Sequana Medical Kondigt het Voornemen aan om een Eerste Openbaar Aanbod ("Initial Public Offering") te Lanceren op Euronext Brussel

Een belegging in de aangeboden aandelen houdt substantiële risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten het gehele Prospectus lezen dat zal worden voorbereid door de Vennootschap, en moeten in het bijzonder Afdeling 2 (Risicofactoren) van het Prospectus raadplegen voor een bespreking van bepaalde factoren die in acht moeten worden genomen in verband met een belegging in de aangeboden aandelen. De risicofactoren die zullen worden beschreven in het Prospectus zullen de risico’s opnemen dat Sequana Medical sinds haar oprichting operationele verliezen heeft geleden, negatieve operationele kasstromen en een geaccumuleerd tekort heeft en mogelijk nooit in staat zal kunnen zijn om winst te maken of deze vervolgens te behouden, dat de toekomstige financiële resultaten van Sequana Medical zullen afhangen van de commerciële aanvaarding van de alfapump® (het enige product van Sequana Medical in commerciële fase op heden), de alfapump® DSR en/of enige toekomstige producten op de doelmarkten, dat Sequana Medical waarschijnlijk bijkomende financiering nodig zal hebben in de toekomst om te voldoen aan haar kapitaal- en investeringsbehoeften en dat verdere financiering niet beschikbaar zou kunnen zijn op het ogenblik dat Sequana Medical die nodig heeft of de toegang door Sequana Medical tot bijkomend kapitaal aanzienlijk zou beperken en dat, zonder rekening te houden met enige opbrengsten uit de Aanbieding, de Vennootschap niet voldoende werkkapitaal heeft om aan haar werkkapitaalbehoeften te voldoen voor een periode van minstens 12 maanden vanaf de datum van het Prospectus . Al deze factoren moeten in acht genomen worden alvorens te beleggen in de aangeboden aandelen. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de aangeboden aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

 

 

Persbericht

Sequana Medical Kondigt het Voornemen aan om een Eerste Openbaar Aanbod ("Initial Public Offering") te Lanceren op Euronext Brussel

Gent, BELGIË - 8 november 2018 - Sequana Medical NV ("Sequana Medical", de "Vennootschap"), een onderneming in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en zich richt op de ontwikkeling van vernieuwende behandelingsoplossingen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites en andere vochtbalansproblemen te behandelen, kondigt vandaag haar voornemen aan om nieuwe fondsen op te halen via een eerste openbaar aanbod ("Initial Public Offering" of "IPO") met toelating van al haar aandelen tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (de "Aanbieding").

Hoogtepunten van de Vennootschap:

 • Bewezen stap voorwaarts voor de behandeling van refractaire ascites en maligne ascites: Sequana Medical's alfapump® heeft een CE-markering voor refractaire ascites en maligne ascites, die bewezen veilig en doeltreffend is en de levenskwaliteit verbetert, zoals is aangetoond in tal van klinische studies en door de meer dan 650 implantaten. Sinds april 2018 is de alfapump® opgenomen in de EASL (European Association for the Study of the Liver) klinische praktijkrichtlijnen voor de behandeling van patiënten met gedecompenseerde cirrose, wat volgens het management een belangrijke stap is in de brede commerciële acceptatie van de alfapump®. In Noord-Amerika heeft de Vennootschap een haalbaarheidsstudie afgerond voor refractaire ascites en maligne ascites en is het van plan om in de tweede helft van 2019 een pivotale studie te starten.
 • alfapump® levert voordelen op het gebied van levenskwaliteit ten opzichte van de huidige zorgstandaard: Andere behandelingen bieden maar voor korte tijd soelaas aan de symptomen, houden risico's op aanzienlijke levensbedreigende bijwerkingen in of hebben een zeer beperkte beschikbaarheid. De alfapump® zorgt voor een veilige en doeltreffende alternatieve langetermijnbehandeling, die de noodzaak van herhaalde, ingrijpende behandelingen drastisch vermindert. Bovendien heeft het gebruik van de alfapump® voor patiënten met maligne ascites het potentieel de klinische resultaten te verbeteren door de intensiteit van anti-kankerbehandelingen te vergroten en therapeutische monitoring via vloeibare biopsie.
 • Baanbrekende Direct Sodium Removal-therapie ("DSR-therapie") voor hartfalen: Sequana Medical is ook DSR-therapie aan het ontwikkelen, een vernieuwende en gepatenteerde aanpak voor de behandeling van volumeoverbelasting bij hartfalen. De Vennootschap heeft haar technische en klinische ervaring met de gevalideerde alfapump® benut om de alfapump® DSR, een handig en volledig implanteerbaar systeem voor DSR-therapie, te ontwikkelen. Uit studies bij dieren is gebleken dat de DSR-therapie zowel veilig als doeltreffend is. Sequana Medical is van plan om de eerste studie met patiënten met de DSR-therapie te starten voor het einde van 2018.
 • Opportuniteiten op brede en groeiende markten: De kernmarkten van Sequana Medical, namelijk leveraandoeningen en hartfalen, zijn grote markten die blijven groeien door de ongezonde levensstijl en de vergrijzing van de bevolking.
  • Alleen al in de VS leefden er in 2015 3,9 miljoen volwassenen met een diagnose van chronische leveraandoening.  Levercirrose is een van de belangrijkste manifestaties van leverziekte veroorzaakt door virale infecties, alcoholische leveraandoeningen en recenter non-alcoholische steatohepatitis ("NASH"). NASH is een ernstige ziekte geassocieerd met obesitas en de prevalentie ervan is dramatisch gegroeid, vooral in de VS. Ascites is een belangrijke complicatie van levercirrose en heeft een dramatisch negatief effect op de kwaliteit van leven van patiënten.
  • In de VS zijn er 6,5 miljoen volwassenen met hartfalen en dit aantal zal naar verwachting nog stijgen tot 8,0 miljoen tegen 2030. Volumeoverbelasting is een ernstig klinisch probleem. Elk jaar zijn er meer dan een miljoen ziekenhuisopnames in de VS te wijten aan hartfalen, waarvan 90% te wijten is aan volumeoverbelasting.
 • Klinische validering: Sequana Medical’s technologie wordt ondersteund door belangrijke opinieleiders ("Key Opinion Leaders") in Europa en Noord Amerika en de resultaten van de klinische studies werden gepubliceerd in peer-reviewed publicaties of gepresenteerd op internationaal gerenommeerde conferenties met de sector. De Vennootschap heeft een reeks lopende en geplande klinische studies voor de alfapump® bij leveraandoeningen, maligne ascites en hartfalen in Europa en Noord-Amerika.
 • Gerichte commerciële uitrol in heel Europa: Sequana Medical heeft een efficiënte commerciële organisatie om de directe verkoop te stimuleren en haar distributeurs te ondersteunen in 7 Europese landen.
 • Ervaren managementteam en investeerders: De Vennootschap wordt geleid door een ervaren managementteam dat klaar staat om te handelen in de VS en Europa, en wordt ondersteund door gerenommeerde investeerders uit de life science sector.
 • Sterke IP positie: De eigen technologie en software van Sequana Medical wordt beschermd door een uitgebreide octrooiportefeuille en knowhow.

Bij de voltooiing van de voorgestelde IPO, zal Sequana Medical haar Raad van Bestuur uitbreiden met Pierre Chauvineau als Voorzitter en Wim Ottevaere als Niet-Uitvoerend Bestuurder, twee zeer ervaren personen. Pierre zal Rudy Dekeyser opvolgen als Voorzitter, die Niet-Uitvoerend Bestuurder zal blijven. Pierre heeft meer dan 27 jaar ervaring in internationaal zakelijk leiderschap binnen de MedTech-sector. Hij is momenteel uitvoerend adviseur voor Boston Scientific EMEA en was voorheen Vice President en General Manager van Boston Scientific 's European Rhythm Management Business Unit. Wim brengt belangrijke ervaring met zich mee als voormalig Chief Financial Officer van Ablynx , een Belgische biofarmaceutische vennootschap die genoteerd stond op Euronext Brussel en Nasdaq , tot haar overname door Sanofi voor €3,9 miljard.

