Ageas rapporteert resultaten over 9 maanden van 2018

  • Solide resultaat
  • Sterke verkoopdynamiek in België en China
  • Versterkte aanwezigheid Niet-Leven in groeimarkten
9 maanden 2018   
Nettoresultaat Nettoresultaat Groep EUR 656 miljoen tegenover EUR 360 miljoen Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 8 miljoen negatief tegenover EUR 326 miljoen negatief Nettoresultaat Verzekeringen 3% lager op EUR 664 miljoen tegenover EUR 686 miljoen vanwege lagere nettomeerwaarden
Premie -inkomen Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) bedroeg EUR 27,4 miljard, een stijging van 3% tegen constante wisselkoersen). Het premie-inkomen van de Groep ( Ageas ' deel) eindigde iets hoger op EUR 11,2 miljard (inclusief 2% negatief wisselkoerseffect) Het premie-inkomen Leven nam met 2% toe naar EUR 22,8 miljard en op vergelijkbare basis bleef Niet-Leven stabiel op EUR 4,5 miljard (beide tegen 100%)
Operationeel 
resultaat
Combined ratio van 95,1% tegenover 94,9% ondanks slecht weer in België en het VK in de eerste helft van 2018 Operationele marge producten met gegarandeerde rente 93 basispunten tegenover 106 basispunten Operationele marge Unit-linked stabiel op 26 basispunten De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten bleven stabiel met EUR 73,6 miljard
Balans Het eigen vermogen bedroeg EUR 9,4 miljard of EUR 47,82 per aandeel Solvency II ageas -ratio Verzekeringen 206% en Solvency IIageas -ratio Groep 215% De totale liquide activa Algemene Rekening bleven stabiel en bedroegen EUR 1,8 miljard
 

 

 
 
België Sterke groei premie-inkomen in zowel Leven als Niet-Leven. Ongunstige weerssituatie in het eerste halfjaar en lagere gerealiseerde meerwaarden drukten het nettoresultaat
VK Verbetering zet zich door. Goede operationele prestaties dankzij Autoverzekeringen en ondanks de impact van de slechte weerssituatie in het eerste halfjaar
Continentaal
Europa
Sterk resultaat op vergelijkbare basis voor Niet-Leven. Goede performance in Leven, ondanks lagere verkopen Unit-linked
Azië Sterke opwaartse verkooptrend in China en goede resultaten, enigszins gedrukt door waardeverminderingen op de aandelenportefeuille

Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor de eerste 9 maanden van 2018 vergeleken met de cijfers voor de eerste 9 maanden van 2017.

CEO Bart De Smet van Ageas : "De solide resultaten die we in de eerste negen maanden van dit jaar realiseerden, bewijzen dat we op de goede weg zijn om onze Ambition 2018 beloften waar te maken. Zij vormen ook een sterke basis voor Connect21, het strategisch plan van Ageas voor de komende drie jaar. Het uitstekende derde kwartaal van Niet-Leven bevestigde de goede prestaties in de diverse segmenten en droeg ondanks het slechte weer in de eerste helft van het jaar bij tot het sterke resultaat van Niet-Leven over de eerste negen maanden. De groei van het premie-inkomen in Leven hield aan. Het resultaat werd echter negatief beïnvloed door de lagere nettomeerwaarden in België en recent door de moeilijke situatie op de Aziatische aandelenmarkten. Op M&A-vlak geeft de acquisitie van een belang van 40% in Royal Sundaram General Insurance Co. Limited die we vandaag aankondigden, ons een sterke positie in de grote en snelgroeiende Indische Niet-Leven-markt. Samen met de recente verkoop van ons minderheidsbelang in Cardif Lux Vie in Luxemburg geeft dit aan dat we vastbesloten zijn om voorrang te geven aan groeimarkten en Niet-Leven."

Bijlage