VGP NV: Succesvolle Afronding van Vijfde Closing met VGP European Logistics Joint Venture

PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie

1 april 2019, 17u30 CET, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV ('VGP' of 'de Vennootschap') heeft bekend gemaakt dat het vandaag met succes een vijfde JV Closing heeft afgerond met VGP European Logistics, haar 50/50 joint venture met Allianz Real Estate.
VGP European Logistics heeft hierdoor 9 nieuwe gebouwen verworven van VGP, bestaande uit 3 logistieke gebouwen elk in een nieuw VGP park en daarnaast 6 nieuwe gebouwen die ontwikkeld werden door VGP, in parken die reeds eerder getransfereerd werden naar de Joint Venture.

De 9 gebouwen die verkocht werden door VGP zijn gelegen in Duitsland (5) en in Tsjechië (4).

De transactiewaarde bedraagt € 203 miljoen, en omvat een gedeelte toekomstige ontwikkelingspijplijn. De netto-verkoopopbrengst van deze transactie (inclusief de afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten) bedraagt circa € 130 miljoen.

De netto-verkoopopbrengst zal gebruikt worden voor de financiering van bestaande projecten in aanbouw en nieuwe projecten die binnenkort zullen worden opgestart en voor de verwerving van nieuw ontwikkelingsland.

Na afronding van deze vijfde JV Closing bestaat de vastgoedportefeuille van de Joint Venture uit 77 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van meer dan 1,5 miljoen m² met een reële waarde van € 1,56 miljard.

De Joint Venture heeft € 950 miljoen toegezegde kredietfaciliteiten die in mei 2026 vervallen en die voor € 694 miljoen werden opgenomen. De renterisico's met betrekking tot deze bankschulden zijn volledig afgedekt en de gewogen gemiddelde kost van deze schulden bedraagt 2,01% per jaar. De beleningsgraad bedraagt 51,1%1 na deze JV Closing.

De toename van de Joint Venture portfolio zal een verdere positieve invloed hebben op de commissie inkomsten voortvloeiend uit de diensten die VGP verstrekt aan VGP European Logistics als activabeheerder, vastgoedbeheerder en ontwikkelingsbeheerder.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Martijn Vlutters
(VP – Business Development & Investor Relations)
Tel: +32 (0)3 289 1433
Karen Huybrechts
(Hoofd Marketing)
Tel: +32 (0)3 289 1432

 
Anette Nachbar
Brunswick Group
Tel: +49 (0)152 288 10363

OVER VGP

VGP is een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP opereert met een volledig geïntegreerd businessmodel met capabiliteit en uitgebreide ervaring langs de hele waardeketen. De Groep heeft  een gevorderde grondbank van 5,6 miljoen m2 en de strategische focus is op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële business parken. Opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft VGP nu circa 180 medewerkers en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics, een joint venture met Allianz Real Estate. Per december 2018 is de bruto waarde van de investeringen van VGP, inclusief de joint venture, €1,94 miljard en het bedrijf had een Net Asset Value of intrinsieke waarde (EPRA NAV) van €575 miljoen. VGP staat genoteerd op de beurs van Euronext Brussel en Prague Stock Exchange (ISIN: BE0003878957).

Voor verdere informatie: http://www.vgpparks.eu  

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE: Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt verspreid.
1 De beleningsgraad of Loan to Value berekend als: ‘Uitstaande bankschulden gedeeld door de reële waarde van de vastgoedportefeuille’Bijlage