Van Lanschot Kempen verkoopt belang in apothekersketen AIO II

's-Hertogenbosch, 12 december 2018


Verkoopovereenkomst van belang in niet-strategische deelneming AIO II (Medsen) getekend: verwachte boekwinst circa € 35 miljoen. Afronding verkooptransactie naar verwachting begin 2019.

Zoals aangekondigd bij de publicatie van de jaarcijfers 2017 heeft Van Lanschot Kempen de afgelopen maanden de mogelijkheden onderzocht om haar belang in de apothekersketen AIO II (Medsen) te verkopen. Vandaag maakt Van Lanschot Kempen bekend dat met fondsen onder beheer van Bencis overeenstemming is bereikt over de verkoop van het belang in AIO II. De verkooptransactie zal naar verwachting begin 2019 worden afgerond en de verwachte boekwinst zal circa € 35 miljoen bedragen. De transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante (mededingings)autoriteiten.

AIO II is de houdstermaatschappij van apothekersketen Medsen en grootbereidingsapotheek Ceban, gevestigd te Breda. Van Lanschot Kempen is sinds 2009 aandeelhouder in AIO II. In 2009 werd via een debt-for-equity swap een minderheidsbelang verkregen. In de jaren daarna heeft de onderneming zich krachtig ontwikkeld. In 2016 heeft Van Lanschot Kempen de optie uitgeoefend om haar participatie te vergroten tot een meerderheidsbelang van 72%.

In 2017 en in de eerste helft van 2018 heeft AIO II respectievelijk € 11,8 miljoen en € 6,7 miljoen bijgedragen (op basis van een 100%-belang) aan de nettowinst van Van Lanschot Kempen.

De verkoop van AIO II past in de strategie van Van Lanschot Kempen met betrekking tot de niet-strategische deelnemingen. Het doel is om belangen in dergelijke niet-strategische deelnemingen na verloop van tijd af te stoten.


FINANCIËLE AGENDA

19 december 2018          Betaaldatum kapitaaluitkering
21 februari 2019              Publicatie jaarcijfers 2018
24 april 2019                    Publicatie trading update eerste kwartaal 2019     

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam , is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
Dit persbericht bevat informatie over Van Lanschot Kempen N.V. en Van Lanschot N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden, (f) gedragingen van klanten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Op financiële data in dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Bijlage