwondingen aan het eind van het derde kwartaal 2018, gemeten als het aantal verloren dagen of dagen met beperkingen als gevolg van arbeidsongevallen, met 26% gedaald tegenover 2017.

Er deden zich tijdens de eerste negen maanden van 2018 geen milieu-incidenten met materiële zakelijke gevolgen of langdurige impact op het milieu voor.

OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING

EUR miljoen 9m 9m %   Q3 Q3 %
(tenzij anders aangegeven) 2017 2018 Verandering   2017 2018 Verandering
               
Opbrengsten 2.628 2.930 11%   824 1.002 22%
               
Onderliggende EBITDA 162 145 (11%)   45 27 (40%)
               
Onderhoud en groei 128 96 (25%)   52 28 (46%)
Port Pirie Herontwikkeling 103 2 -   39 - -
Investeringen Metaalverwerking 231 98 (58%)   90 28 (69%)

Metaalverwerking leverde een onderliggende EBITDA van EUR 145 miljoen in de eerste negen maanden van 2018, een daling met 11% tegenover de eerste negen maanden van 2017, als gevolg van een daling met 15% van de zinkverwerkingslonen, hogere energieprijzen (in het bijzonder in Balen, Budel en Port Pirie) en een zwakkere US dollar tegenover de euro, deels gecompenseerd door hogere zink- en loodprijzen en een grotere zinkmetaalproductie. De gestegen energieprijzen waren het duidelijkst in het derde kwartaal 2018 vergeleken met het tweede kwartaal 2018. De energiekosten in Balen en Budel stegen over deze periode met respectievelijk EUR 2,7 miljoen en EUR 6,4 miljoen. Naar verwachting zullen de energiekosten in de Benelux de komende maanden dalen en terugkeren naar de niveaus van het eerste halfjaar 2018, daar een aantal kernreactoren die buiten dienst waren voor onderhoud, opnieuw elektriciteit zullen leveren aan het netwerk in de Benelux.

De investeringen voor onderhoud in de eerste negen maanden van 2018 daalden met 58% tegenover de eerste negen maanden van 2017, wat in lijn ligt met de herziene lagere investeringsguidance voor 2018 (EUR 130 miljoen tot EUR 140 miljoen) vergeleken met 2017 (EUR 303 miljoen). De lagere investeringen waren het gevolg van de voltooiing van de investeringen in de Port Pirie Herontwikkeling eind 2017 en een geplande vermindering van onderhoudsinvesteringen in 2018 tot historisch normale niveaus.

  9m 9m %   Q3 Q3 %
  2017 2018 Verandering   2017 2018 Verandering
               
Zinkmetaal ('000 ton)              
Auby 123 115 (7%)   41 37 (8%)
Balen/Overpelt 181 206 14%   64 69 8%
Budel 197 204 4%   57 71 25%
Clarksville 85 75 (11%)   26 24 (11%)
Hobart 181 198 10%   60 69 15%
Totaal 766 798 4%   247 270 9%
               
Loodmetaal ('000 ton)              
Port Pirie 123 124 1%   39 55 41%
               
Andere producten              
Koperkathode ('000 ton) 3.1 3,0 (5%)   1,1 1,4 22%
Zilver (miljoen troy ounces) 9,5 10,1 6%   3,1 5,2 8%
Goud ('000 troy ounces) 48,9 55,3 13%   13,7 29,6 117%
Indiummetaal (ton) 16,5 31,9 93%   7 10,6 54%
Zwavelzuur ('000 ton) 945 1.013 7%   293 361 23%

Metaalverwerking produceerde ongeveer 798.000 ton zinkmetaal in de eerste negen maanden van 2018, d.i. in lijn met de guidance voor het volledige jaar 2018 van 1,05 tot 1,1 miljoen ton, een stijging met 4% tegenover de eerste negen maanden van 2017. De zinkmetaalproductie is jaar op jaar gestegen ondanks de geplande onderhoudsonderbreking in Auby, Balen, Clarksville en Hobart; de stijging was ook het gevolg van de afwezigheid van materiële niet-geplande onderbrekingen, die de productievolumes in 2016 en 2017 hadden beïnvloed.

