Agfa-Gevaert publiceert resultaten voor het derde kwartaal van 2018 - Gereglementeerde informatie - 07-11-2018 - 7:45 uur CET

·         Omzetdaling van 4,8% exclusief wisselkoerseffecten en de impact van portfoliorationalisaties

·         Sterke prestaties van Inkjet, HealthCare Information Solutions en bepaalde activiteiten van Specialty Products

·         Recurrente EBITDA van 35 miljoen euro

·         Nettoverlies van min 5 miljoen euro

·         Netto financiële schuld van 99 miljoen euro

Mortsel (België), 7 november 2018 - Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het derde kwartaal van 2018.
"Tijdens dit kwartaal boekten we opnieuw uitstekende vooruitgang met de reorganisatie van onze HealthCare IT-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur binnen de Groep. Het technische gedeelte van deze complexe oefening ligt nu bijna achter ons. We concentreerden ons eveneens op het verduidelijken van de strategieën van de toekomstige HealthCare IT-onderneming en van de andere activiteiten van de Groep. Zoals eerder al gezegd, willen we een belangrijke rol spelen in de consolidatie van de offsetindustrie. Het voorbije kwartaal werd deze strategie vertaald in concrete acties. We gingen een alliantie aan met het Chinese Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. Deze alliantie zal verregaande gevolgen hebben voor onze business en voor de drukvoorbereidingsindustrie. Voorts kondigden we de intentie aan om de drukvoorbereidingsactiviteiten van het Spaanse bedrijf Ipagsa over te nemen. Met het oog op de optimalisatie van de productiecapaciteit kondigden we tot slot de beoogde sluiting van onze drukplatenfabriek in Branchburg aan.
Ik ben ervan overtuigd dat we na de afronding van het project twee ondernemingen zullen hebben met de kracht en de middelen om de komende jaren groei na te streven. We zullen bij de publicatie van de jaarresultaten meer informatie geven over hoe de structuren en de strategieën van deze twee bedrijven er zullen uitzien.
De sterke kwartaalprestaties van de meeste van onze groeimotoren werden ondergesneeuwd door de omzetdaling van het merendeel van de traditionele activiteiten. Zoals verwacht werd de omzet van de drukvoorbereidingsbusiness van Agfa Graphics beïnvloed door de productportfoliorationalisatie. Binnen Agfa HealthCare kende de hardcopy business na het duidelijke herstel in de eerste helft van het jaar een tijdelijke vertraging. We hebben er echter vertrouwen in dat deze business in de loop van de volgende kwartalen opnieuw zal aantrekken.
De recurrente EBITDA -marge voor het volledige jaar zal ongeveer op 8% van de omzet uitkomen. Vooral op basis van onze huidige acties op het vlak van de drukvoorbereidings- en HealthCare IT-activiteiten blijven we echter bij onze ambitie om de komende jaren gemiddeld een recurrente EBITDA -marge van om en bij de 10% van de omzet na te streven," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep - derde kwartaal van 2018

in miljoen euro Q3 2017 Q3 2018 Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 593 539 -9,1% (-7,9%)
Brutowinst (*) 195 171 -12,1%
% van de omzet 32,9% 31,8%  
Recurrente EBITDA (*) 53 35 -34,3%
% van de omzet 9,0% 6,5%  
Recurrente EBIT(*) 40 21 -47,0%
% van de omzet 6,8% 4,0%  
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 31 6 -79,2%
Resultaat over de periode 14 (5)  
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 18 (15)  

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzetevolutie van de Agfa-Gevaert Groep werd sterk beïnvloed door de reorganisatie van de productportfolio van Agfa Graphics' drukvoorbereidings-activiteiten. Zonder de impact van portfoliorationalisaties en zonder wisselkoerseffecten, zou de omzetdaling van de Agfa-Gevaert Groep 4,8% bedragen. Verscheidene groeimotoren - waaronder Agfa Graphics' inkjetactiviteiten, Agfa HealthCare's HealthCare Information Solutions en bepaalde activiteiten van Agfa Specialty Products - boekten een sterke omzetgroei.

Vooral door de hoge aluminiumprijzen en ongunstige product/mix-effecten daalde de brutowinstmarge van de Groep tot 31,8% van de omzet.

Als percentage van de omzet stegen de verkoop- en algemene beheerskosten tot 21,4%.
  
De O&O-kosten bedroegen 32 miljoen euro, of 6,0% van de omzet.

De recurrente EBITDA kwam uit op 6,5% van de omzet, tegenover 9,0% in het derde kwartaal van 2017. De recurrente EBIT bereikte 4,0% van de omzet.

Deels door kosten i.v.m. de transformatie van de onderneming, kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van
15 miljoen euro, tegenover een kost van 9 miljoen euro vorig jaar.

De nettofinancieringskosten stegen van 8 miljoen euro in het derde kwartaal van 2017 tot 11 miljoen euro.

De belastingkosten daalden tot 0 miljoen euro.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 5 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van het derde kwartaal van 2018 bedroegen de totale activa 2.348 miljoen euro, tegenover 2.233 miljoen euro eind 2017.
  • Het werkkapitaal evolueerde van 644 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2017 naar 653 miljoen euro (29% van de omzet) aan het einde van het derde kwartaal van 2018.
  • De netto financiële schuld bedroeg 99 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro eind 2017.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 15 miljoen euro.

Bijlages