Van Lanschot Kempen: start inkoopprogramma van aandelen ter afdekking van beloningsbeleid en aandelenplannen

Amsterdam/'s-Hertogenbosch, 21 februari 2019
 

Van Lanschot Kempen start op 21 februari 2019 met het inkopen van maximaal 370.000 eigen aandelen (certificaten van gewone aandelen A). Bij de slotkoers van 20 februari 2019 heeft het inkoopprogramma een omvang van € 7,7 miljoen. Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het beloningsbeleid en aandelenplannen.

Het inkoopprogramma eindigt op de dag voor de publicatie van de jaarcijfers 2019, of eerder als het maximum aantal aandelen is ingekocht. Van Lanschot Kempen heeft de uitvoering van het inkoopprogramma gemandateerd aan ING, dat haar handelsbeslissingen onafhankelijk van Van Lanschot Kempen zal nemen.

De voortgang van het inkoopprogramma zal wekelijks bekend worden gemaakt via een persbericht en op de website van Van Lanschot Kempen (www.vanlanschotkempen.com/inkoopaandelen).


Media Relations
: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com

Disclaimer
Dit is een persbericht ingevolge artikel 5 lid 1 van Verordening (EU) Nr. 596/2014.

Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Bijlage