Financière de Tubize SA : Jaarlijks financieel verslag 2018

Persbericht
28 februari 2019 - 8:00u CET  

FINANCIERE DE TUBIZE NV

Researchdreef 60, 1070 Brussel

Contact: Anne Sophie Pijcke, directeur, aspijcke@icloud.com

Jaarlijks financieel verslag 2018

Gereglementeerde informatie
28 februari 2019

De raad van bestuur van Financière de Tubize heeft het jaarlijks financieel verslag 2018 opgesteld.  Dit verslag is beschikbaar op de website www.financiere-tubize.be

  • Ontvangen dividend van UCB: € 80,3 miljoen (tegenover € 78,3 miljoen in 2017)
  • Winst van € 77,0 miljoen (tegenover € 72,7 miljoen in 2017)
  • Vermindering van de uitstaande schuld van € 192 miljoen per 31 december 2017 tot € 142,5 miljoen per 31 december 2018.

Als de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2019 de jaarrekening 2018 goedkeurt, met inbegrip van de voorgestelde resultaatverwerking, zal een dividend van € 0,56 bruto betaalbaar worden gesteld vanaf 6 mei 2019 in de kantoren, zetels en agentschappen van BNP Paribas Ageas, tegen afgifte van coupon n°14.

Ex-dividend                        2 mei 2019
Record date                       3 mei 2019

Betaaldatum                     6 mei 2019