Befimmo NV: Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 April 2019

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 April 2019


De aandeelhouders van Befimmo NV worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 15 april 2019 om 10u30 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Waversesteenweg 1945 in 1160 Brussel.

Deze Buitengewone Algemene Vergadering betreft de fusie door overneming van Beway NV. Dit voorstel voor fusie door overneming van Beway door Befimmo beoogt de vereenvoudiging van de structuur van de Befimmo-groep en de optimalisering van de beheerkosten, gezien alle Beway-aandelen momenteel worden aangehouden door Fedimmo, een dochteronderneming voor 100% van Befimmo. Naar aanleiding van deze fusie zouden 2.659.828 nieuwe gewone aandelen van Befimmo worden gecreëerd. Gezien behouden binnen de groep, is geen enkele verwatering van de intrinsieke waarde en van de EPRA earnings door deze aandelen te voorzien. Later zouden deze aandelen, desgevallend, benut kunnen worden om een relutieve groei te financieren. 

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou bereikt zijn tijdens deze Vergadering, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, dewelke geldig zal beraadslagen over dezelfde dagorde, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten. Indien het geval zich voordoet, zal deze tweede Buitengewone Algemene Vergadering op 30 april 2019 plaatsvinden, onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering die dezelfde dag om 10u30 zal worden bijeengeroepen. 

Alle documenten betreffende deze Vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (http://www.befimmo.be/nl/investors/algemene-vergaderingen):

- Dagorde;

- Volmacht;

- Formulier om te stemmen per correspondentie;

- Bijkomende informatie.

 

De praktische formaliteiten voor de deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden beschreven in de dagorde.

 

Gelieve op onderstaande link te klikken om het  persbericht te raadplegen: 

Bijlage