Bekaert: Activiteitenverslag derde kwartaal 2018

Bekaert boekt omzetstijging van 5% in de eerste 9 maanden van 2018 

Omzet  

Bekaert behaalde een geconsolideerde omzet van € 3 227 miljoen in de eerste negen maanden van 2018, een stijging van +5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar . Volumegroei (+3%) en het gezamenlijke effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijsmix (+7%) stuwden de organische omzetgroei met +10%. Deze werd deels tenietgedaan door ongunstige wisselkoersschommelingen (-3,3%) en het effect van desinvesteringen (-1,5%). 

In het derde kwartaal vlakte de organische volumegroei af tot +1,4% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Terwijl de vraag in automobiel- en bouwmarkten sterk bleef, werden we enige vertraging gewaar in industriële staaldraadmarkten door de toenemende impact van handelsspanningen op de globale economie. Het gezamenlijke effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijsmix voegde +9,2% toe aan de organische omzetgroei in het kwartaal. De effecten van wisselkoersschommelingen (-0,6%) en desinvesteringen (-0,5%) waren beperkt. 

De gezamenlijke omzet  bedroeg € 3 807 miljoen in de eerste negen maanden van 2018, een stijging van +6% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De organische groei bedroeg +11,6% op het niveau van de gezamenlijke omzet. Onze joint ventures in Brazilië noteerden een hogere omzet in zowel lokale als exportmarkten. De impact van desinvesteringen was -0,1% en wisselkoerseffecten bedroegen -5,6%. De afwaardering van de Braziliaanse real tegenover de euro bedroeg -21,5% in vergelijking met de gemiddelde koers tijdens de eerste negen maanden van 2017. 

Vooruitzichten

We voorzien een blijvend sterke vraag uit automobiel- en bouwmarkten in het vierde kwartaal van 2018. We houden wel rekening met de gebruikelijke seizoenseffecten aan het einde van het jaar en we blijven voorzichtig omtrent verdere ontwikkelingen in het internationale handelsbeleid die een impact zouden kunnen hebben op de globale economie of op de business-condities in onze markten in het bijzonder. 

Vanuit het huidige perspectief en mits het uitblijven van uitzonderlijke, niet te voorziene gebeurtenissen, verwachten we dat de onderliggende EBIT voor de tweede jaarhelft boven die van de eerste helft van 2018 zal uitkomen. Zoals eerder meegedeeld nemen we ook acties om de nettoschuldpositie tegen jaareinde te verminderen. 

Bijlage