Ian Crosbie, Chief Executive Officer bij Sequana Medical zei: "We hebben aangetoond dat de alfapump® tegemoet komt aan de duidelijk onvervulde behoeften van de patiënt op het gebied van refractaire ascites ten gevolge van levercirrose en maligne ascites, met een klinisch effectieve en handige therapie die de levenskwaliteit van de patiënt verbetert. Door onze baanbrekende en gepatenteerde Direct Sodium Removal-therapie ontwikkelen we alfapump® DSR, een handig en volledig geïmplanteerd systeem voor het behandelen van volume-overbelasting als gevolg van hartfalen. Deze IPO zal de financiering zijn van de Noord-Amerikaanse pivotale studie over de alfapump® voor refractaire ascites ten gevolge van levercirrose en recurrente ascites, de Europese commerciële uitrol van de alfapump®, de eerste DSR-studies in patiënten, andere klinische programma's in Europa waaronder een studie over de alfapump® voor maligne ascites, een observationele studie voor cirrosepatiënten die werden geïmplanteerd met de alfapump® en een studie naar de impact van albumine-vervangende therapie op de klinische resultaten bij alfapump®-patiënten, de gedeeltelijke terugbetaling van de hoofdsom van een uitstaande lening en andere algemene bedrijfsdoeleinden."

Rudy Dekeyser, Voorzitter van Sequana Medical voegde daaraan toe: "Sequana Medical is goed gepositioneerd om de grote en groeiende markten van leverziekten en hartfalen aan te pakken. NASH zal naar verwachting de markt voor leverziekten transformeren door de voorspelde marktgroei en de veranderende demografie.  Deze voorgestelde IPO zal Sequana Medical in staat stellen te profiteren van haar baanbrekende platformtechnologie en sterke IP-positie, waardoor het sterke managementteam het potentieel van het alfapump®-technologieplatform kan realiseren."

De aanbieding
KBC Securities en Kempen & Co zijn Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners. Mirabaud werd aangeduid als Lead Manager.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het Prospectus door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA") en de marktomstandigheden, wordt verwacht dat de prijsvork, evenals andere details van de Aanbieding, zullen worden gepubliceerd wanneer de aanbiedingsperiode naar verwachting zal aanvangen. Na de goedkeuring zal het Prospectus naar verwachting beschikbaar worden gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de websites van Sequana Medical (www.sequanamedical.com) en KBC Securities NV/SA (www.kbc.be/sequana, www.bolero.be/nl/sequana en www.kbcsecurities.com).

De Aanbieding zal naar verwachting bestaan uit (i) een openbare aanbieding in België en (ii) private plaatsingen bij institutionele en andere gekwalificeerde beleggers in België en elders buiten de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten worden alleen gekwalificeerde institutionele kopers geacht in aanmerking te komen, in overeenstemming met een vrijstelling van de registratievereisten van de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Contact:
Sequana Medical
Lies Vanneste
Director IR
Tel: +32 (0) 498 05 35 79
E-mail: IR@sequanamedical.com

Consilium Strategic Communications
Alexandra Harrison, Sukaina Virji, Laura Thornton
Tel: +44 (0) 203 709 5000
E-mail: sequanamedical@consilium-comms.com 
 EINDE


Noot voor de Redactie:

Over Sequana Medical:

Sequana Medical is een vennootschap in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en zich richt op de ontwikkeling van vernieuwende behandelingsoplossingen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites en andere vochtbalansproblemen te behandelen.

