Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.

Op donderdag 6 december 2018 heeft een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans N.V. plaatsgevonden in Rosmalen. Tijdens de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

Mevrouw M.M. Jonk is vanaf vandaag benoemd tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van ruim vier jaar, eindigend per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023.

De remuneratie van de raad van commissarissen wordt per 1 januari 2018 aangepast conform het toegelichte voorstel. 


Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl. 

 

Voor meer informatie / niet voor publicatie:


Pers
Marieke Swinkels-Verstappen
Communicatie
+31 73 543 52 17
mswinkels-verstappen@heijmans.nl  


Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+ 31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

 

Bijlage