Sequana Medical: Transparantiekennisgevingen van Aandeelhouders

 

Gereglementeerde Informatie

Persbericht

Transparantiekennisgevingen van Aandeelhouders

Gent, BELGIË 25 februari 2019 Sequana Medical NV ("Sequana Medical", de "Vennootschap"), een onderneming in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en zich richt op de ontwikkeling van vernieuwende behandelingsoplossingen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites en andere vochtbalansproblemen te behandelen, kondigt vandaag aan dat zij, overeenkomstig artikel 14 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de "Belgische Transparantiewet"), transparantiekennisgevingen heeft ontvangen van verschillende aandeelhouders hieronder opgesomd, als gevolg van de voltooiing van het eerste openbaar aanbod van nieuwe aandelen, met de toelating van al haar aandelen tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder het symbool "SEQUA" (de "Aanbieding").

De reden voor elke transparantiekennisgeving was het "houden van een deelneming op het ogenblik van de beursintroductie".

  
    
NeoMed IV Extension L.P. / NeoMed Innovation V L.P.(2)...... 4.196.64133,28
LSP Health Economics Fund Management B.V.(3)................... 1.539.40712,21
Participatiemaatschappij Vlaanderen NV (4)........................... 1.223.9069,70
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV (5)..... 1.105.2468,76
Newton Biocapital I Pricav Privée SA (6).................................. 1.102.5298,74
Venture Incubator AG / VI Partners (7).................................. 525.5014,17
Capricorn Health-tech Fund NV / Quest for Growth NV (8)..... 598.9784,75

____________

Noten:

(1)           Het totaal aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap op 12 februari 2019 bedraagt 12.611.900, waarbij elk aandeel recht geeft op een (1) stem (zijnde 12.611.900 stemrechten in totaal). De verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels begon, op een "if-and-when-issued-and/or-delivered"-basis, op 11 februari 2019.

(2)           Een moederonderneming of een controlerende persoon van NeoMed IV Extension L.P. ("NeoMed IV") en NeoMed Innovation V L.P. ("NeoMed V") heeft de Vennootschap door middel van een kennisgeving van 20 februari 2019 gemeld dat, als gevolg van de voltooiing van de Aanbieding, op 11 februari 2019, hun gezamenlijke deelneming de drempel van 30% van de uitstaande stemrechten van de Vennootschap overschreed. De gezamenlijke kennisgeving verduidelijkt voorts dat zowel NeoMed IV als NeoMed V een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit Jersey zijn ("a private limited company incorporated in Jersey") en gecontroleerd worden door hun vermogensbeheerder NeoMed Management (Jersey) Limited (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit Jersey ("a private limited company incorporated in Jersey")). NeoMed Management (Jersey) Limited wordt gecontroleerd in de zin van de artikelen 5 en 7 van het Belgische Wetboek van vennootschappen door Erik Amble, Claudio Nessi, Dina Chaya en Pål Jensen. De kennisgeving vermeldt ook dat (a) NeoMed IV en NeoMed V geen eigenaar zijn van de effecten van de Vennootschap maar de fondsen beheren die eigenaar zijn van de stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap, en (b) als managementvennootschappen, NeoMed IV en NeoMed V de stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap naar eigen goeddunken uitoefenen bij gebrek aan specifieke instructies.

(3)           Een moederonderneming of een controlerend persoon van LSP Health Economics Fund Management B.V. ("LSP"), heeft de Vennootschap door middel van een kennisgeving van 19 februari 2019 gemeld dat, als gevolg van de voltooiing van de Aanbieding, op 11 februari 2019, de deelneming van LSP de drempel van 10% van de uitstaande stemrechten van de Vennootschap overschreed. De kennisgeving verduidelijkt verder dat LSP wordt gecontroleerd in de zin van de artikelen 5 en 7 van het Belgische Wetboek van vennootschappen door LSP Management Group BV en dat LSP Management Group BV geen gecontroleerde onderneming is. De kennisgeving vermeldt ook dat (a) LSP geen eigenaar is van de aandelen van de Vennootschap, maar de fondsen beheert die de aandelen van de Vennootschap bezitten, (b) LSP de stemrechten van de fondsen als managementvennootschap uitoefent, en (c) LSP de stemrechten van de fondsen naar eigen goeddunken kan uitoefenen op de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. 

