Nyrstar kondigt overeenkomst van USD650 miljoen toegezegde werkkapitaalfaciliteit met Trafigura aan

Gereglementeerde informatie - Voorkennis

21 november 2018 om 07.00 CET

BELANGRIJKSTE PUNTEN

  • Versterkt de liquiditeitspositie van de Groep aanzienlijk en verzekert haar lopende werkkapitaalnoden
  • Toont blijvende steun aan de Vennootschap door haar grootste aandeelhouder, Trafigura
  • Eerder aangekondigd nazicht van de balansstructuur loopt verder

Nyrstar NV (" Nyrstar " of de "Vennootschap", samen met  haar dochtervennootschappen, de "Groep") kondigt aan dat het een bindende term sheet met Trafigura Pte Ltd ("Trafigura") ondertekend heeft waaronder Trafigura een USD650 miljoen toegezegde werkkapitaalfaciliteit (de "Nieuwe USD650m Faciliteit") zal verstrekken aan Nyrstar Sales & Marketing AG ("NSM"). De Nieuwe USD650m Faciliteit wordt verwacht volledig van kracht te worden op of omstreeks 30 november 2018.

Samen met het ondertekenen van de bindende term sheet voor de Nieuwe USD650m Faciliteit, heeft NSM bijkomend een USD220 miljoen tussentijdse vooruitbetalingsovereenkomst gesloten met Trafigura die van kracht zal worden op of omstreeks 21 november 2018. Deze vooruitbetaling zal verzekerd zijn van financiële garanties, met inbegrip van garanties door de Vennootschap en Nyrstar Hobart Pty Ltd dat een pand op de aandelen die zij aanhoudt in Nyrstar Port Pirie Pty Ltd zal verstrekken ten gunste van Trafigura. Deze tussentijdse vooruitbetalingsovereenkomst zal vervangen en geherfinancierd worden door de Nieuwe USD650m Faciliteit wanneer deze van kracht wordt.

De Nieuwe USD650m Faciliteit, met inbegrip van de tussentijdse vooruitbetalingsovereenkomst, versterkt de liquiditeitspositie van de Groep aanzienlijk.

De Nieuwe USD650m Faciliteit omvat een USD450 miljoen metalen vooruitbetaling tranche (L+5% p.a.) en een USD200 miljoen leverancierskrediet tranche. De faciliteit zal vervallen op 30 juni 2020.

De Nieuwe USD650m Faciliteit zal verzekerd zijn van een uitgebreid garantie- en zekerhedenpakket dat financiële garanties, panden op aandelen van bepaalde dochtervennootschappen van de Vennootschap, panden op vaste activa en zekerheden op bepaalde voorraden en vorderingen omvat. Ze zal bepaalde gebruikelijke financiële convenanten, gevallen van verzuim (events of default) en andere verbintenissen bevatten.

De Nieuwe USD650m Faciliteit vervangt de bestaande USD250 miljoen werkkapitaalfaciliteit overeenkomst van NSM met Trafigura die beëindigd zal worden wanneer de nieuwe faciliteit van kracht wordt.

De Nieuwe USD650m Faciliteit mag op elk moment volledig vervroegd worden terugbetaald zonder vergoeding indien daarvan 5 werkdagen op voorhand kennis wordt gegeven. Ze bevat een recht om deel te nemen aan tot 50% van elke toekomstige financierings- of herkapitalisatieregelingen aangegaan door de Groep, voor een periode van twee jaar na de datum waarop de nieuwe faciliteit van kracht wordt.

Geen enkel bedrag van de Nieuwe USD650m Faciliteit kan gebruikt worden om enige obligaties of andere financiële schulden van de Groep terug te betalen, te herfinancieren of anderszins af te lossen, dewelke worden bezien in het kader van het eerder aangekondigd en lopend nazicht van de balansstructuur van de Vennootschap.

ACHTERGROND

Sinds de bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal op 30 oktober 2018, heeft de Groep verhoogde werkkapitaalnoden ervaren die een negatieve impact gehad hebben op haar liquiditeitspositie.

Terwijl de Vennootschap elke maatregel getroffen heeft om deze impact te beperken, heeft de Vennootschap het voorzichtig en noodzakelijk geacht om op versnelde basis een alternatieve financieringsregeling na te streven om de financieringsnoden van de Groep te verzekeren.

De Vennootschap verwelkomt de steun die de Nieuwe USD650m Faciliteit met Trafigura verschaft, die zowel de liquiditeitspositie van de Groep versterkt alsook Trafigura's blijvende steun aan Nyrstar toont.

NAZICHT BALANSSTRUCTUUR

Het nazicht van de balansstructuur dat aangekondigd werd op 30 oktober 2018 is momenteel gaande.

In verband met het nazicht kondigt de Vennootschap ook de aanstelling van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP aan als haar juridisch adviseur en Alvarez & Marsal dat de Vennootschap zal assisteren bij het nazicht van de balansstructuur, beide werkend naast Morgan Stanley . De Vennootschap zal verdere informatie betreffende de vooruitgang en uitkomst van het nazicht van de balansstructuur ten gepaste tijde bekendmaken.

Over Nyrstar
Nyrstar is een wereldwijde multi-metaalonderneming met een positie als marktleider in zink en lood en een groeiende positie in andere basismetalen en edele metalen die als essentiële grondstoffen worden aangemerkt in de snelle verstedelijking en industrialisatie van onze veranderende wereld. Nyrstar onderneemt mijnbouw-, smelterij- en andere activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië en biedt werk aan ongeveer 4.100 mensen. Nyrstar is gevestigd in België en heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar is genoteerd aan de Euronext Brussels onder het tickersymbool NYR. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anthony Simms Hoofd Beleggerrelaties T: +41 44 745 8157  M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni  Hoofd Corporate Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342  franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Bijlage