Persbericht: ABN AMRO organiseert Investor Day 'Banking for Better'

ABN AMRO organiseert Investor Day 'Banking for Better'

Hoofdpunten Investor Day

 • Een hoogrenderende, duurzame investeringspropositie
 • Sterke voortuitgang met uitvoering van strategie en gedisciplineerde realisatie van financiële doelstellingen sinds de beursgang
 • Aangescherpte strategische prioriteiten: supporting our clients' transition to sustainability, reinventing the customer experience en building a future-proof bank
 • Gerichte, gematigde, winstgevende groei; in toenemende mate in samenwerking met partners
 • Aantoonbare kostenbesparingen, met Innovation & Technology als motor achter efficiëntieverbeteringen
 • Gematigd risico; aantrekkelijk resultaat en een hoog rendement op eigen vermogen

Vooruitzichten en financiële doelstellingen

 • Leningenboek vlak in de periode 2019-2020, lichte groei op de middellange termijn
 • Op koers voor kostenbesparingen in 2020, ongeveer EUR 50 miljoen aan reorganisatievoorzieningen verwacht voor Q4 2018
 • Nieuwe doelstelling voor de cost/income ratio: <55% in 2022, op basis van de economische vooruitzichten voor ABN AMRO Group, en bnp, renteontwikkeling en huizenmarkt
 • Verwachte Basel IV RWA-inflatie circa 43%; Basel IV CET-1 na mitigerende maatregelen (zonder CIB update) boven de 13,5%
 • Basel III kapitaaldoelstelling voor 2019 ongewijzigd op 17,5-18,5%, rekening houdend met SREP-eisen voor 2019
 • Mogelijke juridische fusie tussen ABN AMRO Group en ABN AMRO Bank zal worden onderzocht; dit kan leiden tot een versimpeling van de juridische structuur en naar verwachting tot een verbetering van de leverage ratio met 20 bps in 2019
 • Goed gepositioneerd voor extra dividenduitkeringen, in aanvulling op 50% van de bestendige winst

Banking for better
Het Executive Committee van ABN AMRO organiseert vandaag een Investor Day in Londen, met als thema 'Banking for better'.

Kees van Dijkhuizen, CEO: "Het Executive Committee presenteert vandaag de behaalde resultaten sinds onze beursgang bijna drie jaar geleden. We hebben een sterke batengroei gerealiseerd bij een actief kostenbeheer. Dit heeft geleid tot een significant betere winstgevendheid, waardoor we ons dividend elk jaar hebben kunnen verhogen. Daarnaast hebben we, vooruitlopend op Basel IV, onze kapitaalpositie verbeterd en liggen we goed op koers om onze vier financiële doelstellingen voor 2020 te behalen."

"Vandaag gaan we ook onze aangescherpte strategische prioriteiten voor de komende jaren
uiteenzetten. ABN AMRO slaagt erin om een serieuze bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, en we kunnen nog meer doen. Als leidraad voor deze verandering hebben we een duidelijke purpose geformuleerd: 'Banking for better, for generations to come.' We richten ons hierbij op drie waardecreërende strategische pijlers: supporting our clients' transition to sustainability; reinventing the customer experience; en building a future-proof bank. Onze focus blijft hierbij op verdere digitalisering van onze producten en processen, waardoor we steeds sneller en efficiënter worden, en op samenwerking met partners, waardoor we nog meer innovatieve producten kunnen bieden. We verwachten aantrekkelijke resultaten te leveren met een hoog rendement op eigen vermogen."

Een hoogrenderende, duurzame investeringspropositie
De presentaties van vandaag laten zien dat ABN AMRO een vooraanstaande positie inneemt op de digitaal zeer geavanceerde Nederlandse markten voor particulieren, private banking, grootzakelijke klanten en het mkb. Het leeuwendeel van onze klanten bankiert digitaal. Vijf jaar geleden begonnen we aan een vernieuwing van de kernsystemen van ons bedrijf, waardoor we nu een concurrerende digitale bank zijn met een solide IT-basis. De komende tijd zullen we ons IT-landschap verder vereenvoudigen, de IT-kosten geleidelijk terugbrengen en tegelijkertijd onze concurrentiekracht verbeteren. We blijven onze diensten ontwikkelen door de klantbeleving opnieuw uit te vinden en steeds meer partnerschappen aan te gaan.

Het verbeteren van de klantervaring is voor Retail Banking topprioriteit. De particuliere bank levert de grootste bijdrage aan de winst van de groep, met een digitaal- en klantgedreven bedrijfsmodel dat erop is gericht de (digitale) klantervaring te verbeteren, telkens weer. De aanhoudend lage rente zet onze winstgevendheid voor de korte termijn onder druk. Door de transitie naar 'digital first' te versnellen, het productaanbod te vergroten en onze provisiebaten via beleggings- en verzekeringsproducten te verhogen, kunnen we deze druk verlichten.

Private Banking maakt binnen Noordwest Europa de stap naar grotere schaalbaarheid, en ziet mogelijkheden voor autonome en niet-autonome groei. Voor nieuwe klanten is duurzaam beleggen nu de norm. Om ervoor te zorgen dat de kosten/batenverhouding in 2021 onder de 70% uitkomt, blijft Private Banking de efficiency verbeteren door harmonisatie en digitalisering.

