Transparantiewetgeving : Openbaarmaking van drie ontvangen kennisgevingen conform de Wet van 2 mei 2007

Voor Strategy, Management and Investments BVBA

Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen meldt Banimmo de transparantie kennisgeving dd. 23 november 2018 ontvangen te hebben op 23 november 2018, waaruit blijkt dat ten gevolge van aandelenverkoop de BVBA Strategy,Management and Investments thans 1,91% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Zij heeft aldus de drempelonderschrijding van 3% bereikt.

Voor Affine R.E. SA

Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen meldt Banimmo de transparantie kennisgeving dd. 22 november 2018 ontvangen te hebben op 23 november 2018, waaruit blijkt dat ten gevolge van aandelenverkoop de SA Affine R.E. thans 0,00% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Zij heeft aldus de drempelonderschrijding van 3% bereikt.

Voor Patronale Life NV

Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen meldt Banimmo de transparantie kennisgeving dd. 23 november 2018 ontvangen te hebben op 23 november 2018, waaruit blijkt dat ten gevolge van aandelenaankoop de NV Patronale Life thans 60,13% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Zij heeft aldus de drempeloverschrijding van 60% bereikt.

Click op onderstaande link voor het volledige persbericht in pdf-formaat.

Bijlage