Nyrstar: Resultaten van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 4 april 2019

Gereglementeerde informatie

Nyrstar: Resultaten van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 4 april 2019

4 april 2019 om 13u00 CEST

Nyrstar NV hield vandaag in Brussel een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Het punt op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering met betrekking tot de wijziging van artikel 23 van de statuten van Nyrstar NV werd goedgekeurd.

Als gevolg van voormelde wijziging zal de eerstvolgende gewone algemene aandeelhoudersvergadering van Nyrstar NV plaatsvinden op dinsdag 25 juni 2019, om 11u00 uur.

Er gold geen aanwezigheidsquorum voor de vergadering van vandaag.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw en smeltactiviteiten in Europa, Noord-Amerika en Australië en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms          Group Manager Investor Relations                      T: +41 44 745 8157           M: +41 79 722 2152                            E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni      Group Manager Corporate Communications       T: +41 44 745 8295           M: +41 79 719 2342                            E: franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage