EVS Broadcast Equipment publiceert resultaten van 2018

Publicatie op 21 februari 2019, vóór opening van de mark
Gereglementeerde informatie – Persbericht met jaarresultaten
EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

EVS publiceert resultaten van 2018

Record tweede helft 2018, na een zwakke eerste helft

 • 2018 prestaties
  • Opbrengsten van EUR 116,1 miljoen, binnen de guidance (-2,3% in vergelijking met 2017)
  • Lichte stijging van de bedrijfskosten ten opzichte van vorig jaar (+ 0,5%)
  • Nettowinst van EUR 35,2 miljoen (+47,1% in vergelijking met 2017, voornamelijk dankzij de belastingaftrek als gevolg van de invoering van het systeem van aftrek voor innovatie-inkomsten in België)
    
 • 4Kw18 prestaties
  • Sterke 4Kw18, met EUR 42,3 miljoen opbrengsten (+6,6% in vergelijking met 4Kw17), gesteund door de shipment van het XT-Via platform en intensieve commerciële activiteiten
  • Hoge brutomarge dankzij de productmix en lagere inventarisafschrijvingen
  • Daling van de bedrijfskosten (-0,9% in vergelijking met 4Kw17)
  • EBIT-marge van 42,9%, nettowinst van EUR 17,2 miljoen
    
 • Bestuur
  • Tom Bamelis (AvH) en Dirk Vanderschrik (Belfius Insurance) zullen op de volgende Gewone Algemene Vergadering voorgesteld worden als nieuwe leden van de Raad van Bestuur
  • Verlenging van het mandaat van de Interim CEO tot eind 2019
    
 • Vooruitzichten
  • Financiële vooruitzichten voor 2019
   • Wijziging in publicatie vanaf 2019: het management zal al in februari omzet- en bedrijfskostenvooruitzichten geven om de transparantie te verbeteren
   • Orderboek van EUR 26,7 miljoen op 15 februari 2019 (te boeken als opbrengsten in 2019), -28,8% ten opzichte van vorig jaar (-0,7%, excl. verhuurcontracten voor de grote sportevenementen)
   • Daarnaast zijn er voor EUR 5,4 miljoen bestellingen te factureren in 2020 en de volgende jaren
   • Verwachte omzet tussen EUR 100 miljoen en EUR 120 miljoen in 2019 (met een tweede helft die sterker is dan de eerste)
   • Bedrijfskosten zullen naar verwachting met minder dan 2% toenemen in vergelijking met vorig jaar, dankzij gedisciplineerd kostenbeheer
     
  • Wijziging in dividendbeleid
   • Nieuw dividendbeleid met een stabiel dividend van EUR 1,00 per aandeel voor 2019, 2020, 2021 (afhankelijk van redelijke marktvoorwaarden)
   • Totaal brutodividend van EUR 1,00 voor 2018 (inclusief EUR 0,50 interimdividend, betaald in november 2018) voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van mei 2019
     
  • Wijziging in de driemaandelijkse financiële verslaggeving
   • Gezien de hoge volatiliteit van de activiteiten van EVS op kwartaalbasis, heeft het bedrijf besloten vanaf 1Kw19 zijn kwartaalpublicaties (eerste en derde kwartaal) te beperken tot een trading update

KERNCIJFERS

Niet- geauditeerdEUR miljoen, met uitzondering van winst per aandeel (EUR)Geauditeerd
4Kw184Kw174Kw18/4Kw172018 2017 2018/2017
42,3 39,7 +6,6%Omzet116,1 118,8 -2,3%
32,6 30,8 +6,1%Brutomarge82,5 87,6 -5,8%
77,1%77,4%- Brutomarge %71,1%73,7%- 
18,2 16,5 +10,1%Bedrijfswinst – EBIT28,1 34,9 -19,7%
42,9%41,6%- Bedrijfsmarge – EBIT %24,2%29,4%- 
17,2 11,0 +55,9%Nettowinst – deel van de Groep35,2 23,9 +47,1%
1,27 0,82 +55,6%Nettowinst per aandeel – deel van de groep2,60 1,77 +46,9%


Commentaar

Dr. Pierre De Muelenaere, Voorzitter van de Raad van Bestuur en interim-CEO zei: "Mensen, verkopen, kostenbeheer en productontwikkeling: dat waren onze belangrijkste prioriteiten in de tweede helft van 2018. Ik ben erg blij met de vooruitgang die op verschillende vlakken geboekt werd in de tweede helft van 2018, en ik wil alle werknemers van het bedrijf bedanken voor hun sterke betrokkenheid en steun voor ons fight-back plan. We hebben eigenlijk een record tweede halfjaar geboekt op het gebied van omzet en winst en dit maakt me trots op de EVS-teams. We waren geholpen door de introductie van onze nieuwe producten en, dankzij commerciële acties hebben we belangrijke referenties behaald, waaronder een contract van EUR 4 miljoen met Gravity Media Group, een belangrijke productiebedrijf die een grote investering heeft gedaan in onze nieuwe XT-Via en Multicam 16 producten. Voor 2019 verwachten we dat onze kernactiviteiten onder druk zullen blijven staan, omdat we niet verwachten dat er grote verbeteringen zullen optreden in de dynamiek van de sector. In deze context zullen onze nieuwe producten en nieuwe ontwikkelingsstrategieën zeer belangrijk zijn om onze doelen te bereiken.”