De zinkmetaalproductie te Clarksville daalde in de eerste negen maanden van 2018 met 11% in vergelijking met de eerste negen maanden van 2017, hoofdzakelijk als gevolg van een aantal kleinere downtimegevallen omwille van zaken uit het verleden die nu werden opgelost. Cumulatief resulteerde deze niet-geplande downtime in een verlies van ongeveer 17.000 ton zinkmetaalproductie. De site ondervond reeds een negatieve impact begin dit jaar door het extreem koude weer, waardoor een aantal procesleidingen bevroren waren. De productie te Budel steeg jaar op jaar met 4% met een goede vooruitgang, vooral in het derde kwartaal 2018, op een succesvolle doorstart van de smelterijen na de waterstofexplosie in de uitloogafdeling in het vierde kwartaal van 2017. De smelterij te Balen kende een sterke productie met een verbetering jaar op jaar van 14%, hoofdzakelijk als gevolg van de hogere roosterijpercentages met de consumptie van een groter aandeel secundaire oxiden in de feedmix en een grotere stabiliteit in het algemene productieproces. Een geplande onderhoudsonderbreking voor de roosterij is gepland in het vierde kwartaal 2018; dit zal echter naar verwachting geen impact hebben op de productie. De Hobartsmelter produceerde 10% meer zinkmetaal in de eerste negen maanden van 2018 vergeleken met de eerste negen maanden van 2017, hoofdzakelijk als gevolg van de roostgoedbeperkingen die zich voordeden in de productie van het voorgaande jaar door het gebrek aan vuurvaste bekleding en verlengde onderhoudsonderbrekingen van rooster nummer 6.

Ondanks een geplande onderhoudsonderbreking van 38 dagen van de hoogoven, die een negatieve impact had op de productie met 21kt loodmetaal in het tweede kwartaal 2018, was de loodmarktmetaalproductie te Port Pirie van 124kt slechts heel licht gestegen in vergelijking met de eerste negen maanden van 2017. Het vlakke productieniveau jaar op jaar was het gevolg van een recordproductie in het derde kwartaal 2018 van de hoogoven. Als onderdeel van de geplande onderhoudsonderbreking van de hoogoven, werd een nieuw hoogovenfeedsysteem geïnstalleerd. Het nieuwe feedsysteem verschaft een meer controleerbare, consistente en betrouwbare feedmix om de hoogoven te laden. De koper-, zilver- en goudproductie lagen allemaal veel hoger in het derde kwartaal met een beter dan verwachte prestatie van de hoogoven.

De productie van zwavelzuur van 1.013.000 ton in de eerste negen maanden van 2018 steeg met 7% in vergelijking met de eerste negen maanden van 2017 als gevolg van een hogere zinkmetaalproductie en de doorstart van de nieuwe TSL-hoogoven en de bijbehorende zuurfabriek.

OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW

EUR miljoen 9m 9m %   Q3 Q3 %
(tenzij anders aangegeven) 2017 2018 Verandering   2017 2018 Verandering
               
Opbrengsten 178 218 23%   70 62 (12%)
               
Onderliggende EBITDA 33 27 (18%)   18 (2) (111%)
               
Mijnbouwcapex 35 85 143%   16 22 38%

Ondanks een hogere zinkprijs, lagere zinkverwerkingslonen en operationele verbeteringen te East Tennessee, lag de onderliggende EBITDA van EUR 27 miljoen in de eerste negen maanden van 2018 EUR 5 miljoen lager dan in de eerste negen maanden van 2017, als gevolg van de negatieve EBITDA uit de heropstart en doorstart van de mijn van Myra Falls en hogere operationele kosten in de mijnen van Middle Tennessee en Langlois.

De investeringen in de Mijnbouw in de eerste negen maanden 2018 bedroegen EUR 85 miljoen, d.i. een stijging met EUR 50 miljoen vergeleken met de eerste negen maanden van 2017, hoofdzakelijk als gevolg van de doorstart van de mijnen van Middle Tennessee en de heropstart van de mijn van Myra Falls, die het grootste deel van het gebudgetteerde investeringsbedrag van EUR 70 miljoen voor de heropstart besteedde in de eerste negen maanden van 2018.

'000 ton 9m 9m %   Q3 Q3 %
tenzij anders aangegeven 2017 2018 Verandering   2017 2018 Verandering
               
Totaal gemalen erts 2.262 3.136 39%   896 1.061 18%
               
Zink in concentraat              
Myra Falls - 0 -   - 0 -
Langlois 26 17 (34%)   9 5 (43%)
East Tennessee 49 58 17%   17 22 26%
Middle Tennessee 13 32 152%   8 10 30%
Totaal 88 107 22%   34 37 8%
               
Overige metalen              
Koper in concentraat 1,4 1,1 (21%)   0,6 0,3 (45%)
Zilver ('000 troy oz) 405 310 (23%)   134 96 (28%)
Goud ('000 troy oz) 1,3 1,2 (23%)   0,5 0,5 (45%)

