RoodMicrotec publiceert haar nog niet gecontroleerde jaarcijfers over 2018: Positief nettoresultaat van EUR 0,13 miljoen; omzet 11% hoger dan in 2017

 • Omzet 11% omhoog naar EUR 13,4 miljoen
 • Positief nettoresultaat over 2018 van EUR 0,13 miljoen
 • Kasstroom uit operationele activiteiten EUR 0,56 miljoen positief

Zwolle, 14 maart 2019 – RoodMicrotec N.V., Microtec N.V., de toonaangevende onafhankelijke Nederlandse leverancier van halfgeleiders en ondersteunende diensten, publiceert vandaag haar jaarcijfers over 2018, waarop nog geen accountantscontrole is toegepast. De onderneming meldt een positief resultaat van EUR 0,13 miljoen over 2018, inclusief EUR 0,39 miljoen aan eenmalige kosten met betrekking tot de reeds eerder gemelde rechtszaak, BTW-correcties en correcties in pensioenverplichtingen. De omzet van de onderneming steeg met 11% tot EUR 13,4 miljoen. Een andere sterke indicator is de positieve kasstroom uit operationele activiteiten die het bedrijf in 2018 wist te genereren. De omzet in Supply Chain Management vertoont een sterke en constante toename. In Test Operations is er wederom een goede bezettingsgraad van productiemiddelen. De ordersituatie in de afdeling Qualification & Failure Analysis verbetert verder. De omzetstijging in de automotive sector toont aan dat RoodMicrotec goed gepositioneerd is in een van de belangrijkste toekomstige groeisectoren. De orderportefeuille ultimo 2018 is voller dan het jaar ervoor, hetgeen RoodMicrotec in staat stelt haar productiecapaciteit voor 2019 efficient te gebruiken. Martin Sallenhag, CEO van RoodMicrotec: ‘2018 was weer een bijzonder goed jaar voor RoodMicrotec. Wij hebben onze positie in het ASIC-segment versterkt door nieuwe SCM-projecten in productie te brengen en doordat wij door EnSilica uitgekozen zijn als een belangrijke partner voor een automotive project. Daardoor hebben wij onze omzet weten te verhogen en een positief nettoresultaat geboekt in 2018. De groei van onze onze orderportefeuille vergeleken met het begin van 2018 samen met de sterke gemotiveerde werknemers en de verhoogde efficiëntie van onze operaties geeft ons vertrouwen dat de groei zal aanhouden.’

KERNPUNTEN 2018 Commercieel/operationeel

 • Sterke omzetgroei van 11%, EUR 13,4 miljoen (2017: EUR 12,1 miljoen).
 • Belangrijke omzetstijging in Test Operations en Supply Chain Management.
 • Aanhoudende groei in twee grote marktsegmenten, automotive en industrial.
 • De book-to-bill ratio was in 2018 boven de 1.0; verbetering van de orderportefeuille eind 2018 in vergelijking met voorafgaand jaar.
 • RoodMicrotec is door EnSilica (VK) geselecteerd als belangrijke partner in een automotive ASIC-project, waarvoor wij kwalificatie- en testdiensten uitvoeren. Hoog volume productiefase begint in 2020.
 • In 2018 hebben wij extra SCM-projecten in productie gebracht wat bijdroeg aan de significante toename van 34% in SCM-omzet vergeleken met 2017.
 • De SCM-omzetstijging leidde ook tot extra bedrijvigheid in de Test Operations unit, met een groei van 22% ten opzichte van 2017.
 • Er zijn nieuwe partners toegevoegd aan de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met een aantal toonaangevende en succesvolle Europese Fabless companies (IC leveranciers zonder eigen productielijnen).
 • De accreditatie van onze laboratoria voor de ISO/IEC 17025-norm en onze ISO 9001:2015 certificering zijn beide in 2018 vernieuwd.
 • Een gezamenlijke workshop over supply chain management in de halfgeleiderindustrie georganiseerd door BCS (Business Cluster Semiconductors Netherlands) en RoodMicrotec is succesvol verlopen met ongeveer 30 geïnteresseerden.
 • De Test Engineering unit is samengevoegd met Test Operations. Test Engineering biedt een ondersteunende rol voor toekomstig testwerk in Test Operations. Failure & Technology Analysis and Qualification & Reliability Investigations zijn samengevoegd in de nieuwe unit Qualification & Failure Analysis. Beide werkgebieden vormen onderdeel van het geaccrediteerde laboratorium.