Commercial Banking draagt ook in belangrijke mate bij aan de groepswinst. Duurzaamheid biedt voor deze businessline duidelijke kansen. Daarbij spelen we in op de behoeften van klanten en markten. Nieuwe producten en diensten, zoals in energie en de circulaire transitie, bieden aanvullende inkomstenbronnen. Net als bij onze andere bedrijfsonderdelen, werken we daarbij samen met partners.

Corporate & Institutional Banking (CIB) zet zich in om toekomstbestendig te worden en het rendement op eigen vermogen (ROE) tot boven de 10% te tillen. Het bedrijfsmodel van CIB stoelt op langetermijnrelaties met klanten die meerdere diensten afnemen. CIB wil de winstgevendheid verbeteren door meer focus aan te brengen, de kosten en risicogewogen activa te verlagen, en door een gedisciplineerde allocatie van kapitaal.

Vooruitzichten en financiële doelstellingen
We willen betrouwbare resultaten leveren en een sterke kapitaalpositie opbouwen door winstgevende groei en een gedisciplineerde aanpak van de kosten, terwijl we een gematigd risicoprofiel aanhouden. Twee financiële doelstellingen,  - ROE, en dividenduitkering - blijven onveranderd en de kapitaaldoelstelling wordt verlengd tot eind 2019. Bovendien stellen we voor 2022 een aanvullende C/I doelstelling.

We zijn goed op weg om in 2020 een C/I van 56-58% te bereiken, en hebben al twee derde van de beoogde EUR 1 miljard aan kostenbesparingen gerealiseerd. Nu de rente naar verwachting de komende twee jaar laag blijft, met negatieve gevolgen voor de marges op spaargelden en mogelijkheden voor groei, gaan we ons ervoor inzetten om de rest van de kostenbesparingen voor eind 2020 te realiseren, ook om investeringen in innovatie mogelijk te maken. We verwachten verdere reorganisatievoorzieningen, waarvan circa EUR 50 miljoen in het vierde kwartaal van 2018 voor lopende programma's bij Commercial Banking, Retail Banking en I&T. We hebben besloten om de C/I-doelstelling voor 2022 aan te scherpen naar <55% op basis van de economische vooruitzichten voor ABN AMRO Group, waaronder het bnp, de renteontwikkeling en de huizenmarkt. Bij de nieuwe doelstelling voor 2020 gaan we ervanuit dat de kredietportefeuilles zullen normaliseren en na 2020 weer met 1-3% per jaar zullen groeien, dat onze groei-initiatieven op het gebied van duurzaamheid zullen zorgen voor een lichte toename van de provisiebaten, en dat de IT-kosten als percentage van het resultaat zullen beginnen af te nemen.

Met een Basel III CET1-ratio van 18,6% (Q3 2018) zitten we boven onze kapitaaldoelstelling van 17,5-18,5%. De geschatte Basel IV RWA namen toe van circa 35% (ultimo 2017) naar circa 43% (Q3 2018) als gevolg van enkele aanpassingen van onze berekeningen, de relatieve groei van de zakelijke kredietportefeuilles en data-aanpassingen. We verwachten ongeveer 20% van deze toename te kunnen beperken door maatregelen waarmee de RWA-inflatie op ongeveer 35% uitkomt en de Basel IV CET1-ratio boven de 13,5% blijft. Dit betekent dat de doelstelling voor het Basel III-kapitaal voor 2019 onveranderd blijft op 17,5-18,5%, rekening houdend met de SREP-eisen voor 2019. Onze ambitie om aan het begin van de phase-in periode aan de 'fully loaded' Basel IV-eisen te voldoen, blijft onveranderd. 

De leverage ratio van 4,1% (Q3 2018) vormt op korte termijn een belemmering, maar voor de lange termijn verwachten we 0,5%-punt boven de nieuwe SACCR regels voor clearing exposures uit te komen. Voor de korte termijn kijken we naar mogelijkheden om de holding ABN AMRO Group in 2019 te fuseren met ABN AMRO Bank, waarmee de juridische structuur wordt versimpeld en de leverage ratio met 0,2% zou verbeteren. Voor een dergelijke fusie is toestemming nodig van meerdere partijen, waaronder de toezichthouders en diverse stakeholders.

Bij de resultaten over het derde kwartaal van 2018 hebben we de dividendreserve over de eerste negen maanden van het jaar verhoogd naar 60% van de nettowinst. Het definitief besluit volgt bij de resultaten over
heel 2018, rekening houdend met de SREP-eisen, de leverage ratio, de vooruitzichten voor Basel IV en de  NPE-aanbevelingen voor de bankensector. We verwachten goed gepositioneerd te zijn voor extra dividenduitkeringen, in aanvulling op de 50% van de bestendige winst die aan de aandeelhouders wordt toegekend, onder vergelijkbare omstandigheden.

Webcast
Alle presentaties van de Investor Day zijn online beschikbaar en kunnen live worden gevolgd via de webcast (vanaf 10.30 uur Nederlandse tijd) op https://www.abnamro.com/ir.

ABN AMRO Press Office
Jeroen van Maarschalkerweerd
Head of Media Relations & PR
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Dies Donker
Head of Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

 

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Group N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Bijlage