In de eerste negen maanden van 2018 produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 107kt zink in concentraat, een stijging met 22% in vergelijking met de eerste negen maanden van 2017. De productie te Langlois werd beïnvloed door de mijnbouw van laagwaardigere ertszones, in overeenstemming met het mijnplan, waardoor de zink mill head grade met 27% verminderde van 7,98% in de eerste negen maanden van 2017 tot 5,79% in de eerste negen maanden van 2018. De mijnen van Middle Tennessee hebben de doorstart van de productie voortgezet in de eerste negen maanden van 2018, waarbij het volume gemalen erts gestegen is met 151% in vergelijking met de eerste negen maanden van 2017 en de terugwinningspercentages aan de maalderij verbeterden dankzij verbeteringen van het kapitaal die werden voltooid in 2018. De productie in de mijnen van East Tennessee blijft stijgen in lijn met de verwachtingen van het management. Gemalen erts in de fabriek steeg met 15% als gevolg van de installatie en inbedrijfstelling van cyclonen in het maal- en flotatiecircuit met meer capaciteit, wat zorgde voor een hogere verwerkingscapaciteit. De mijn van Myra Falls startte met de ertsproductie in september 2018 en zal naar verwachting het concentraat voor de eerste keer kunnen leveren in het vierde kwartaal 2018.

De totale mijnproductie van zink in concentraat in 2018 zal met ongeveer 140 - 150kt naar verwachting onder de voorgaande verwachtingsvork voor het volledige jaar van 160-180kt vallen. Dit lagere productieniveau van zink in concentraat is hoofdzakelijk te wijten aan de teleurstellende productie in de mijnen van Langlois en van Middle Tennessee en de commerciële productie in de mijn van Myra Falls die iets later begon dan verwacht werd in het begin van het jaar.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Port Pirie Herontwikkeling
Tijdens de eerste negen maanden van 2018 kende de TSL-hoogoven een zeer succesvolle doorstart wat betreft werktijd, volume verwerkt metaal en de verhouding residuen met hoge marges in de feed. Het verbruikte residu in de TSL-feed voor het derde kwartaal 2018 bedroeg 60% van de algemene feedmix, in vergelijking met 54% in het tweede kwartaal 2018. Beide percentages overschrijden de  doelstelling van 40% residu in de feed bij volledige doorstart. Het volume materiaal dat verwerkt wordt in de TSL-hoogoven steeg kwartaal op kwartaal met 56% van 45kt in het tweede kwartaal 2018 tot 75kt in het derde kwartaal 2018.

De EBITDA uit de Port Pirie Herontwikkeling wordt beïnvloed door een aantal macrovariabelen, zoals, maar niet beperkt tot, metaalprijzen, wisselkoersen, verwerkingslonen voor lood en energieprijzen. Sinds de publicatie in februari 2017 van de herziene guidance inzake de winststijging voor de Port Pirie Herontwikkeling, is de guidance gebaseerd gebleven op de feitelijke macroveronderstellingen van 2016. Deze macrovoorwaarden zijn aanzienlijk veranderd sinds 2016, met een aantal positieve factoren voor de EBITDA , maar ook een paar negatieve. Met toepassing van de huidige voorwaarden van het derde kwartaal 2018, zal de EBITDA voor de Port Pirie Herontwikkeling naar verwachting in lijn zijn met de voorgaande guidance voor 2018, 2019 en 2020 (dit betekent respectievelijk minstens EUR 40 miljoen, EUR 100 miljoen en EUR 130 miljoen).

Strategische hedges
Tijdens de uitvoering van de transformatie en de omslagstrategie heeft Nyrstar voorzichtige maatregelen genomen om het neerwaartse risico van zinkprijzen en de belangrijkste deviezen te beperken, door het plaatsen van zero-cost hedging collars, waarbij Nyrstar put-opties koopt en call-opties schrijft op de zinkprijs, en put-opties schrijft en call-opties koopt op buitenlandse valuta.

Naast de collarafdekking die voorheen werd aangekondigd aan de markt, in het tweede kwartaal 2018, is Nyrstar strategische afdekkingsregelingen aangegaan gebruik makend van termijncontracten op de metaalmarkt en valuta's om haar blootstelling aan ongeveer al haar productie van bonuszinkmetaal en haar niet-USD-blootstelling in het Mijnbouwsegment op een vaste forwardbasis te dekken voor 2019. Nyrstar heeft ook hedges geplaatst om haar blootstelling aan het transactioneel wisselkoersrisico te dekken op een voortschrijdende 12-maands vaste forwardbasis voor haar Europese en Australische smeltactiviteiten. De afdekking ligt in de lijn van het strategische afdekkingsbeleid van Nyrstar , dat sinds 2012 bestaat, en is bedoeld om prijszekerheid te verschaffen en de rentabiliteit te verbeteren door voordeel te halen uit de prijssituatie en de situatie op de wisselmarkten, die beschouwd worden als zijnde voordelig tijdens de implementatie van de transformatie en de omslagstrategie. De recent ingevoerde afdekking op termijn- en futurescontracten is een aanvulling op de voordien meegedeelde collarafdekking.