Financieel

 • EUR 13,4 miljoen omzet in 2018; 11% toename vergeleken met 2017 (EUR 12,1 miljoen).
 • Nettoschuld verbeterd naar EUR 0,9 miljoen (2017: EUR 2,4 miljoen).
 • EBITDA: EUR 1,4 miljoen positief (2017: EUR 0,9 miljoen positief).
 • EBIT (bedrijfsresultaat) EUR 0,37 miljoen positief (2017: EUR 0,07 miljoen negatief).
 • Nettowinst: EUR 0,13 miljoen positief (2017: EUR 0,04 miljoen negatief)
 • Solvabiliteit omhoog naar 38% (2017: 36%).
 • Het balanstotaal nam toe tot EUR 13,6 miljoen (2017: 13,4 miljoen).
 • De fondsbeleggingen bij Plentum met betrekking tot de pensioenverplichting werden met EUR 0,94 miljoen afgewaardeerd vanwege wijzigingen in de waarde van de portefeuille.
 • RoodMicrotec is een rechtszaak begonnen tegen een debiteur over een geschil over het (niet) uitvoeren van contractuele verplichtingen tussen de partijen; er is een voorziening van EUR 0,13 miljoen gevormd.
 • Eenmalige buitengewone kosten van EUR 0,26 miljoen voor BTW genomen en pensioencorrecties (2013 tot 2018).
 • Er zijn nieuwe aandelen (EUR 0,50 miljoen) uitgegeven aan Blikkenburg BV voor investeringen in nieuwe apparatuur zodat de onderneming de transitie naar nieuwe werkterreinen kan versnellen.
 • Warrants Series III, ISIN code NL0011556972, konden voor het laatst december 2018 uitgeoefend worden en zijn van de beurs gehaald.
 • Op 30 september 2018 is de Duitse dochteronderneming RoodMicrotec Dresden GmbH gefuseerd en opgegaan in RoodMicrotec GmbH.


Kerngegevens

(x EUR 1.000, tenzij anders vermeld) Niet gecontroleerd 
 20182017
Omzet en resultaat  
Netto-omzet13.42512.127
Brutomarge10.88010.157
EBITDA1.383949
EBIT (bedrijfsresultaat)365-69
EBT124-327
Nettoresultaat125-44
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten563628
   
Kapitaal, schuld en liquiditeitsratio's  
Totaal activa13.60613.416
Groepsvermogen5.2094.767
Netto schuldpositie9152.451
Kapitaal (= nettoschuld + eigen vermogen)6.1247.218
Gearing ratio (nettoschuld / kapitaal)15%34%
Solvabiliteit (groepsvermogen / totale activa)38%36%
Schuldratio (nettoschuld / EBITDA)0,72,6
Netto werkkapitaal1.932452
Werkkapitaalratio (vlottende activa / vlottende passiva)1,781,17
   
Activa  
Materiële en immateriële vaste activa7.6838.451
Invest. in (im)materiële vaste activa5761.199
Afschr. v. (im)materiële vaste activa1.0181.018
   
Uitgifte van gewone aandelen  
Positie ultimo (x 1.000)72.77966.716
   
Aantal FTE’s (permanent)  
Gemiddeld9491
Omzet / FTE143133


Omzet en resultaat

Omzet per klantsegment:

(x EUR 1.000)20182017Mutatie
    
Automotive5.3955.011+8%
Industrial/Healthcare6.0245.563+8%
HiRel/Aerospace937620+51%
Overig1.069933+15%
    
TOTAAL13.42512.12711%

De stijging in de automotive markt is een gevolg van de focus die wij hebben aangebracht op dit zeer interessante marktsegment. De groei zal naar verwachting aanhouden gezien de ontwikkelingen in elektrische auto's, zelfrijdende auto's en communicatiesystemen. Onze groei in dit segment is geheel in lijn met onze strategische doel om onze activiteiten in deze industrie uit te breiden, en laat zien dat de turnkey ASIC-projecten die wij de afgelopen jaren hebben aangenomen zich nu vertalen in hogere omzetcijfers.

