Tussentijdse verklaring van de statutaire zaakvoerder - Eerste kwartaal van het boekjaar 2018/2019

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hierna ons persbericht te vinden met bretrekking tot de tussentijdse verklaring van de statutaire zaakvoerder voor de eerste kwartaal van het boekjaar 2018/2019.

Hoogachtend.Bijlage