Autodelen in België: voor- en nadelen

De deeleconomie is in België aan een opmars bezig. Bezit komt zo op de achtergrond te staan, terwijl gebruik primeert. Ook de wetgever doet z'n duit in het zakje, zoals de programmawet van 1 juli 2016 eerder al uitwees. Niet geheel onlogisch, want de deeleconomie in het algemeen en autodelen in het bijzonder hebben dan ook een aantal belangrijke voordelen te bieden. Toch is het lang niet alleen een goednieuwsshow, zoals we hieronder ook aantonen. In dit artikel lees je over de voor- en nadelen van autodelen in België.

Pluspunten

Autosbelgie

De voordelen van het autodelen zijn voornamelijk te vinden in de kosten, bij het milieu en op sociale vlakken.

In de eerste plaats reduceert autodelen het aantal auto's op de weg en zo ook de files, de CO2-uitstoot (ook door afname in productie) en de druk op grotere steden, waar al langer een verkeersinfarct heerst. Hetzelfde kan gezegd worden van ridesharing, waarbij de problematiek van het laag aantal inzittenden wordt verholpen.

Uiteraard gaan dergelijke platformen ook samen met een economisch voordeel. De bestuurder kan de kosten van het autobezit drukken door andere gebruikers in deze kosten te laten delen. Via allerhande platformen is het zelfs mogelijk om winst te maken. Al heeft onderzoek uitgewezen dat een gemiddeld gezin zo'n 1.000 tot 3.000 euro kan besparen per jaar, maar dat er over het algemeen geen winst wordt gemaakt met autodelen.

Tot slot wijzen verschillende experts ook op de sociale voordelen van autodelen. Hierbij wijst men vooral op ridesharingplatformen, zoals Blablacar waarmee je ook gewoon nieuwe mensen kan leren kennen.

Nadelen

De nadelen van autodelen moeten vooral gezocht worden bij het ontbreken van een wettelijk kader. De deeleconomie is immers een vrij recent fenomeen en zowel de wetgever als de verzekeringssector moet de grootste inspanningen doen om het bij te benen.

In de eerste plaats is er het verzekeringstechnisch risico. Iedereen moet verplicht de auto verzekeren. Maar wordt deze gedeeld met anderen, dan is de eigen autoverzekering niet voldoende. Dit nadeel kan echter gecounterd worden. Steeds meer platformen hebben immers een overeenkomst afgesloten met een verzekeraar waardoor je alsnog dekking geniet. Via het gebruik van het platform is het goed geregeld met de autoverzekering.

Hiernaast is er het fiscaal risico. Ook de inkomsten uit autodelen moet je immers aangeven in de personenbelasting. In principe gaat het hier om roerende inkomsten. Toch heerst er vaak nog heel wat onduidelijkheid. Gelukkig bieden steeds meer platformen zekerheid door een zogenoemde ruling af te sluiten met de fiscus. Andere platformen hebben het over het feit dat het gaat om "kosten delen" en dat het dus niet automatisch hoeft te gaan om feitelijke inkomsten. Bij Blablacar is dit het geval, hoewel een recent onderzoek aan de Arteveldehogeschool door L. Risack aantoonde dat er in uitzonderlijke gevallen wel degelijk sprake kan zijn van fiscaal belastbare winst. Anderzijds is het risico dat de fiscus daarover valt dan weer vrij beperkt.