Het segment industrial/healthcare vertoonde een toename van 8% vergeleken met 2017 door de duidelijke focus op het herwinnen van marktaandeel in dit segment. Sommige langjarige klanten zijn bij ons teruggekomen met hogere volumes. De 51% stijging in het HiRel/Aerospace segment is ook zeer bemoedigend. Ons werk bestaat voornamelijk uit foutanalyse en kwalificatie, en is afhankelijk van de ontwerpcycli van onze klanten. Wij beschouwen dit gebied nog steeds als een belangrijk aspect van onze business, en voorzien verdere groei in de toekomst.

De Test Engineering unit is samengevoegd met Test Operations, omdat Test Engineering een ondersteunende rol speelt voor toekomstig testwerk in Test Operations. Failure & Technology Analysis and Qualification & Reliability Investigations zijn samengevoegd in de nieuwe unit Qualification & Failure Analysis. Beide werkgebieden vormen onderdeel van het geaccrediteerde laboratorium.

Per operationele unit waren de omzetresultaten als volgt:

(x EUR 1.000)20182017Mutatie
    
Supply Chain Management3.2832.448+34%
Test Operations 6.0604.964+22%
Qualification & Failure Analysis 4.0824.715-13%
    
TOTAAL13.42512.127+11%

Ontwikkelingen

De omzet bij Supply Chain Management (SCM) vertoonde een sterke groei vergeleken met voorgaande jaren. Dit kwam doordat enkele van de grote SCM-projecten zich nu in de volumeproductiefase bevinden, maar was ook te danken aan de herziene organisatie-workflow binnen de afdeling, waardoor wij de vele nieuwe projecten die in de komende jaren in productie zullen gaan zeer professioneel kunnen aanpakken. Het is bemoedigend om te zien dat onze strategiewijziging vruchten afwerpt, en in de komende jaren zullen wij ons nog sterker op dit gebied richten. Onze expertise in SCM wordt bevestigd door de partnerships die wij met andere leiders in de sector hebben gevormd.

De omzet in Test Operations is met 22% toegenomen als gevolg van nieuwe testapparatuur en de toename in de turnkey SCM-projecten. Ook is het bijzonder bemoedigend dat enkele oudere klanten teruggekomen zijn met extra volume van hun oude producten. Dit toont aan dat zij RoodMicrotecs flexibiliteit waarderen, en dat wij de upsides van oude producten professioneel kunnen verwerken. Ook de grote SCM-projecten die RoodMicrotec onder handen heeft, hebben sterk bijgedragen aan de toename bij Test Operations aangezien sommige ervan zich nu in de volumeproductiefase bevinden.

In onze Qualification & Failure Analysis was er sprake van een omzetdaling, die het gevolg is van het cyclische karakter van dit segment. Het is afhankelijk van de kortetermijnbehoefte aan foutanalyse van onze klanten in combinatie met de feitelijke aanvang van kwalificatie van grote lopende projecten. In 2018 hebben wij wederom hard gewerkt om onze diensten in de markt te zetten, wat nu reeds terug te zien is in de sterke stijging van het aantal aanvragen van klanten. Wij zien ook dat er extra orders binnenkomen voor ondersteuning van de kwalificatie van standaardcomponenten voor de groeiende automotive markt. Met de geweldige reputatie die RoodMicrotec in deze diensten heeft, merken wij dat dit ook leidt tot nieuwe langlopende contracten met bestaande klanten.

Het managementteam van RoodMicrotec blijft positief over de toekomstige ontwikkeling van de onderneming op basis van de aanzienlijke omzetstijging op het strategische belangrijke gebied van Supply Chain Management. Dit zal ook bijdragen aan de groei op andere gebieden in de onderneming. Wij zijn ervan overtuigd dat de focus op de automotive en industrial/healthcare sectoren de juiste strategie is voor de onderneming.

Sectorbreed was er sprake van een groei van halfgeleiderbedrijven in Europa van 12,1%, vergeleken met een verwachte toename van 1,9% in 2019 (WSTS Forecast Summary november 2018). RoodMicrotec verwacht boven deze stijging te zullen presteren aangezien wij ons op de automotive en industrial sectoren richten, waar elektrificering zal blijven groeien, ook als de economie minder sterk groeit.

Personeel en organisatie

In 2018 heeft RoodMicrotec het consolidatieproces op het gebied van personeel en organisatie voortgezet. Wij werven zeer ervaren personeel om onze toekomstplannen te kunnen uitvoeren.

