Bekaert bevestigt vooruitzichten onderliggende performantie, terwijl afwaarderingen het resultaat terugbrengen onder de gestelde verwachtingen

Bekaert bevestigt voor de tweede helft van 2018 een onderliggende performantie in lijn met de eerder meegedeelde vooruitzichten. Dit weerspiegelt de impact van de ingevoerde verbeterings-acties doorheen de business.

Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) toont een verbetering van de onderliggende prestaties, maar we zullen een reeks correcties zonder cash-impact boeken (waaronder pensioenplanwijzigingen en afwaarderingen van verouderde voorraden) voor een totaal van ongeveer €15 miljoen. Door deze correcties zal de totale Bekaert-performantie voor de tweede jaarhelft lager uitvallen dan in de eerste helft, onder de gestelde verwachtingen.

Zonder deze correcties zou de onderliggende EBIT van de Groep in de tweede jaarhelft het resultaat van de eerste jaarhelft hebben overtroffen.

Eenmalige elementen

Zoals eerder gemeld zijn diverse maatregelen genomen of in uitvoering om de winstgevendheid in zwakker presterende businesses om te keren of om bepaalde activiteiten stop te zetten. Deze maatregelen leiden tot herstructureringskosten en waardeverminderingen die als eenmalige elementen zullen opgenomen worden in de gerapporteerde EBIT van 2018.

Ze bevatten waardeverminderingen en ontslagvergoedingen betreffende de fabriekssluitingen van Figline Valdarno in Italië en de Dramix®-faciliteit in Costa Rica; de herstructureringsmaatregelen in Bekaert Bradford (Verenigd Koninkrijk), Bekaert Ipoh (Maleisië), en Bridon-Bekaert Ropes Group in Brazilië; en waardeverminderingen (waaronder productie-uitrusting voor loose abrasive zaagdraad). Deze eenmalige kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door de verkoop van gronden en gebouwen als gevolg van eerdere fabriekssluitingen in Shah Alam (Maleisië) en Huizhou (China). Het totale netto-effect van deze maatregelen zal ongeveer €70 miljoen bedragen in 2018.

Bijlage