Het Metaalverwerkingssegment is 50% afgedekt in het tweede halfjaar 2018 voor haar blootstelling aan het bonuszinkmetaal met een collar tussen USD 2.600/t en USD 3.842/t. De blootstelling aan valuta's voor de directe operationele kosten en investeringen van Metaalverwerking zijn afgedekt op een voortschrijdende 12-maands basis tot eind september  2019. Deze afdekking verschaft een EUR/USD -afdekking tegen 1,12 voor het tweede halfjaar 2018, 1,18 voor het eerste halfjaar 2019 en 1,16 voor het derde kwartaal 2019. De AUD/USD is afgedekt met een collar van 0,70 tot 0,80 in het tweede halfjaar 2018 en 0,76 in het eerste halfjaar 2019.

Het Mijnbouwsegment is 50% afgedekt in het tweede halfjaar 2018 voor haar blootstelling aan het bonuszinkmetaal met een collar tussen USD 2.600/t en USD 3.842/t. In 2019 blijft Nyrstar verder vaste forwardhedges uitrollen en heeft ze het grootste deel van haar blootstelling aan bonuszinkmetaal (150kt) afgedekt voor het Mijnbouwsegment tegen ongeveer USD 3.000/t. De productie van zink in concentraat is ook gedeeltelijk afgedekt met ongeveer 16kt afgedekt tegen een zinkprijs van ongeveer USD 2.900/t. De blootstelling aan het transactioneel wisselkoersrisico CAD/USD is volledig afgedekt met een collar van 1,32 tot 1,36 in het tweede halfjaar 2018 en een vaste forward van 1,32 in 2019.

TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar , onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar , haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar , de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met
Anthony Simms        Head of Investor Relations   T: +41 44 745 8157     M: +41 79 722 2152      anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni      Head of Corporate Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
[1]De onderliggende EBITDA is een niet-IFRS-maatstaf voor inkomsten die door het management wordt gebruikt om de onderliggende prestatie van de activiteiten van Nyrstar te beoordelen en wordt door Nyrstar gerapporteerd om meer uitleg te verschaffen bij de onderliggende bedrijfsprestatie van haar activiteiten. Nyrstar definieert "Onderliggende EBITDA " als winst of verlies voor de periode aangepast om het verlies uit beëindigde activiteiten (na aftrek van inkomstenbelasting), de inkomstenbelasting (verlies)/winst, het resultaat geassocieerde deelnemingen, de winst op de verkoop van geassocieerde deelnemingen, de netto financiële kosten, de waardeverminderingsverliezen en terugnames, de herstructureringskosten, de M&A-verwante transactieuitgaven, de waardevermindering, uitputting en afschrijving, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit gecontracteerde derivaten volgens IAS 39: "Financiële instrumenten: opname en waardering" en andere posten met betrekking tot gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar uit te sluiten. Voor een definitie van andere termen in dit persbericht, verwijzen wij naar de woordenlijst met belangrijke termen van Nyrstar op: http://www.nyrstar.com/investors/du/Pages/beleggermateriaal.aspx

[2] Kleine verschillen in de tabellen zijn te wijten aan afrondingen tot nul decimalen

[3] Funds From Operations (FFO) is een maatstaf die het management gebruikt om de prestatie te meten van de activiteiten van Nyrstar en wordt gedefinieerd als Onderliggende EBITDA Groep min mutaties in het werkkapitaal, investeringen, belastingen en overige kasstromen (met uitzondering van wijzigingen in de vooruitbetalingen voor zilver-, koper- en zinkmetaalvooruitbetalingen)

[4] Free Cash Flow (FCF) is een maatstaf die het management gebruikt om de prestatie te meten van de activiteiten van Nyrstar en wordt gedefinieerd als FFO min interesten en financiële uitgaven

[5] De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de dagelijkse LME-prijzen voor afwikkeling in cash. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van respectievelijk de dagelijkse fixing op de LBMA en de dagelijkse fixing op de PM


Bijlage