(4)           Een moederonderneming of een controlerende persoon van Participatiemaatschappij Vlaanderen NV ("PMV"), heeft de Vennootschap door middel van een kennisgeving van 18 februari 2019 gemeld dat, als gevolg van de voltooiing van de Aanbieding, op 11 februari 2019, de deelneming van PMV de drempel van 5% van de uitstaande stemrechten van de Vennootschap overschreed. De kennisgeving verduidelijkt verder dat PMV wordt gecontroleerd in de zin van de artikelen 5 en 7 van het Wetboek van vennootschappen door Het Vlaams Gewest en dat Het Vlaams Gewest niet gecontroleerd wordt.

(5)           Een moederonderneming of een controlerende persoon van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV ("SFPI-FPIM"), heeft de Vennootschap door middel van een kennisgeving van 18 februari 2019 gemeld dat, als gevolg van de voltooiing van de Aanbieding, op 11 februari 2019, de deelneming van SFPI-FPIM de drempel van 5% van de uitstaande stemrechten van de Vennootschap overschreed. De kennisgeving verduidelijkt verder dat SFPI-FPIM wordt gecontroleerd in de zin van de artikelen 5 en 7 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen door de Belgische Staat en dat SFPI-FPIM handelt in eigen naam, maar voor rekening van de Belgische Staat.

(6)           Newton Biocapital I I Pricav Privée SA ("NBC"), een persoon die alleen kennis geeft, heeft de Vennootschap door middel van een kennisgeving van 21 februari 2019 gemeld dat, als gevolg van de voltooiing van de Aanbieding, op 11 februari 2019, de deelneming van NBC de drempel van 5% van de uitstaande stemrechten van de Vennootschap overschreed. De kennisgeving verduidelijkt verder dat NBC niet gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 5 en 7 van het Belgische Wetboek van vennootschappen. De kennisgeving vermeldt ook dat (a) NBC optreedt als discretionaire vermogensbeheerder en stemrechten houdt verbonden aan aandelen namens haar cliënten, en (b) NBC de stemrechten naar eigen goeddunken kan uitoefenen zonder instructies van haar klanten.

(7)           VI Partners AG, een persoon die alleen kennis geeft, heeft de Vennootschap door middel van een kennisgeving van 21 februari 2019 gemeld dat, als gevolg van de voltooiing van de Aanbieding, op 11 februari 2019, de gezamenlijke deelneming van VI Partners AG en Venture Incubator AG de drempel van 3% van de uitstaande stemrechten van de Vennootschap overschreed. De gezamenlijke kennisgeving verduidelijkt verder dat VI Partners AG geen gecontroleerde onderneming is in de zin van artikel 5 en 7 van het Belgische Wetboek van vennootschappen. De kennisgeving vermeldt ook dat (a) VI Partners AG aandeelhouder en management vennootschap is van Venture Incubator AG, een "multi-investor"-investeringsmaatschappij, en (b) het bevoegd is om naar eigen goeddunken en zonder specifieke instructies de stemrechten uit te oefenen van de aandelen gehouden door Venture Incubator AG.

(8)           Capricorn Venture Partners ("CVP"), een persoon die alleen kennis geeft, heeft de Vennootschap door middel van een kennisgeving van 18 februari 2019 gemeld dat, als gevolg van de voltooiing van de Aanbieding, op 11 februari 2019, de gezamenlijke deelneming van haar fondsen Capricorn Health-tech Fund NV en Quest for Growth NV de drempel van 3% van de uitstaande stemrechten van de Vennootschap overschreed. De gezamenlijke kennisgeving verduidelijkt verder dat (a) CVP geen eigenaar is van aandelen in de Vennootschap maar twee fondsen (Capricorn Health-tech Fund NV en Quest for Growth NV) beheert die eigenaar zijn van aandelen van de Vennootschap, (b) CVP de stemrechten van beide fondsen als managementvennootschap uitoefent en (c) CVP de stemrechten van de fondsen naar eigen goeddunken kan uitoefenen op de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. De kennisgeving verduidelijkt ook dat CVP niet gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 5 en 7 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor toegang tot kopieën van bovengenoemde transparantiekennisgevingen wordt verwezen naar de website van Sequana Medical (www.sequanamedical.com).

