Banimmo hernieuwt haar Raad van Bestuur

Naar aanleiding van het recente OBA van Patronale Life op Banimmo , waardoor deze nieuwe aandeelhouder thans 60,13% van de aandelen bezit, werd de Raad van Bestuur van Banimmo hernieuwd. Deze bestaat uit 10 leden, waarvan 5 onafhankelijke en 3 vrouwelijke bestuurders.

De 4 bestuurders die de vorige referentieaandeelhouder Affine R.E. SA vertegenwoordigden, hebben ontslag ingediend voor hun mandaten. Het gaat hier met name over mevrouw Maryse Aulagnon en de heren Alain Chaussard, Matthieu Evrard en Cyril Aulagnon. Ten gevolge van de verandering in het aandeelhouderschap hebben tevens 2 onafhankelijke vrouwelijke bestuurders hun mandaat neergelegd, namelijk mevrouw Catherine Sabouret en mevrouw Muriel Aubry (vertegenwoordiger van Icônes SAS), alsook 1 niet-uitvoerende bestuurder, de heer Didrik van Caloen (vertegenwoordiger van SMI BVBA).

De vennootschap bedankt deze bestuurders voor hun belangrijke en positieve bijdrage gedurende jaren als lid van de Raad van Bestuur.

Zeven nieuwe bestuurders werden gecoöpteerd.

Allereerst zijn er 3 bestuurders die de hoofdaandeelhouder Patronale Life heeft aangeduid: de heren Werner Van Walle (vertegenwoordiger van Patronale Real Estate NV), Filip Moeykens (vertegenwoordiger van Patronale Life NV) en Laurent Calonne (vertegenwoordiger van Lares Real Estate BVBA).

Daarnaast zijn er 3 onafhankelijke vrouwelijke bestuurders aangetreden, mevrouw Annette Vermeiren, mevrouw Griet Cappelle (vertegenwoordiger van GCA Consult BVBA) en mevrouw Ann Schryvers (vertegenwoordiger van S. Advice & Management BVBA), alsook 1 onafhankelijke mannelijke bestuurder, de heer Jo De Clercq.

Click op onderstaande link voor het volledige artikel in pdf-formaat:

Bijlage