Fibrocor and Galapagos gaan samenwerking aan in fibrose

Mechelen, België; 4 januari 2019, 22.01 CET - Het Canadese Fibrocor Therapeutics L.P. (Fibrocor) en Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigen vandaag een wereldwijde samenwerking aan op een nieuw onderzoeksprogramma voor longfibrose (IPF) en andere indicaties.

Fibrocor is gespecialiseerd in de ontwikkeling van weefselspecifieke therapieën voor het behandelen van de onderliggende oorzaak van fibrotische aandoeningen van de nieren en andere organen. De samenwerking die vandaag wordt aangekondigd, betreft een R&D-programma aan remmers die werken op een niet bekendgemaakt target. Het programma zit momenteel in de lead optimalisatiefase. Galapagos verkrijgt de wereldwijde commercialisatierechten, waarvoor Fibrocor een licentievergoeding ontvangt en komt zij mogelijk in aanmerking voor verdere mijlpaalbetalingen en royalty's. Galapagos is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het programma.

"Deze samenwerking is een erkenning van de expertise van Fibrocor als een toonaangevend bedrijf voor de ontwikkeling van medicijnen voor de behandeling van fibrose", zegt Mark A. Steedman, President en CEO van Fibrocor. "Ik neem mijn hoed af voor Dr. Richard Gilbert en het wetenschappelijke team, waaronder Evotec GmbH, onze CRO-partner[1], voor het opstellen van een robuuste dataset die Galapagos, een wereldberoemd biotechbedrijf met een belangrijke franchise op het gebied van fibrose, aantrok. We denken dat dit het begin is van een mooie werkrelatie en we kijken er dan ook naar uit om met Galapagos samen te werken ten behoeve van fibrosepatiënten overal ter wereld."

"De samenwerking met Fibrocor is een uitstekende strategische fit voor Galapagos, aangezien we onze pijplijn in IPF, en meer algemeen in fibrose, blijven uitbreiden", zegt Dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer bij Galapagos. "We zijn enthousiast over de onderzoeksaanpak van Fibrocor en kijken ernaar uit om met het team samen te werken om de grote onvervulde medische behoefte in fibrose aan te pakken."


Over Fibrocor

Fibrocor werd begin 2017 in Toronto opgericht als een spin-off van het St. Michael's Hospital en Sinai Health Sytems, met financiering door MaRS Innovation. Fibrocor Therapeutics LP staat voor een nieuwe aanpak in het onderzoek naar de ontdekking van medicijnen dankzij de combinatie van een state of the art platform voor genomics (ontwikkeld door Dr. Jeff Wrana) en een biobank met niergegevens (geleid door Dr. Darren Yuen). Hierdoor kunnen onderliggende genetische factoren, geassocieerd met specifieke klinische doelgroepen, worden blootgelegd, en langetermijngegevens worden geanalyseerd om de versnellende factoren van ziektes te ontdekken.

 

MaRS Innovation is een toonaangevende provider van commercialisatiediensten, early-stage financiering alsook de bemiddeling van samenwerkingsverbanden met professionele en particuliere investeerders. MaRS Innovation brengt 15 deelorganisaties samen, en heeft als belangrijkste doelstelling het aansturen van de commercialisatie van hun meest veelbelovende onderzoeksdoorbraken. De portefeuille van MaRS Innovation bestaat uit early-stage activa en bedrijven, en MaRS Innovation gebruikt zijn expertise en ervaring om deze portefeuille te laten groeien via belangrijke wereldwijde en strategische samenwerkingsverbanden. Dankzij een actieve portefeuille van meer dan 40 bedrijven die wereldwijd meer dan $250 miljoen hebben opgehaald bij investeerders, en dankzij het creëren van meer dan 400 directe banen, is MaRS Innovation een absolute leider op het gebied van commercialisatie. Ga voor meer informatie naar www.marsinnovation.com en volg hen op Twitter via @marsinnovation.

 

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma's in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com

Contact

 

Contact Fibrocor:

Mark Steedman

CEO

+14169034011

 

Investeerders Galapagos:

Elizabeth Goodwin

VP IR & Corporate Communications

+1 781 460 1784

 

Sofie Van Gijsel

Director IR

+32 485 19 14 15

ir@glpg.com

 

Media Galapagos:

Evelyn Fox

Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com

 

Toekomstgerichte verklaringen Galapagos

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met het werkingsmechanisme en het profiel van, de vooropgestelde planning van klinische studies, de voortgang en resultaten van dergelijke studies, en de mogelijke commercialisatie van moleculen die voortkomen uit het in licentie genomen programma, evenals verklaringen over mogelijke toekomstige mijlpaalbetalingen en royalty's. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat Galapagos' verwachtingen betreffende de verdere ontwikkeling van het in licentie genomen programma, waaronder het potentieel om een grote onvervulde nood bij fibrosepatiënten te vervullen, onjuist zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit huidige en toekomstige ontwikkelings- en onderzoeksprogramma's de registratie of verdere ontwikkeling niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van de product kandidaten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] Contract Research Organization