BinckBank en Saxo Bank bereiken overeenstemming over aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande aandelen van BinckBank

BinckBank zal onderdeel worden van de Saxo Bank groep om zo een krachtige speler op de Europese markt voor online handelen en beleggen te creëren

Amsterdam, Nederland / Kopenhagen, Denemarken - 17 december 2018

  • BinckBank en Saxo Bank hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over een aanbevolen openbaar bod  van EUR 6.35 (cum dividend) in contanten per geplaatst en uitstaand gewoon aandeel en prioriteitsaandeel in BinckBank, waarmee het bod een totale som van EUR 424 miljoen vertegenwoordigt
  • De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 35% ten opzichte van de slotkoers van 14 december 2018, en een premie van respectievelijk 42%, 43% en 38% ten opzichte van de volume-gewogen gemiddelde koers per aandeel over de laatste één, twee en drie kalendermaanden, en biedt de aandeelhouders van BinckBank onmiddellijke, zekere en significante waarde
  • De transactie wordt unaniem gesteund en aanbevolen door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van BinckBank
  • Saxo Bank beschikt over de benodigde financiële middelen en zal de transactie financieren door middel van kapitaalinjecties van haar aandeelhouders en reeds voorhanden middelen
  • Partijen hebben voor de duur van drie jaar bepaalde niet-financiële afspraken gemaakt in het belang van de belanghebbenden van BinckBank
  • De aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht zal uiterlijk eind Q1 2019 bij de AFM worden ingediend
  • Het biedproces zal naar verwachting worden afgerond in Q3 2019

BinckBank en Saxo Bank kondigen vandaag aan dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt over een fusieprotocol (het Fusieprotocol) inzake een aanbevolen openbaar bod (het Bod) van Saxo Bank op het gehele geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van BinckBank (de Aandelen) van EUR 6,35 in contacten per aandeel (cum dividend) (de Biedprijs ).

Deze aankondiging is voorafgegaan door constructieve besprekingen tussen de besturen en management teams van beide ondernemingen inclusief een periode van gericht due diligence-onderzoek.

Bijlage