Ageas rapporteert resultaten over 2018

  • Sterk operationeel resultaat
  • Nettoresultaat beïnvloed door ontwikkelingen op de aandelenmarkten
  • Voorgesteld brutocashdividend van EUR 2,20
2018   
Nettoresultaat Nettoresultaat Groep EUR 809 miljoen tegenover EUR 623 miljoen. Brutocashdividend 5%
hoger. Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 12 miljoen tegenover EUR 337 miljoen negatief Nettoresultaat Verzekeringen 17% lager op EUR 797 miljoen tegenover EUR 960 miljoen door wijzigingen in de consolidatiekring en dalende aandelenmarkten
Premie-inkomen Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) bedroeg EUR 34,4 miljard, een stijging van 3,6% tegen constante wisselkoersen. Het premie-inkomen van de Groep (Ageas' deel) eindigde iets hoger op EUR 14,5 miljard (inclusief 1% negatief wisselkoerseffect) Het premie-inkomen Leven nam toe met 3% naar EUR 28,4 miljard, en Niet-Leven daalde met 4% naar EUR 5,9 miljard (beide tegen 100%)
Operationeel 
resultaat
Combined ratio van 94,3% tegenover 95,2% ondanks slecht weer in België, Portugal en het VK Operationele marge producten met gegarandeerde rente 88 basispunten tegenover 93 basispunten Operationele marge Unit-linked 25 basispunten tegenover 27 basispunten De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten bleven stabiel met EUR 73,4 miljard
Balans Het eigen vermogen bedroeg EUR 9,4 miljard of  EUR 48,42 per aandeel Solvency II ageas-ratio Verzekeringen 202% en Solvency IIageas-ratio Groep 215% De totale liquide activa Algemene Rekening bleven stabiel op EUR 1,7 miljard, waarvan EUR 0,7 miljard is gereserveerd voor de Fortisschikking
 

 

 
 
België Uitstekende prestaties ondanks ongunstige weersomstandigheden en lagere netto gerealiseerde meerwaarden
VK Aanzienlijke resultaatverbetering dankzij discipline op het vlak van prijszetting, onderschrijving en kosten
Continentaal
Europa
Sterke prestaties in zowel Leven als Niet-Leven op vergelijkbare basis
Azië Solide commerciële en operationele prestaties, waarbij de winst sterk beïnvloed werd door dalende aandelenmarkten

Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor 2018 vergeleken met de cijfers voor 2017.

CEO Bart De Smet van Ageas: "We behaalden dit jaar een zeer solide resultaat en realiseerden 5 van onze 6 strategische doelstellingen, met een uitstekende combined ratio in alle segmenten, ondanks aanzienlijke dalingen op de aandelenmarkten. Op basis van onze aanhoudend goede financiële prestaties, verbeterde solvabiliteit en sterke cash-generatie stellen wij een cashdividend van EUR 2,20 voor, een stijging van 5%. We zijn ook erg tevreden dat het afsluiten van de Fortisschikking en de opstart van herverzekeringsactiviteiten op holdingniveau hebben geleid tot een verhoging van onze kredietrating met drie trappen tot 'Solid Invesment grade' door verschillende agentschappen."

Bijlage