Ballast Nedam in gesprek met diverse buitenlandse partijen

Ballast Nedam voert verkennende gesprekken met meerdere buitenlandse partijen over de mogelijkheden van een fusie of overname van de onderneming.

Eind april heeft Ballast Nedam een pakket aan financiële en strategische maatregelen gepresenteerd om de gevolgen van de zware projectverliezen in de divisie Infrastructuur op te kunnen vangen. De aankondiging van dit pakket en de daaropvolgende presentatie van de jaarcijfers over 2014 hebben grote bewegingen rond het aandeel Ballast Nedam teweeg gebracht.

Een van de betrokken buitenlandse partijen heeft Ballast Nedam eind 2014 benaderd en met deze partij was Ballast Nedam eind april in gesprek over overname van een deel van de infrastructuur activiteiten. Over de uitkomst van de gesprekken bestaat geen zekerheid. De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is op woensdag 13 mei jl. gepubliceerd en blijft ongewijzigd.

Zoals ook eerder aangegeven, zal Ballast Nedam strategische opties actief blijven verkennen in het belang van de onderneming en zal hierover mededelingen doen als dat vereist of aangewezen is.