In 2018 was het gemiddelde aantal vaste medewerkers (FTE's) 94. De omzet per vaste medewerker is toegenomen van EUR 133.000 in 2017 tot EUR 143.000 in 2018. Onze beleid blijft erop gericht om de omzet per FTE te laten groeien.

Vooruitzichten

Op basis van nieuwe opdrachten en een toenemend aantal ASIC supply chain projecten in de pijplijn verwacht RoodMicrotec een aanhoudende omzetgroei over de komende jaren te rapporteren en elk jaar betere positieve nettoresultaten te boeken. Met een minder sterk groeiende economie en geopolitieke onzekerheid zal de omzet in 2020 naar verwachting tussen de EUR 16 miljoen en de EUR 18 miljoen uitkomen.

Martin Sallenhag, CEO RoodMicrotec: ‘De vooruitzichten voor 2019 zijn het gevolg van een sterke afname van de vraag van een van onze klanten nadat deze een groot project kwijtraakte, en zijn verder te wijten aan de economische omstandigheden en geopolitieke situatie.’

Conference call vandaag 14 maart 2019 om 9.30 's ochtends

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan RoodMicrotecs conference call voor pers en analisten op donderdagochtend 14 maart om 9.30. De directie zal daarin de nog niet gecontroleerde jaarcijfers 2018 in detail bespreken en uw vragen beantwoorden.

U kunt hiervoor inbellen via het volgende telefoonnummer: +31 (0) 20 531 5850 (via telefoniste).

Financiële agenda

14 maart 2019Conference call pers en analisten
4 april 2019Publicatie jaarverslag 2018
11 april 2019Publicatie agenda en uitnodiging voor de algemene vergadering van aandeelhouders
25 april 2019Deadline voor registratie voor algemene vergadering van aandeelhouders
23 mei 2019Algemene vergadering van aandeelhouders
24 mei 2019Algemene vergadering van obligatiehouders
4 juli 2019Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2019
1 augustus 2019Publicatie halfjaarbericht 2019
1 augustus 2019Conference call pers en analisten

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over RoodMicrotec

RoodMicrotec is een toonaangevend onafhankelijk bedrijf voor levering en kwaliteitsdiensten op het gebied van halfgeleiders. Met meer dan 50 jaar ervaring in de micro- en optoelelektronica is RoodMicrotec een gevestigde en hooggewaardeerde partner voor veel bedrijven over de hele wereld. De onderneming biedt full-turnkey ASIC-diensten aan voor complexe microchips die ingericht zijn op specifieke toepassingen voor individuele klanten. In samenwerking met sterke partners verzorgt RoodMicrotec het gehele ontwikkelings- en productieproces van de ASICs in het doelvolume, van kleine aantallen tot vele miljoenen stuks per jaar. Onze turnkey-oplossing omvat ontwerp, projectmanagement, wafer fab, wafer test, assemblage, final test, kwalificatie, logistiek en foutanalyse. Alle diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability, ruimtevaart-, automobiel-, gezondheids- en industriële sectoren. RoodMicrotec heeft haar hoofdkantoor in Zwolle, met operationele vestigingen in Nördlingen en Stuttgart in Duitsland.

Meer informatie is te vinden op https://www.roodmicrotec.com

Voor nadere informatie:

Martin Sallenhag - CEO, Reinhard Pusch - COO, Arvid Ladega - CFO
Telefoon: +31 38 4215216 E-mail: investor-relations@roodmicrotec.com                  Web: www.roodmicrotec.com

Dit persbericht wordt gepubliceerd in het Engels, Nederlands en Duits. Mochten er verschillen zijn tussen deze versies, is de Engelse tekst doorslaggevend.

Dit bericht bevat informatie die geldt als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Richtlijn marktmisbruik van de EU. Algemeen directeur en CEO Martin Sallenhag is verantwoordelijk voor het verzorgen van de publicatie van dit document voor RoodMicrotec.


Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(x EUR 1.000)Niet gecontroleerd
2018
2017
Netto-omzet13.42512.127
Kostprijs omzet -2.545-1.970
Brutomarge10.88010.157
   
Personeelskosten-6.555-6.105
Overige bedrijfskosten-2.942-2.703
Kosten afvloeiingsvergoeding--400
   
Totale bedrijfskosten-9.497-9.208
   
EBITDA1.383949
   
Afschrijvingen en amortisatie-1.018-1.018
EBIT365-69
   
Financiële kosten-241-258
Resultaat voor belastingen124-327
   
Belastingen1283
Nettowinst (verlies)125-44

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

(x EUR 1.000)Niet gecontroleerd
2018
2017
   
Nettowinst (verlies)125-44
Posten die niet geherclassificeerd worden naar de winst-en-verliesrekening:  
Herwaardering van toegezegd-pensioenvoorziening-117-286
Herwaardering van toegezegd-pensioenvoorziening - DTL 32-16
Herwaardering van terreinen en gebouwen-586
Herwaardering van terreinen en gebouwen - DTL--133
Verkoop van geherwaardeerd terrein - DTL
Herwaardering van fondsbeleggingen
71
-938
-
0
Totaalresultaat -827107


Geconsolideerde balans (na nettoresultaatbestemming)

 

(x EUR 1.000)
Niet gecontroleerd
2018
 

2017
   
Activa  
   
Materiële vaste activa5.3036.023
Immateriële vaste activa2.3792.428
Actieve belastinglatentie1.4201.284
Financiële activa81503
Vaste activa9.18310.238
   
Voorraden593581
Handels- en overige debiteuren2.0921.980
Liquide middelen1.738617
Vlottende activa4.4233.178
   
Totaal activa13.60613.416
   
 

Passiva
  
   
Uitstaand aandelenkapitaal 8.0067.339
Agioreserve20.51719.906
Herwaarderingsreserve1.9432.216
Winstreserve-27.751-27.188
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 2.7152.273
Minderheidsbelangen2.4942.494
Totaal eigen vermogen5.2094.767
   
Leningen2.4262.880
Toegezegd-pensioenlasten 3.3742.899
Voorzieningen107144
Langlopende verplichtingen5.9075.923
   
   
Leningen227188
Handels- en overige debiteuren2.2052.480
Belastingen en premies sociale verzekeringen5858
Kortlopende verplichtingen2.4902.726
   
Totaal passiva13.60613.416


Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(x 1.000)Niet gecontroleerd
2018
2017
   
EBITDA1.383949
Aanpassingen voor :  
-  Mutaties in netto-toegezegd-pensioenlasten   en -voorzieningen-303-141
-  Aandelen-gebaseerde betalingen20-1
-  Overlopende interest-8-25
Wijzigingen in werkkapitaal   
-  Voorraden-12-107
-  Handels- en overige debiteuren-121-268
-  Handels- en overige kortlopende verplichtingen-236409
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten723816
Betaalde interest -160 -188
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten563628
   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  
Investeringen in materiële vaste activa-446 -1.127
Verkoop van materiële vaste activa326-
Investeringen in immateriële activa-130 -72
Netto-investeringen in financiële activa-4
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten-250 -1,195
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  
Inkomsten uit uitgifte van aandelen1.258608
Opbrengst uit leningen --
Aflossing op leningen -450-113
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten808495
   
Netto kasstroom1.121-72
   
Liquide middelen -/- rekening courant bank 1 januari617689
Liquide middelen -/- rekening courant bank 31 december1.738617
Netto kasstroom1.121-72


Gehanteerde grondslagen bij het opstellen van de jaarrekening

De nog niet gecontroleerde jaarrekening van RoodMicrotec N.V.voor het boekjaar 2018 bevat een overzicht van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving. De in dit overzicht uiteengezette principes zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals vastgesteld door de International Accounting Standards Board (IASB) en goedgekeurd door de Europese Commissie(IFRS-EU), zoals van toepassing op 31 december 2018. De grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast op de gepresenteerde perioden in dit persbericht.

RoodMicrotec N.V. heeft alle nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties toegepast die van toepassing zijn op het verslagjaar, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en van kracht waren in de periode die aanving op 1 januari 2018. Geen van deze standaarden had een materieel effect op de jaarrekening van de Groep.

Overig

De verkorte financiële informatie in dit persbericht is niet gecontroleerd. Voor het inzicht dat nodig is om tot een verantwoord oordeel te komen over de financiële positie en de resultaten van het bedrijf, dient dit persbericht te worden gelezen in combinatie met de jaarrekening.

RoodMicrotec N.V. zal haar jaarverslag 2018 op 4 april 2019 publiceren. De jaarrekening 2018 zal op 23 mei 2019 ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Bijlage