Intervest Offices & Warehouses: openbaarmaking over transparantiekennisgeving

Openbaarmaking over transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

Op 13 november 2018 heeft Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) een op 12 november 2018 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen van Foyer Finance S.A., Foyer S.A., Foyer Assurances S.A., Foyer Vie S.A. en Wealins S.A. Deze transparantiekennisgeving geeft aan dat het aandeelhouderschap gedaald is van 3,6% tot 2,9995% en daarmee de kennisgevingsdrempel van 3% onderschreden heeft.

Inhoud van de kennisgeving van Foyer Finance S.A., Foyer S.A.,
Foyer Assurances S.A., Foyer Vie S.A. en Wealins S.A.

De op 12 november 2018 gedateerde kennisgeving vanwege Foyer Finance S.A., Foyer S.A., Foyer Assurances S.A., Foyer Vie S.A. en Wealins S.A. bevat de volgende informatie.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten en onderschrijding van de laagste drempel.
Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en):
  Foyer Finance S.A., 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange
Foyer S.A., 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange
Foyer Assurances S.A., 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange
Foyer Vie S.A., 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange
Wealins S.A. (voorheen Foyer International S.A.), 12 rue Léon Laval,
L-3372 Leudelange
Transactiedatum: 6 november 2018
Onderschreden drempel (in %): 3
Noemer: 18.891.443
Details van de kennisgeving:

A) StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie
 # stemrechten# stemrechten% stemrechten
Houders van
stemrechten

 Verbonden aan effectenLos van de effectenVerbonden aan effectenLos van de effecten

Foyer Finance S.A.00 0,00% 
Foyer S.A.30.00023.800 0,13% 
Foyer Assurances S.A.40.0000 0,00% 
Foyer Vie S.A.100.000100.000 0,53% 
Wealins S.A.508.235442.844 2,34% 
TOTAAL678.235566.64403,00%0,00%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daad-werkelijk wordt gehouden:  Foyer Finance S.A. is moederonderneming van Foyer S.A. die op haar beurt de 100% controle heeft over Foyer Assurances S.A., Foyer Vie S.A. en Wealins S.A.

Aandeelhoudersstructuur

Bij Intervest is op basis van de ontvangen transparantie-kennisgeving onderstaand aandeelhouderschap bekend.
Naam
Aantal
aandelen
Datum
transparantie-kennisgevingen
% op -datum van -melding
FPIM/SFPI (inclusief de groep Belfius)1.788.82124/Aug/1610,66%
Allianz   Benelux NV1.258.47419/Feb/167,75%
De Eik nv665.21722/Dec/173,61%
Patronale Group NV826.99406/Sep/184,38%
BlackRock 493.74230/Jun/153,04%
Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel13.858.195  
TOTAAL18.891.443  

Varia

Dit persbericht kan op de website van Intervest worden geraadpleegd via deze link https://www.intervest.be/nl/persberichten

De volledige kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van Intervest via -volgende link:

https://www.intervest.be/nl/aandeelhoudersstructuur

Bijlage