Sequana Medical' alfapump® is een volledig implanteerbaar, programmeerbaar, draadloos opgeladen, batterij-gevoed systeem dat CE-gemarkeerd is voor de behandeling van i) refractaire ascites (chronische vochtophoping in de buik) als gevolg van levercirrose en ii) maligne ascites (met een levensverwachting van zes maanden of minder). Het aantal patiënten met refractaire ascites in de lever zal naar verwachting dramatisch toenemen als gevolg van de toenemende prevalentie van NASH (Non-Alcoholische Steatohepatitis).

Meer dan 650 alfapump® systemen zijn geïmplanteerd en sinds april 2018 is de alfapump® opgenomen in de EASL (European Association for the Study of the Liver) klinische praktijkrichtlijnen voor gedecompenseerde cirrose. De "alfapump® MOSAIC North American IDE feasibility study" bij patiënten met refractaire ascites ten gevolge van levercirrose of recurrente ascites is voltooid en de eerste resultaten werden gepresenteerd op de AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) in oktober 2017. De alfapump® heeft in de Verenigde Staten (de "VS") nog geen reglementaire goedkeuring gekregen.

De alfapump® is een van de eerste veilige en effectieve alternatieven op lange termijn voor groot-volumeparacentesis ("Large Volume Paracentesis"), die een langdurige, invasieve en pijnlijke procedure is, die alleen symptomatische verlichting op korte termijn biedt, ziekenhuisbezoeken vereist en een aanzienlijke belasting vormt voor de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van de patiënt. Door automatisch en continu ascites te verplaatsen naar de blaas, waar het lichaam het op natuurlijke wijze elimineert door urinering, voorkomt de alfapump® vochtophoping en de mogelijke complicaties ervan, waardoor de levenskwaliteit en voeding van de patiënt wordt verbeterd en de ziekenhuisbezoeken en de kosten van de gezondheidszorg mogelijk worden verlaagd. De alfapump®-DirectLink technologie stelt artsen in staat om informatie over de pompprestaties te ontvangen en patiënten die door de alfapump® worden behandeld effectiever te beheren.

Sequana Medical is bezig met de ontwikkeling van de alfapump® DSR, gebouwd op het bewezen alfapump® platform, om een handig en volledig implanteerbaar systeem voor Direct Sodium Removal-therapie ("DSR-therapie") te leveren, een vernieuwende en gepatenteerde aanpak voor de behandeling van volumeoverbelasting bij hartfalen. Gegevens uit studies bij dieren, gepresenteerd op EuroPCR 2018 en HFSA 2018, geven aan dat DSR-therapie effectief en veilig is. De behandeling van volumeoverbelasting bij patiënten met diuretica-resistent hartfalen is een grote klinische uitdaging. Er zijn naar schatting één miljoen ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen in de VS per jaar, waarvan 90% het gevolg zijn van symptomen van volumeoverbelasting. De geschatte kosten van hartfalen gerelateerde ziekenhuisopnames in de VS bedragen 13 miljard dollar.

Sequana Medical is gevestigd in Gent, België en investeerders zijn onder meer NeoMed Management, LSP (Life Science Partners), VI Partners, BioMedPartners, Capricorn Venture Partners, Entrepreneur's Fund, Salus Partners, Newton Biocapital, PMV en SFPI-FPIM.  Voor meer informatie kunt u terecht op www.sequanamedical.com.

Belangrijke Reglementaire Disclaimer

Elke verklaring in dit persbericht over de veiligheid en doeltreffendheid van de alfapump® is niet van toepassing op de VS en Canada, aangezien het toestel momenteel wordt onderzocht in deze markten.

Belangrijke Informatie

Dit bericht vormt geen en maakt geen deel uit van een aanbod of een uitnodiging om aandelen van Sequana Medical te verkopen of uit te geven, noch een verzoek van een aanbod om aandelen van Sequana Medical (de "Vennootschap") te kopen of erop in te schrijven. Elke aankoop van of inschrijving op aandelen in de Vennootschap die uitgegeven moeten worden in verband met de voorgenomen aanbieding zou moeten worden gedaan op basis van de informatie die vervat is in het prospectus met betrekking tot de voorgenomen aanbieding en enige aanvulling daarop, naargelang het geval (het " Prospectus ").

