Persbericht

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hierna ons persbericht te vinden met betrekking de verwerving van 9 commerciële gebouwen in Frankrijk.

Hoogachtend,

Bijlage