Krachtens de Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de aandelen gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Sequana Medical
Lies Vanneste
Director IR
Tel: +32 (0) 498 05 35 79
E-mail: IR@sequanamedical.com

Consilium Strategic Communications
Alexandra Harrison, Marieke Vermeersch, Sukaina Virji
Tel: +44 (0) 203 709 5000
E-mail: sequanamedical@consilium-comms.com

Over Sequana Medical

Sequana Medical is een vennootschap in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en zich richt op de ontwikkeling van vernieuwende behandelingsoplossingen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites en andere vochtbalansproblemen te behandelen.

Sequana Medical's alfapump® is een volledig implanteerbaar, programmeerbaar, draadloos opgeladen, batterij-gevoed systeem dat CE-gemarkeerd is voor de behandeling van i) refractaire ascites (chronische vochtophoping in de buik) als gevolg van levercirrose en ii) maligne ascites (met een levensverwachting van zes maanden of minder). Het aantal patiënten met refractaire ascites door levercirrose zal naar verwachting dramatisch toenemen als gevolg van de toenemende prevalentie van NASH (Non-Alcoholische Steatohepatitis).

Meer dan 650 alfapump® systemen zijn geïmplanteerd en sinds april 2018 is de alfapump® opgenomen in de EASL (European Association for the Study of the Liver) klinische praktijkrichtlijnen voor gedecompenseerde cirrose. In januari 2019 verleende de FDA Breakthrough Device status voor de alfapump® voor de behandeling van recurrente of refractaire ascites ten gevolge van levercirrose. De "alfapump® MOSAIC North American IDE feasibility study" bij patiënten met refractaire of recurrente ascites ten gevolge van levercirrose is voltooid en de resultaten werden gepresenteerd op de AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) jaarlijkse bijeenkomsten in oktober 2017 en november 2018. De alfapump® heeft in de VS nog geen reglementaire goedkeuring gekregen.

De alfapump® is een van de eerste veilige en effectieve alternatieven op lange termijn voor groot-volumeparacentesis ("Large Volume Paracentesis"), die een langdurige, invasieve en pijnlijke procedure is, die alleen symptomatische verlichting op korte termijn biedt, ziekenhuisbezoeken vereist en een aanzienlijke belasting vormt voor de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van de patiënt. Door automatisch en continu ascites te verplaatsen naar de blaas, waar het lichaam het op natuurlijke wijze elimineert door urinering, voorkomt de alfapump® vochtophoping en de mogelijke complicaties ervan, waardoor de levenskwaliteit en voeding van de patiënt wordt verbeterd en de ziekenhuisbezoeken en de kosten van de gezondheidszorg mogelijk worden verlaagd. De alfapump®-DirectLink technologie stelt artsen in staat om informatie over de pompprestaties te ontvangen en patiënten die door de alfapump® worden behandeld effectiever te behandelen.

Sequana Medical is bezig met de ontwikkeling van de alfapump® DSR, gebouwd op het bewezen alfapump® platform, om een handig en volledig implanteerbaar systeem voor Direct Sodium Removal-therapie ("DSR-therapie") te leveren, een vernieuwende en gepatenteerde aanpak voor de behandeling van volumeoverbelasting bij hartfalen. Gegevens uit studies bij dieren, gepresenteerd op EuroPCR 2018 en HFSA 2018, geven aan dat DSR-therapie effectief en veilig is. Een eerste studie bij mensen voor DSR therapie is lopende. De behandeling van volumeoverbelasting bij patiënten met diuretica-resistent hartfalen is een grote klinische uitdaging. Er zijn naar schatting één miljoen ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen in de VS per jaar, waarvan 90% het gevolg zijn van symptomen van volumeoverbelasting. De geschatte kosten van hartfalen gerelateerde ziekenhuisopnames in de VS bedragen 13 miljard dollar per jaar.

Sequana Medical is gevestigd in Gent, België. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sequanamedical.com.

Belangrijke Reglementaire Disclaimer

Elke verklaring in dit persbericht over de veiligheid en doeltreffendheid van de alfapump® is niet van toepassing op de VS en Canada, aangezien het toestel momenteel klinisch wordt onderzocht in deze gebieden.