Corbion resultaten boekjaar 2018

Corbion: resultaten boekjaar 2018

Corbion boekte in 2018 een netto-omzet van € 897,2 miljoen. De autonome groei van de netto-omzet in het jaar bedroeg 3,7%. De EBITDA exclusief eenmalige posten in 2018 daalde met 19,8% tot € 131,6 miljoen, merendeels als gevolg van de acquisitie van activa van TerraVia en een negatief valuta-effect. De onderneming stelt voor een regulier dividend van € 0,56 per aandeel uit te keren.

"Het is bemoedigend om te zien dat Corbion aanmerkelijk sneller is gegroeid dan in voorgaande jaren en dat innovaties voor de lange termijn, zoals bioplastics, resultaten beginnen op te leveren. De omzet van Ingredient Solutions bleef enigszins onder ons ambitieniveau, grotendeels als gevolg van het trager dan verwachte herstel van Bakery. De groei in alle overige segmenten was bevredigend. We waren niet immuun voor de inflatoire druk in de tweede helft van het jaar en hebben prijsmaatregelen geïnitieerd om deze te compenseren. Met Innovation Platforms hebben we een aanmerkelijke omzetgroei geboekt bij de joint venture Total Corbion PLA, dat zijn fabriek op tijd en binnen het budget in gebruik heeft gesteld - een belangrijke prestatie waar we trots op zijn", aldus Tjerk de Ruiter, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2018*

  • De netto-omzet groeide met 0,6%; de autonome omzetgroei was 3,7%; de volumegroei was 8,6%
  • De EBITDA exclusief eenmalige posten was € 131,6 miljoen, een autonome daling van 5,4%
  • De EBITDA-marge vóór eenmalige posten was 14,7% (2017: 18,4%)
  • Eenmalige posten op EBITDA-niveau ten bedrage van € -2,1 miljoen
  • Het bedrijfsresultaat was € 87,9 miljoen, een autonome daling van 8,2%
  • De vrije kasstroom was € 11,9 miljoen (2017: € 24,2 miljoen)
  • De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde jaar was 1,6x (ultimo 2017: 1,0x)

Bijlage