Dit bericht is geen prospectus. De informatie in dit bericht is louter ter informatie en pretendeert niet volledig te zijn. Beleggers zouden enkel mogen inschrijven op enige effecten waarnaar in dit document verwezen wordt, op basis van de informatie die vervat is in het Prospectus dat de Vennootschap naar verwachting zal publiceren na de goedkeuring ervan door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Het Prospectus zal gedetailleerde informatie bevatten over de Vennootschap en haar management, de risico's verbonden aan een belegging in de Vennootschap, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens. Dit bericht kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of beleggingsbeslissing.

Dit bericht is niet bestemd voor verspreiding, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of Amerikaanse personen in de zin van de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act"). Het vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbieding of verzoek om effecten te kopen of erop in te schrijven in de Verenigde Staten. De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in het kader van de U.S. Securities Act en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van, of transacties die niet onderworpen zijn aan, de registratievereisten van de U.S. Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel gedeelte van de voorgenomen aanbieding van de aangeboden aandelen geregistreerd in de Verenigde Staten, en heeft niet de intentie een openbare aanbieding van aandelen uit te voeren in de Verenigde Staten.

Dit bericht is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”), op België na, die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG en de wijzigingen daaraan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER, en samen met enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER, de “Prospectusrichtlijn”). Verder is dit bericht in het Verenigd Koninkrijk enkel bestemd voor en gericht aan (i) personen met professionele ervaring met zaken in verband met beleggingen die binnen de definitie vallen van "investment professionals" van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order"), (ii) vermogende entiteiten, enz. die binnen Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order vallen en (iii) alle overige personen aan wie dit volgens de wet mag worden meegedeeld (al deze personen worden samen de "relevante personen" genoemd). De voorgenomen aanbieding, al naargelang het geval, zal enkel ter beschikking worden gesteld van, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op effecten, of deze aan te kopen of op enige andere manier te verkrijgen, zal enkel worden aangegaan met de relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen op basis van of vertrouwen op dit bericht en de inhoud ervan.

Dit bericht en de informatie hierin vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot aankoop van effecten van de Vennootschap en vormt geen prospectus of soortgelijke mededeling in de zin van artikel 752, 652a en/of 1156 van de Zwitserse Codex Verbintenissen ("Swiss Code of Obligations") of een noteringsprospectus in de zin van de noteringsregels van de "SIX Swiss Exchange".

Dit bericht en de informatie hierin zijn niet bestemd voor publicatie, verspreiding of vrijgave in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dit wettelijk verboden zou zijn.

De datum van voltooiing van de notering op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels kan worden beïnvloed door zaken als de marktomstandigheden. Er is geen garantie dat een dergelijke notering zal plaatsvinden en beleggers mogen hun financiële beslissingen in dit stadium niet baseren op de bedoelingen van de Vennootschap met betrekking tot een dergelijke notering.

Het beleggen in de effecten waarop dit bericht betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een significant risico op verlies van het volledige belegde bedrag. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, moeten een erkend expert raadplegen die gespecialiseerd is in het verstrekken van advies over zulke beleggingen. Dit bericht vormt geen aanbeveling wat de voorgenomen aanbieding betreft. De waarde van de aandelen kan stijgen of dalen. Potentiële beleggers moeten een professionele adviseur raadplegen omtrent de geschiktheid van de voorgenomen aanbieding voor de betrokken persoon.

Er werd door de Vennootschap geen actie ondernomen die een aanbod van aandelen van de Vennootschap of het bezit of de verspreiding van deze materialen of elk ander aanbiedings- of publiciteitsmateriaal in verband met zulke aandelen in eender welke jurisdictie, op België na, waar actie daartoe vereist is, zou toelaten. De vrijgave, publicatie of verspreiding van deze materialen in sommige jurisdicties kan wettelijk worden beperkt en daarom moeten personen in zulke jurisdicties waarin zij worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid zich informeren over deze restricties en deze restricties in acht nemen. De uitgifte, de inschrijving op of de aankoop van aandelen van de Vennootschap kunnen onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke of statutaire restricties in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk als personen de voorgenoemde restricties niet naleven.