Wat de verschillende opmerkelijke bedrijfsontwikkelingen betreft, voegde Dr. Pierre De Muelenaere hieraan toe: "We hebben in oktober een terugkoopprogramma van onze eigen aandelen geïntroduceerd om de aandelenkoers te ondersteunen, na de zwakte die we de weken daarvoor hadden ervaren. We hebben eind december ook de aankomst van twee nieuwe aandeelhouders aangekondigd (Ackermans & van Haaren en Belfius). Ze zullen de kapitaalstructuur van het bedrijf versterken en, door hun deelname aan de Raad van Bestuur van EVS, zullen ze actief het bedrijf helpen haar strategische visie te versterken. Bovendien, met onze nieuwe dividendbeleid, dat gericht is op het uitkeren van een stabiel dividend over de 3 komende jaren, zijn wij van mening dat we aan onze aandeelhouders meer zichtbaarheid geven. Ten slotte zal onze overgang van kwartaalpublicaties naar halfjaarlijkse resultaten (met driemaandelijkse trading updates) de volatiliteit van de kwartaalresultaten van EVS verminderen en de analyse van de analisten en beleggers vereenvoudigen.”

In een commentaar op de resultaten en vooruitzichten zei Yvan Absil, CFO: “Ons vierde kwartaal en het tweede semester weerspiegelen de versnelling van de activiteiten, die na een zwakke eerste helft van het jaar verwacht was. In die tweede helft van het jaar bleven genoeg uitdagingen over, zodat onze teams bijzondere inspanningen moesten leveren, in het kader van het door het EVS management ontworpen Fight-Back-plan. Ook de brutomarge verbeterde in het vierde kwartaal, dankzij hogere inkomsten en een betere productmix. We zijn ook bijzonder tevreden over de resultaten van onze initiatieven inzake kostenverlaging, waardoor we de stijging van de bedrijfskosten voor het jaar 2018 tot 0,5% konden beperken (een zeer grote verbetering ten opzichte van de jaarlijkse vooruitzichten die in februari 2018 waren meegedeeld). Deze inspanningen op het vlak van de kostenbeheersing zullen dit jaar worden voortgezet, zodat we voor 2019 rekenen op een stijging van de bedrijfskosten van minder dan 2%. Op basis van ons orderboek en onze analyse van de pijplijn zijn we in staat om voor omzetverwachtingen van EUR 100-120 miljoen aan te kondigen.”

Conference call
EVS organiseert vandaag om 16.00 u (Midden-Europese tijd) een teleconferentie in het Engels, bedoeld voor financiële analisten en institutionele beleggers. Andere geïnteresseerden kunnen passief aan de conferentie deelnemen, in “listen-only mode”. De presentatie die gebruikt wordt tijdens de teleconferentie, zal kort voordien beschikbaar zijn op de website van EVS.

Telefoonnummers: +44 (0)20 7192 8501 (Verenigd Koninkrijk), +32 (0)2 401 70 35 (België), +1 917 720 0181 (Verenigde Staten)
Conference call ID: 9999 736.

Dit is de samenvatting van de volledige persmededelingen, die in het Frans en het Engels beschikbaar zijn op www.evs.com.

Voor meer informatie:
Yvan ABSIL, Senior Vice President, CFO
Geoffroy d’OULTREMONT, Vice President Investor Relations & Corporate Communication
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, België
Tel: +32 4 361 70 13.  E-mail: corpcom@evs.com ; www.evs.com
Verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen
Dit persbericht bevat verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen (vooruitziende verklaringen) inzake het bedrijf, de financiële situatie en bedrijfsresultaten van bedrijfsactiviteiten van EVS en haar gelieerde ondernemingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de actuele verwachtingen of overtuigingen van het management van EVS en zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of prestaties van de Onderneming wezenlijk verschillen van diegene die in dergelijke vooruitziende verklaringen naar voor werden gebracht. Deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op veranderingen in technologie en marktvereisten, het feit dat de Onderneming zich op één sector concentreert, een dalende vraag naar de producten van de Onderneming of haar gelieerde ondernemingen, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en toepassingen te ontwikkelen en op de markt te brengen, verlies van marktaandeel en prijsdruk door toenemende concurrentie, wat ertoe kan leiden dat de effectieve resultaten of prestaties van de Onderneming wezenlijk verschillen van diegene die in dergelijke vooruitziende verklaringen naar voor werden gebracht. EVS neemt geen enkele verplichting op zich om wijzigingen aan deze vooruitziende verklaringen te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de publicatiedatum van deze tekst of naar aanleiding van onverwachte gebeurtenissen.
Over EVS

EVS levert betrouwbare en innovatieve technologie voor de productie van live, verrijkte tv-programma's, waardoor klanten efficiënter kunnen werken en hun inkomsten kunnen verhogen. De toonaangevende broadcast- en mediaproductiesystemen van EVS worden gebruikt door omroeporganisaties, productiebedrijven, post-productiebedrijven, filmstudio's, contenteigenaars en archiefbibliotheken over de hele wereld. EVS bedient vier kernmarkten – Sports, Entertainment, News en Media. EVS is opgericht in 1994. Het innovatieve Live Slow Motion-systeem was een revolutie voor live uitzendingen. De betrouwbare en geïntegreerde bandloze oplossingen van EVS, gebaseerd op de toonaangevende XT-server, worden nu overal gebruikt om wereldwijd live producties te leveren. Tegenwoordig blijft EVS praktische innovaties ontwikkelen, zoals het C-Cast second-screen delivery platform, om klanten te helpen om de waarde van hun mediacontent te maximaliseren.
Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in België. EVS heeft kantoren in Europa, het Midden-Oosten, Azië en Noord-Amerika. Ongeveer 500 EVS-professionals vanuit 20 kantoren verkopen de producten in meer dan 100 landen en zorgen wereldwijd voor customersupport. EVS is een naamloze vennootschap met een notering aan Euronext Brussel: EVS, ISIN: BE0003820371. Kijk voor meer informatie op www.evs.com.

Bijlage