De inhoud van dit bericht bevat mededelingen die "toekomstgerichte mededelingen" zijn, of geacht kunnen worden te zijn. In bepaalde gevallen kunnen toekomstgerichte mededelingen worden geïdentificeerd aan de hand van het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden “meent”, “raamt”, “anticipeert”, “verwacht”, “neemt voor”, “kan”, “zal”, “is van plan”, “blijven”, “doorlopend”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “doel”, “zoeken” of “moeten” of, in ieder geval, aan de hand van hun negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door discussies over strategieën, plannen, doelstellingen, streefdoelen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of voornemens. Toekomstgerichte mededelingen omvatten mededelingen met betrekking tot de voornemens, meningen of huidige verwachtingen van de Vennootschap omtrent, onder meer, haar operationele resultaten, vooruitzichten, groei, strategieën en dividendbeleid en de sector waarin de Vennootschap actief is. Door hun aard gaan toekomstgerichte uitspraken gepaard met gekende en onbekende risico's en onzekerheden. Er kunnen zich van tijd tot tijd nieuwe risico’s voordoen en het is niet mogelijk voor de Vennootschap om alle dergelijke risico’s te voorspellen. De Vennootschap kan ook de invloed van al deze risico’s op haar activiteiten niet inschatten, noch de mate waarin enige risico’s of de combinatie van risico’s en andere factoren er toe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van diegene die opgenomen zijn in enige toekomstgerichte mededelingen. Toekomstgerichte mededelingen zijn geen waarborg voor toekomstige prestaties. Gelet op deze risico's en onzekerheden mag de lezer niet op toekomstgerichte uitspraken vertrouwen als een voorspelling van eigenlijke resultaten. Onverminderd de verplichtingen van de Vennootschap krachtens de wetgeving met betrekking tot de bekendmaking en permanente informatie, is de Vennootschap niet van plan om, noch voelt ze zich verplicht, om toekomstgerichte uitspraken up-to-date te houden.

KBC Securities NV/SA, Kempen & Co N.V. and Mirabaud & Cie. S.A. (de "Underwriters") handelen voor de Vennootschap en niemand anders met betrekking tot de voorgenomen aanbieding, en zullen aan niemand anders dan de Vennootschap verantwoording moeten afleggen over het verstrekken van bescherming aan hun respectievelijke cliënten en het verstrekken van advies in het kader van de aanbieding.

De Vennootschap is aansprakelijk voor de informatie in dit bericht. Niemand van de Underwriters, noch enige van hun respectievelijke verbonden ondernemingen, noch enige van hun respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of verstrekken enige expliciete of impliciete garantie of waarborg over de waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (of dat deze informatie werd weggelaten in deze aankondiging) of van elke informatie met betrekking tot de Vennootschap, noch schriftelijk, noch mondeling, noch in visuele, noch in elektronische vorm, en op welke wijze dan ook overgebracht of beschikbaar gesteld of voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit bericht of de inhoud ervan of op andere wijze eruit voortvloeit met betrekking daarop. Elk van de Underwriters en elk van hun respectievelijke verbonden ondernemingen wijzen, voor zover wettelijk toegelaten, bijgevolg alle en enige aansprakelijkheid af, zowel buitencontractueel, contractueel of op andere wijze, die ze anders zouden kunnen hebben met betrekking tot zulk document of enige zulke verklaring. Geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie wordt gegeven door enige van de Underwriters of enige van hun respectievelijke verbonden ondernemingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, redelijkheid, verificatie of toereikendheid van de informatie opgenomen in dit bericht, en niets in dit bericht mag worden tegengeworpen als een belofte of verklaring in dit verband, al dan niet in het verleden of in de toekomst.